• Τράπεζες

  Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Στηρίζουμε την Trastor συμμετέχοντας στην ΑΜΚ των 75 εκατ. ευρώ

  • NewsRoom
  Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς

  Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς


  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Trastor A.E.E.A.Π., σε συνέχεια της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17/11/2023, αποφάσισε ομόφωνα κατά την από 14/12/2023 συνεδρίασή του την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των €74.999.990,90 (στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), μέσω της έκδοσης μέχρι 52.816.895 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ και τιμή διάθεσης €1,42 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

  Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η στρατηγική συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με την Trastor αποτελεί κομβικό σημείο για την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας για αύξηση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Η συμμετοχή μας στην αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας, αντικατοπτρίζει τη στήριξή μας προς την Trastor, για την περαιτέρω αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στην ελληνική κτηματαγορά.»

  O κ. Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor ΑΕΕΑΠ, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πρόκειται για την τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το 2019, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητά μας στην άντληση και την αποτελεσματική τοποθέτηση κεφαλαίων στην ελληνική αγορά ακινήτων. Η Trastor έχει εδραιωθεί πλέον ως ηγετική επενδυτική δύναμη στην ελληνική κτηματαγορά, με ισχυρό επαναλαμβανόμενο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται μέσω αυτής της αύξησης κεφαλαίου θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Με βάση τις επενδύσεις προστιθέμενης αξίας και την αποτελεσματική διαχείριση εμπορικών ακινήτων υψηλής ποιότητας, η στρατηγική μας θα συνεχίζει να αποφέρει σημαντικές αποδόσεις για το σύνολο των μετόχων μας.»

  Διαβάστε επίσης

  Eurobank: Ποιες πιθανές διαταραχές απειλούν την πορεία του πληθωρισμού

  Prodea: Στο 19% η συμμετοχή της σε ξενοδοχειακά ακίνητα μετά την ολοκλήρωση του deal για το Mediterranean Hospitality

  EBRD: Με 15 εκατ. ευρώ μπήκε στο ομόλογο της Ideal Holdings  ΣΧΟΛΙΑ