Business

Cenergy Holdings: Διπλάσια τα κέρδη μετά από φόρους εξαμήνου, στα 8 εκατ. ευρώ

  • NewsRoom


Αυξημένη κερδοφορία και «αντοχές» στον κορωνοϊό εμφάνισε στο α’ εξάμηνο του 2020 ο Όμιλος Cenergy Holdings, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω της Σωληνουργεία Κορίνθου και της Ελληνικά Καλώδια.

Σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη που δημοσιεύθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 8,076 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών συρρικνώθηκε κατά 16% και ανήλθε στα 417 εκατ. ευρώ, λόγω της επιβράδυνσης της ζήτησης στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα.

Από την πλευρά τους, τα κέρδη EBITDA (σ.σ. προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) αυξήθηκαν στα 40,1 εκατ. ευρώ από 38,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους, τα κέρδη EBITDA στους σωλήνες χάλυβα διαμορφώθηκαν σε 7,7 εκατ. ευρώ (13,5 εκατ. ευρώ το 2019) και στα καλώδια σε 32,9 εκατ. ευρώ (25 εκατ. ευρώ το 2019), με τα αποτελέσματα προ φόρων να καθορίζονται σε ζημιές 2,071 εκατ. ευρώ και κέρδη 14,5 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν απόψε, το ύψος των ανεκτέλεστων παραγγελιών διαμορφώθηκε στα 640 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2020 έναντι 530 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
– Σταθερή λειτουργική κερδοφορία παρά την πτώση των πωλήσεων – Ο κλάδος των έργων καλωδίων ήταν αυτός που συνέβαλε περισσότερο στο αναπροσαρμοσμένο EBITDA των 42,4 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2019: 41,4 εκατ. ευρώ).
– Σημαντικό ύψος ανεκτέλεστων παραγγελιών στα 640 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: 530 εκατ. ευρώ).

– Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 8,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.
– Πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης παραμένει πάντα η προστασία και διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, η εξασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εγγύηση της συνέχειας της παραγωγής.

Επισκόπηση
Όπως αναφέρθηκε στην Ετήσιο Απολογισμό του Ομίλου για το 2019, το 2020 ξεκίνησε με συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές συνέχιζαν να αναπτύσσονται και τόσο η ζήτηση όσο και οι τιμές στις αγορές μας επεδείκνυαν θετικές τάσεις. Η έξαρση του ιού SARS-Cov-2 κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου ανάγκασε όλες τις εταιρείες στον πλανήτη να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους.

Οι εταιρείες του Ομίλου της Cenergy Holdings ενεργοποίησαν άμεσα τους μηχανισμούς προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού τους και των συνεργατών τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υγειονομικών αρχών, διασφάλισαν την διαθεσιμότητα πρώτων υλών και ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία τους κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Η ισχυρή κερδοφορία που καταγράφει ο Όμιλος κατά το α’ εξάμηνο του 2020 καταδεικνύει αφενός την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει κατά την πρόσφατη ιστορία του και αφετέρου τα αποτελέσματα των παραπάνω μέτρων που επέτρεψαν σε όλα τα εργοστάσια να λειτουργήσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα κατά τη διάρκεια όλου του πρώτου εξαμήνου. Ως εκ τούτου, η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) παρέμεινε σταθερή στα επίπεδα του α’ εξαμήνου του 2019, παρά τη μείωση κατά 16% των ενοποιημένων πωλήσεων, καθώς και οι δύο κλάδοι εκτέλεσαν με επιτυχία έργα υψηλής τεχνολογίας με υψηλό περιθώριο κέρδους στις αγορές μεταφοράς ενέργειας. Παράλληλα, η ανάθεση έργων συνεχίστηκε αδιάκοπα με τον συνολικό όγκο ανεκτέλεστων παραγγελιών στις 30 Ιουνίου 2020 να ανέρχεται στα 640 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο των καλωδίων, η καλή δυναμική του 2019 διατηρήθηκε και κατά το α’ εξάμηνο του 2020 με τον κλάδο να παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις χάρη στο υψηλό ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας των γραμμών παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων και την ομαλή εκτέλεση των έργων. Η ζήτηση στον τομέα των καλωδιακών προϊόντων διαταράχθηκε εν μέρει τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020 εξαιτίας της επιδημίας του COVID-19, γεγονός που οδήγησε σε χαμηλότερα επίπεδα πωλήσεων. Εντούτοις, οι εταιρείες εστίασαν σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, γεγονός που τους έδωσε τη δυνατότητα για υψηλότερα περιθώρια κέρδους και αυξημένη κερδοφορία, οδηγώντας το σύνολο του κλάδου σε υγιείς επιδόσεις. Η κατάσταση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω από τις πρωτοβουλίες για είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των βιομηχανικών προϊόντων (λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας).

Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα επηρεάστηκε από την ιστορική μείωση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που παρατηρήθηκε από τον Μάρτιο έως τα μέσα του Μαΐου 2020 και η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Με δεδομένες τις εξαιρετικά ασταθείς συνθήκες της αγοράς, ένας μεγάλος αριθμός έργων εξόρυξης υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, αναβλήθηκαν, αν όχι ακυρώθηκαν, περιορίζοντας τις ευκαιρίες συμμετοχής της Σωληνουργεία Κορίνθου, της βασικής εταιρείας του Ομίλου, σε διεθνείς διαγωνισμούς. Τα έσοδα παρουσίασαν πτώση σχεδόν 30% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019, ενώ η λειτουργική κερδοφορία, σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA υπέστη επίσης μείωση κατά 5,9 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά, η Σωληνουργεία Κορίνθου επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στους δύσκολους αυτούς καιρούς ενισχύοντας την παρουσία της σε υφιστάμενες και αναδυόμενες αγορές (Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Ασία, Κεντρική Αμερική), κερδίζοντας σημαντικά χερσαία και υπεράκτια έργα και διασφαλίζοντας την αδιατάρακτη παραγωγική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση

 

 

 

 


ΣΧΟΛΙΑ