Business

Cenergy Holdings-Αλέξιος Αλεξίου: Δεσμευόμαστε για συνέχιση της κερδοφορίας στο μέλλον

Cenergy

Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings


Με έμφαση στη νέα μεγάλη επένδυση της Cenergy  στα υποβρύχια καλώδια 80 εκ. ευρώ προ των πυλών  και στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο που ξεπερνάει τα 2 δισ.ευρώ και   ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα την εξειδικευμένη τεχνολογία της σε προϊόντα που είναι απαραίτητα στην ενεργειακή μετάβαση, παρουσιάστηκαν χθες  οι σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας  στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στους θεσμικούς επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Όπως τονίστηκε, η υψηλή ζήτηση για όλα τα προϊόντα του ομίλου παραμένει ανοδική και θα ενισχύσει και φέτος την κερδοφορία του ομίλου, καθώς το mega trend του electrification (εξηλεκτρισμού) τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες χώρες, κρατά σε υψηλό επίπεδο τη ζήτηση και ενισχύει συστηματικά το ανεκτέλεστο τόσο για τα χερσαία όσο και τα υποθαλάσσια καλώδια.

Η ενεργειακή μετάβαση που τρέχει με γρήγορους ρυθμούς στην Ευρώπη, κρατά υψηλά τις επενδύσεις σε σχετικά έργα και μεγάλη τη ζήτηση  για υποβρύχια καλώδια ή σωλήνες πιστοποιημένους για υδρογόνο, κ.λ.π. Στο πλαίσιο αυτό έγινε προτεραιότητα για τον όμιλο την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου της Fulgor, στην Κόρινθο, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της, ένα επενδυτικό πρόγραμμα εκτιμάται σε 80 εκατ.ευρώ σε έναν ορίζοντα δυο ετών για τον διπλασιασμό της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Σημειώνεται ότι για τη χρήση  2022 η Cenergy   θα πραγματοποιήσει διανομή μερίσματος, για την πρώτη φορά από το 2016 και θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξίου, ανεξάρτητα από το ύψος, το μέρισμα αποτελεί και μια δέσμευση του ομίλου ότι θα συνεχισθεί η κερδοφορία στο μέλλον.

Πολύ καλή χρονιά το 2022

Το 2022, η Cenergy Holdings επωφελήθηκε από τις βελτιωμένες συνθήκες στην ενέργεια, καθώς η μεν ζήτηση για σωλήνες χάλυβα ανέκαμψε, ενώ ο κλάδος καλωδίων αναπτύχθηκε περαιτέρω τόσο στα υποβρύχια όσο και στα χερσαία καλώδια.

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν το 2022 σε 1,43 δισ. ευρώ (35% αύξηση σε ετήσια βάση), ενώ η λειτουργική κερδοφορία έφτασε σε ιστορικά υψηλά, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στα 137 εκατ. ευρώ (31% αύξηση σε ετήσια βάση) και βασικό μοχλό την αποτελεσματική υλοποίηση νέων ενεργειακών έργων. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 70 εκατ. ευρώ έναντι 30,5 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 60 εκατ. ευρώ έναντι 22 εκατ. ευρώ το 2021. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 174 εκατ. ευρώ λόγω αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. To Δ.Σ. της εταιρείας θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Στον κλάδο καλωδίων, τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2022 ήταν η υψηλή χρησιμοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής, το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ύψους 1,35 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, και η επιτυχής εκτέλεση των ενεργειακών έργων υψηλών προδιαγραφών. Οι πωλήσεις στον κλάδο καλωδίων ανήλθαν σε 964 εκατ. ευρώ (+17% σε ετήσια βάση). Ο κλάδος ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το όριο των 100 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA τα οποία διαμορφώθηκαν στα 108,5 εκατ. ευρώ το 2022 αυξημένα κατά 19,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Στα 49,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη, έναντι 37,2 εκατ. ευρώ το 2021.

Μεγάλες προσδοκίες και δυνατότητες από την ενεργειακή μετάβαση

Οι δυνατότητες μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια για τη Cenergy είναι ανάλογες της αλματώδους ανάπτυξης των έργων ενεργειακής μετάβασης. Μόνο  στην Ελλάδα οι επενδύσεις ενεργειακής μετάβασης  έως το 2030 εκτιμώνται στα 200 δισ. ευρώ. Η επέκταση του εξηλεκτρισμού σημαίνει, φυσικά, περισσότερα δίκτυα διανομής, νέες υποδομές φόρτισης,  υπεράκτια αιολικά πάρκα, αλλά και σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυο για τις συνδέσεις των ΑΠΕ με υπέργεια, υπόγεια αλλά και υποθαλάσσια καλώδια, όπως επίσης και δίκτυο σωλήνων μεταφοράς υδρογόνου.

Εκτός από την ελληνική αγορά που εξυπηρετεί η Cenergy, η ζήτηση για τα παραπάνω προϊόντα είναι παγκόσμια τη στιγμή που η Cenergy έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο leader στον τομέα των καλωδίων και των σωλήνων, αναλαμβάνοντας εξειδικευμένα έργα σε όλο τον κόσμο.ΣΧΟΛΙΑ