Business

Νίκας: Εγκρίθηκε από την έκτακτη Γ.Σ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 23,27 εκατ. ευρώ

  • NewsRoom
νικας

Όμιλος Νίκας


Το πράσινο φως για  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Νίκας κατά το ποσό των 23, 27 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, έδωσε η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας στις 2/2/2017. Αναλυτικά, κατά την ΓΣ συζητήθηκαν και ελήφθησαν τα κάτωθι θέματα:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα:

Την ταυτόχρονη:

(i)  αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από τα 0,60€ ανά έκαστη μετά ψήφου μετοχή σε 6,00€ ανά έκαστη ονομαστικής μετά ψήφου μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 10:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Εταιρείας από 20.231.328 σε 2.023.132 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Επειδή η διαίρεση του αριθμού των μετοχών διά δέκα (10), οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό και δεν είναι δυνατή η έκδοση μη ακέραιας μετοχής, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4,80€ και στρογγυλοποιείται ο αριθμός των μετοχών προς τα κάτω, και

(ii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά €11.531.857,20 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 6,00€ ανά μετοχή σε 0,30€ και λόγω της στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών, κατά τα ανωτέρω, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (606.939,60€) και θα διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (2.023.132) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.

Τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από τη συνένωση των παλαιών μετοχών ως ανωτέρω θα εκποιηθούν από την Εταιρεία κατά την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να λάβει χώρα οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από αρμόδιες αρχές, όπως του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με τους κάτωθι όρους (στο εξής, η Αύξηση):

(α) Ποσό Αύξησης / αριθμός νεοκδοθησομένων μετοχών: Αύξηση συνολικού ποσού των είκοσι τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (23.272.106,40€) με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, μέσω έκδοσης 77.573.688 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ έκαστη μετοχή και με τιμή διάθεσης έκαστης μετοχής 0,30€. Η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Δεν θα εκδοθούν κλάσματα νέων μετοχών.

(β) Κάλυψη Αύξησης: αποφασίστηκε ότι η Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών.

(γ) Προθεσμία Κάλυψης: Η προθεσμία για την κάλυψη της Αύξησης θα είναι μέχρι την 02/06/2017, ήτοι τέσσερις (4) μήνες από την έγκριση της Αύξησης, με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός, ως νόμος ορίζει.

(δ) Τρόπος διάθεσης των νέων μετοχών:

Δικαίωμα Προτίμησης: Το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (23.272.106,40€), να καλυφθεί με μετρητά με δικαίωμα προτίμησης για όλους τους υφιστάμενους μετόχους, με αναλογία 38,3433646445215 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Πώς θα μάθετε τι ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώσετε φέτος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Handelsblatt: Επιστρέφει το Grexit

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Πόσες Ferrari, Bentley, Aston Martin, Lamborghini, Maserati, Porsche πωλήθηκαν στην Ελλάδα το 2016;

 


ΣΧΟΛΙΑ