Business

BriQ Properties: Εγκρίθηκε για τη ΑΜΚ έως 50 εκατ. ευρώ

  • NewsRoom
Θεόδωρος Φέσσας SEB

Θ. Φέσσας


Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η  έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΒriQ Properties που συνεδρίασε σήμερα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 50.070.430 ευρώ θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και έκδοση έως 23.843.062 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,10 ευρώ η καθεμία, σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γ.Σ. ενέκρινε επίσης η τιμή τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η δε τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», όπως και να μην εκδοθούν κλάσματα μετοχών.

Πέραν της ΑΜΚ, η Γ.Σ. ενέκρινε επίσης την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Μετά την ως άνω μείωση, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 25.035.215,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.921.531 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 2,10 ευρώ η κάθε μια.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας περί του σκοπού της εταιρείας, καθώς η προσαρμογή του Καταστατικού και η τροποποίηση των ως άνω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και η εν όλω κωδικοποίηση του νέου κειμένου του Καταστατικού.


ΣΧΟΛΙΑ