bloomberg
Sponsored by

Bloomberg

Γιατί οι Σκανδιναβοί προτιμούν τις γυναίκες CEO στις εταιρίες τους

  • Bloomberg


Όταν πρόκειται για θέματα ισότητας των φύλων, είναι δύσκολο να ανταγωνιστεί κάποιος του Σκανδιναβούς.

Στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκονται τρία από τα πιο ισότιμα έθνη παγκοσμίως: Η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Φινλανδία, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. ( Η Σουηδία βρίσκεται στην 5η θέση εκ των 144 χωρών, ενώ η ΗΠΑ στην 49η). Κατά συνέπεια τα συμπεράσματα των Σκανδιναβών σχετικά με το κατά πόσο η ισότητα των φύλων επηρεάζει τομείς όπως η εταιρική ζωή και οι επενδύσεις μπορούν να φανούν χρήσιμα.

Υπό αυτή την έννοια, η μεγαλύτερη τράπεζα της περιοχής, η Nordea, υποστηρίζει ότι μία σημαντική συμβολή των γυναικών στις εταιρίες που διοικούν, είναι η επίτευξη σταθερών αποδόσεων.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές της Nordea εξέτασαν τις 100 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρίες της σκανδιναβικής περιφέρειας και ανέλυσαν τις αποδόσεις των κεφαλαίων και των τιμών μετοχών κατά τη διάρκεια μιας δωδεκάχρονης περιόδου μέχρι το 2016, με βάση το φύλο. Ανακάλυψαν ότι ο διπλασιασμός του αριθμού των γυναικών στα συμβούλια και στην ανώτατη διοίκηση οδήγησε σε πιο σταθερές αποδόσεις.

«Τώρα που ο ρυθμός της αλλαγής έχει αυξηθεί, η πίεση σε αυτές τις ομάδες διαχείρισης και σε αυτά τα συμβούλια είναι μεγαλύτερη από ότι ήταν πριν», ανέφερε σε συνέντευξή του ο Johan Trocmé, διευθυντής έρευνας της Nordea.

Η μελέτη δεν έδειξε κανένα σημαντικό συνολικό όφελος για τις αποδόσεις που σχετίζονται με την ύπαρξη περισσότερων γυναικών σε κορυφαίες θέσεις. Αλλά η ικανότητα των γυναικών να κινούνται και να ενεργούν στις περιόδους διακύμανσης καλύτερα από τους άνδρες είναι ορατή.

Τα ευρήματα συμπίπτουν με την ξαφνική άνοδο της μεταβλητότητας στις αρχές Φεβρουαρίου, η οποία έπληξε πολλούς επενδυτές. Η μελέτη έρχεται επίσης καθώς οι εταιρίες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στις ραγδαίες μετατοπίσεις που φέρνει η τεχνολογία στις αγορές, και αντιπροσωπεύει ένα άλλο είδος μεταβλητότητας.

«Τα επιχειρηματικά μοντέλα αμφισβητούνται από τη νέα συμπεριφορά των καταναλωτών, με νέες τεχνολογικές λύσεις», ανέφερε ο Trocmé. «Η ύπαρξη μιας επιχείρησης που παραμένει ισχυρή κατά την αντιμετώπιση των αλλαγών αυτών είναι ζωτικής σημασίας.»

Κατά τη διάρκεια των 12 ετών στη μελέτη της Nordea, ο αριθμός των γυναικών σε σκανδιναβικά συμβούλια διπλασιάστηκε, όπως και ο αριθμός τους στη διαχειριστική ομάδα. Η εισαγωγή υποχρεωτικών ποσοστώσεων από τη Νορβηγία βοήθησε στην αύξηση αυτή.

Οι αποδόσεις ήταν οι πιο σταθερές σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν γυναίκες σε ανώτατες θέσεις διαχείρισης. Οι αναλυτές της Nordea διαπίστωσαν ότι είχαν 40% χαμηλότερη μέση τυπική απόκλιση στις ετήσιες αποδόσεις. Διαπίστωσαν επίσης ότι οι σκανδιναβικές εταιρίες με τις περισσότερες γυναίκες υπεραπέδωσαν σε σχέση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς επιχειρήσεις.

«Η Νορβηγία έχει ανοίξει το δρόμο στους άλλους, προκειμένου να δουν πραγματικά ότι αυτό είναι ικανό να συμβεί», είπε ο Trocmé. «Αν έχετε ένα διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται κατά 100% από λευκούς άνδρες ηλικίας 45 έως 65 ετών με το ίδιο είδος ανατροφής και εθνικότητας, θα λάβουν υπόψη τους και θα ζυγίσουν όλες τις παραμέτρους από την κοινωνία, την οικονομία, την πελατειακή βάση και τη ρυθμιστική αρχή, όταν λαμβάνουν αποφάσεις; «

Ακόμη και στις Σκανδιναβικές χώρες, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να υπάρξει μεγαλύτερη ισότητα στο χώρο εργασίας, ειδικά όταν μόνο το 20% της ανώτερης διοίκησης είναι γυναίκες, ανέφερε ο Trocmé.

Ακόμη και η κορυφαία στη λίστα Ισλανδία εξακολουθεί να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Πρότεινε να απαιτείται από τις εταιρίες να δημοσιεύουν στις οικονομικές τους καταστάσεις τις διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των φύλων. Το μέτρο αυτό, που εισήχθη πέρυσι, θα συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα αξιολογούν και θα ανταμείβουν τις θέσεις εργασίας όμοια.


ΣΧΟΛΙΑ