Τράπεζες

Wood: Γιατί είναι αισιόδοξη για τις ελληνικές τράπεζες- Τι προειδοποιεί για stress tests και «κόκκινα δάνεια»

  • NewsRoom


Ενθαρρυντική για την πορεία των ελληνικών τραπεζών και των μετοχών τους εμφανίζεται η Wood στην τελευταία ανάλυση της, υποστηρίζοντας πως θα περάσουν τα stress tests, γεγονός που αμβλύνει τους φόβους για ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης. Μάλιστα, οι αναλυτές της Wood προχωρούν σε αναβάθμιση της σύστασης για την Eurobank, σε «αγορά» από «διακράτηση». Παράλληλα, προτείνουν ως καλύτερη επιλογή την μετοχή της Alpha Bank, λόγω της καλύτερης ποιότητας κεφαλαίων και τη χαμηλή αποτίμηση, ενώ θετικά βλέπουν και την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας.

Πιο συγκεκριμένα, για τις 4 συστημικές τράπεζες, η Wood προτείνει ως τιμή-στόχο και σύσταση τα εξής:

Alpha Bank: Τιμή στόχος στα 2,7 ευρώ (από 2,5 προηγουμένως) και σύσταση «αγορά».

Εθνική Τράπεζα: Τιμή-στόχος στα 0,4 ευρώ (όσο και προηγουμένως) και σύσταση «αγορά».

Τράπεζα Πειραιώς: Τιμή-στόχος στα 3,3 ευρώ (από 3,5 ευρώ) και σύσταση «διακράτηση».

Eurobank:  Τιμή-στόχος στο 1,2 ευρώ, (από 1 ευρώ) και σύσταση «αγορά».

Αναφορικά με τα stess test, η Wood εκτιμά πως οι τράπεζες θα περάσουν επιτυχώς τα τεστ αντοχής. Θεωρεί ωστόσο η αρνητική μεταβολή στο δυσμενές σενάριο θα είναι αρκετά μεγάλη (ανάλογη με αυτή του 2015) και θα αναλώσει μεγάλο μέρος του κεφαλαιακού «μαξιλαριού». Παρ’ όλα αυτά η επιτυχημένη ολοκλήρωση της άσκησης θα πρέπει να μειώσει τους φόβους αναφορικά με μια νέα ανακεφαλαιοποίηση.

Η Wood πιστεύει ότι οι ανησυχίες για τα κεφάλαια είναι απίθανο να εξαφανιστούν πλήρως, δεδομένου του μεγάλου όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της χαμηλής ποιότητας του κεφαλαίου.

Θετικοί και αρνητικοί παράγοντες

Η αισιοδοξία του οίκου Wood για την πορεία των ελληνικών τραπεζών βασίζεται κυρίως σε 4 στοιχεία:

α) τα ισχυρά κεφαλαιακά μαξιλάρια πριν από το stress test,

β) τις «ευπρεπείς» δείκτες κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και οι καλές πιθανότητες να πιαστούν οι στόχοι του SSM,

γ) μια σταδιακή βελτίωση των τάσεων αναφορικά με την κερδοφορία από το 2018 και έπειτα, οδηγούμενη από τη μείωση του «κόστους ρίσκου» (cost of risk)

δ) η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με χαμηλότερο το ρίσκο χώρας.

Πάντως, όπως επισημαίνεται, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος θα άξιζε να τελεί υπό διαπραγμάτευση με discount έναντι των ευρωπαϊκών, δεδομένου του μεγάλου αποθέματος «κόκκινων» δανείων, του «ευάλωτου» ROTE (απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων) και την πιο αδύναμη ποιότητα κεφαλαίων, η Wood εκτιμά ότι τα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης είναι πολύ χαμηλά με τον δείκτη P/TBV (τιμή προς ενσώματη λογιστική αξία) στο 0,34 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της για το 2018. Η δίκαια αποτίμηση είναι κοντά στο 0,5 έναντι των περιφερειακών ανταγωνιστών που είναι στο 0,7 με βάση τη μέση εκτίμηση.

Η Wood καταγράφει πως βελτιώνεται η εικόνα σε ότι αφορά την τάση στην ποιότητα ενεργητικού. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στο σύστημα μειώνονται και οι τράπεζες καλύπτουν ή υπερβαίνουν τους στόχους που έχει θέσει ο SSM.

Η τάση το τέταρτο τρίμηνο του 2017 ήταν πολύ υποστηρικτική κατά την Wood, με επιτάχυνση του αρνητικού σχηματισμού NPEs. Η προσοχή στα επόμενα τρίμηνα θα είναι στις πωλήσεις NPLs και τις εξελίξεις αναφορικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Η Wood καταγράφει τι γεγονός ότι βελτιώνεται η εικόνα σε ότι αφορά την τάση στην ποιότητα ενεργητικού. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στο σύστημα μειώνονται και οι τράπεζες καλύπτουν ή υπερβαίνουν τους στόχους που έχει θέσει ο SSM. Η τάση το τέταρτο τρίμηνο του 2017 ήταν πολύ υποστηρικτική κατά την Wood, με επιτάχυνση του αρνητικού σχηματισμού NPEs. Η προσοχή στα επόμενα τρίμηνα θα είναι στις πωλήσεις NPLs και τις εξελίξεις αναφορικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Αναφορικά με την κάλυψη των NPEs, ο οίκος επισημαίνει πως η  μέση κάλυψη στο σύστημα είναι 54% μετά τα IFRS 9 και τις υψηλές προβλέψεις του 2017 (ΕΤΕ στο 61%, Eurobank στο 55%, Πειραιώς στο 52% και Alpha Bank στο 50%). Η Ελλάδα συγκρίνεται θετικά έναντι των μέσων όρων στην Ευρώπη (45%) και την νότια ΕΕ (Ιταλία 51%, Πορτογαλία 48% και Ισπανία 42%), αλλά το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα μεγαλύτερο. Κατά την Wood οι δείκτες κάλυψης είναι «άνετοι» στο σενάριο σχετικά σταθερών τιμών στο real estate και επιτυχημένης κάλυψης των στόχων του SSM ως τα τέλη του 2019.

Η κερδοφορία

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) είναι ακόμα εύθραυστη εξαιτίας της απομόχλευσης και της πίεσης στα spread δανεισμού. Ετσι, το κλειδί για τη βελτίωση της κερδοφορίας είναι η μείωση του κόστους ρίσκου (COR). Ο οίκος περιμένει σταδιακή κάμψη τα επόμενα τρία χρόνια (200 μονάδες βάσης το 2018, 170 μονάδες βάσης το 2019 και 120 μονάδες βάσης το 2020), καθώς οι ρυθμιστικές αρχές θα αισθάνονται πιο άνετα με τα επίπεδα κάλυψης των NPEs. Οι προβλέψεις της Wood είναι ότι ο ROTE θα κινείται μεταξύ 4-6% το 2020. Σε ένα καλό σενάριο (COR στις 60 μονάδες βάσης για τα νέα δάνεια) ο δείκτης ROTE θα μπορούσε να φτάσει το 8% αν οι υπόλοιπες μεταβλητές μείνουν σταθερές. Σε ένα αρνητικό σενάριο το μεγαλύτερο μέρος της κερδοφορίας προ προβλέψεων θα πάει σε προβλέψεις για να τονωθεί περαιτέρω η κάλυψη, με συνέπεια να εμφανιστεί μηδενικό αποτέλεσμα στην τελική γραμμή.

Στους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο κλάδος η Wood περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα μια αποτυχία να περαστούν τα stress test, ενώ οι μακροπρόθεσμοι αφορούν: αλλαγές στο νόμο για την αναβαλλόμενη φορολογία, αδυναμία να πιαστούν οι στόχοι για τα NPEs, πίεση των ρυθμιστικών αρχών να βελτιωθούν οι δείκτες κάλυψης και πιο αδύναμη μακροοικονομική ανάλυση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Wood: Όνειρο θερινής νυκτός οι στόχοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Wood: Οι ελληνικές τράπεζες θα βγουν από τα stress tests χωρίς κεφαλαιακές ανάγκες