Τράπεζες

Συνέδριο Capital Link: Αισιόδοξος ο Ν. Καραμούζης για τα αποτελέσματα των stress tests

SMERemediumCap: Απέκτησε τον μετοχικό έλεγχο της ENGIE Hellas που μετονομάζεται σε CORDIA

Νίκος Καραμούζης, Εκτελεστικός Πρόεδρος του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap


Την αισιοδοξία του για τα αποτελέσματα των επικείμενων stress tests των ελληνικών τραπεζών μετέφερε από το βήμα του  «19ου Ετήσιου Invest in Greece» Συνεδρίου της Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης ο πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης.

«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις, ορισμένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως, τα υψηλά (αν και μειούμενα) επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, το βελτιούμενο μεν αλλά υπαρκτό ακόμα πρόβλημα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισμούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων» ανέφερε ο κ. Καραμούζης.

«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όμως βελτιούμενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία μετά από χρόνια σωρευτικών ζημιών στα πλαίσια μίας ανακάμπτουσας οικονομίας», συνέχισε ο πρόεδρος της Eurobank.

Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Καραμούζης, υπάρχουν και κάποιες «ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρμογή των οποίων μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις αγορές, τους μη-τραπεζικούς διαμεσολαβητές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις μεταβολές των προτιμήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν μεγάλου εύρους μετασχηματισμό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηματικό μοντέλο».

Ο κ. Καραμούζης εξέφρασε την πεποίθησή του πως οι επιπτώσεις τόσο από τις εποπτικές αλλαγές όσο και από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test), θα είναι διαχειρίσιμες, χωρίς συστημικές διαταραχές. «Ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση μέσω εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσματικής διαχείρισης ενεργητικού.»

Νίκος Καραμούζης
Νίκος Καραμούζης. Πρόεδρος Eurobank

Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Καραμούζης, οι λόγοι της αισιοδοξίας έχουν να κάνουν τόσο με το βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και την διαφαινόμενη πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018, όσο και με την υψηλή και βελτιούμενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, «που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα, τη σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιημένη βάση), που αποτελεί σημαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές μελλοντικές προβλέψεις» καθώς και με το δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις στο 50%, «τα οποία ελαττώνονται σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Παρέμβαση Καραμούζη: Ποιοι ωφελούνται από τις αντιδράσεις στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Παρέμβαση Καραμούζη: Ποιοι ωφελούνται από τις αντιδράσεις στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούςΣΧΟΛΙΑ