Business

Ένωση Ελλήνων Επενδυτών: Τι σημαίνει η δικαστική νίκη κατά Folli Follie – Κουτσολιούτσων

  • NewsRoom
folli follie

Δημήτρης, Καίτη και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος


Τεράστια νίκη χαρακτηρίζει η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών την δικαστική απόφαση που δικαιώνει του επενδυτές-θύματα της Folli Follie. Στην ανακοίνωση της Ένωσης τονίζεται ότι πρόκειται για μια ιστορική απόφαση  «του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία  διατάσσεται η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Folli Follie ,της οικογένειας Κουτσολιούτσου και του Ορκωτού ελεγκτή της για ποσό 1,8 εκατ. ευρώ καθώς έγιναν δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα 56 επενδυτών-μελών της Ένωσης».

Στη συνέχεια και μεταξύ των άλλων η Ένωση Επενδυτών τονίζει: «Η απόφαση αναφέρει ότι οι 56 αιτούντες μέλη της Ένωσης ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ύψους 1,8 εκατ ευρώ από την αδικοπραξία που τελέστηκε σε βάρος τους , τα δε ποσά αφορούν αξίες από μόλις 2.300 ευρώ έως και 250.000 ευρώ από αγορά μετόχων ή ομολόγων ή και παραγώγων. Στις αμέσως επόμενες ημέρες η Ένωση θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση αυτής της απόφασης.»

Πέραν τούτων η Ένωση Επενδυτών, επικεφαλής της οποίας είναι ο δικηγόρος Γιάννης Κυριακόπουλος, κάνει τις ακόλουθες επτά επισημάνσεις δίνοντας με το δικό της τρόπο το στίγμα των εξελίξεων που δρομολογούνται.

Αναλυτικά, σημειώνονται τα ακόλουθα:

« Η απόφαση δίνει το δικαίωμα στους ζημιωθέντες αιτούντες, μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Επενδυτών που υπέβαλε Μηνυτήρια Αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενόψει της καταθέσεως –μαζί με πολλούς άλλους- των Αγωγών τους στα Πολιτικά Δικαστήρια να επιδιώξουν την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των καθών (εξαιρουμένων ορισμένων εξ αυτών) έως ύψους 1.700.000 ευρώ, όσες είναι εν συνόλω οι ζημίες τους από την ολοσχερή καταστροφή των κεφαλαίων τους που εμπιστεύθηκαν αγοράζοντας μετοχές, ομόλογα και παράγωγα της FOLLI.

Τα σημαντικότερα όμως (και ήδη ισχυρά νομολογιακά) συμπεράσματα τα οποία αντλούνται από αυτή την πραγματικά εμβληματική απόφαση, δεν είναι τόσο αυτά που άπτονται των
δικαιωμάτων μιάς μερίδος επενδυτών που έχασαν τις οικονομίες τους στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, αλλά αφορούν την σύμπασα επενδυτική κοινότητα της Χώρας, και
«επουλώνουν» εν μέρει την τεράστια χαίνουσα πληγή που προκλήθηκε από αυτό το απίστευτο σκάνδαλο προκαλώντας ανυπολόγιστη βλάβη και δυσφήμηση σε όλη την Ελληνική
Κεφαλαιαγορά αλλά και την Ελληνική Οικονομία επέκεινα!

1. Οι μέτοχοι έχουν αυτοτελή αξίωση αποζημιώσεως κατά των μελών της Διοικήσεως της Εταιρείας, όταν η ζημιογόνος πραξη των τελευταίων, αυτοτελώς θεωρουμένη, συνιστά συγχρόνως και παράνομη επέμβαση στην υπόσταση του μετοχικού δικαιώματος, συνιστά δηλαδή και ως προς τους μετόχους αδικοπραξία, από την οποία απορρέει άμεση και αυτοτελής υποχρέωση προς αποζημίωση.

2. Παράβαση εκ μέρους των Ελεγκτών Ανώνυμης Εταιρείας των υποχρεώσεών τους συνεπάγεται αστική ευθύνη ….και έναντι τρίτων. Η ευθύνη τους έναντι των τρίτων είναι αδικοπρακτική και το παράνομο της συμπεριφοράς τους στοιχειοθετείται επί προσβολής ελεγκτικών κανόνων που αποσκοπούν στην προστασία της εμπιστοσύνης τρίτων, οι οποίοι βασιζόμενοι σε έκθεση ή πιστοποιητικό ελέγχου που περιέχει ψευδή στοιχεία ή
συγκαλύπτει παρανομίες των οργάνων της Εταιρείας προέβησαν σε επιζήμιες επενδύσεις. Ο Ορκωτός Ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεώς τους κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, εφ’οσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο….. Περαιτέρω ευθύνεται για την πράξεις του (ορκωτού ελεγκτή) το νομικό πρόσωπο , που ευθύνεται είς ολόκληρον με τον πράξαντα….

3. Οι ζημιωθέντες επενδυτές έπεσαν θύματα μιάς μεθοδευμένης και σχεδιασμένης ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ποινικά κολάσιμης συμπεριφοράς, με σκοπό την εξαπάτηση του επενδυτικού κοινού, συμπεριφορά που στοιχειοθετεί το αδίκημα της απάτης (386 ΠΚ) και συνιστά αδικοπραξία.

4. Συνυπεύθυνοι δεν είναι μόνον τα μέλη της Διοικήσεως της Εταιρείας αλλα και οι Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Λογιστηρίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές …….. καθώς δεν ήταν δυνατόν να μην γνώριζαν τα πραγματικά διαθέσιμα του Ομίλου στην Τράπεζα “……………”

5. Η αξία των μετοχών, ομολόγων και παραγώγων είναι πλέον ΜΗΔΕΝΙΚΗ, (επομένως κονιορτοποιείται το «σαθρό» επιχείρημα ότι εν αναστολή διαπραγματεύσεως τελούσες
μετοχές έχουν αξία «αντίστοιχη» με την τελευταία τιμή
διαπραγμάτευσης)

6. Αξίωση αποζημίωσης έχουν ΚΑΙ οι επενδυτές που αγόραζαν μετοχές ΜΕΤΑ την ανακοίνωση του FUND από τις 04/05 και ως την αναστολή διαπραγμάτευσης στις 25/05/2018, καθώς «θεωρούσαν ότι αγόραζαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σχετικά φθηνότερα την μετοχή μιάς αξιόπιστης μεγάλης εταιρείας, βασιζόμενοι στις διαβεβαιώσεις της
εταιρείας και του Προέδρου της, που διέψευδαν κατηγορηματικά την έκθεση του FUND , στις αρχικές ανακοινώσεις του Προέδρου της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που το εν λόγω διάστημα μιλούσε για τη διάδοση «ανυπόστατων» φημών…… αλλά και στην καθυστέρηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αναστείλει την διαπραγμάτευση της μετοχής …είκοσι μέρες μετά την δημοσιοποίηση της Εκθεσης. (Επειδή διατυπώθηκε ο ισχυρισμός, ότι οι εν λόγω επενδυτές ήταν τάχα «κερδοσκόποι» , με την «κακή» έννοια του τυχοδιώκτη «χαρτοπαίκτη», επειδή είχε ήδη προηγηθεί η ανακοίνωση του FUND…)

7. Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις περί ήδη υπάρξεως δεσμεύσεως της περιουσίας των καθών με τα ποινικά βουλεύματα, καθώς η διαδικασία ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη.

Εν τέλει, κρίνουμε ότι η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο όχι μόνον για όλους τους ζημιωθέντες της FOLLI, σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό της μέσον κι αν είχαν επενδύσει (ομόλογα, μετοχές, ΣΜΕ), αλλά και οποτεδήποτε και αν είχε προηγηθεί η αγορά τους, έως και το επιμαχο διάστημα που κρίθηκε ανωτέρω».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Δικαστική απόφαση σοκ για Folli Follie και Κουτσολιούτσους

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα κριθούν όλα για την Folli Follie


ΣΧΟΛΙΑ