ΑΓΟΡΕΣ

Τα μηνύματα που εκπέμπει το… ομόλογο των 200 εκατ. ευρώ για την επόμενη μέρα της Αegean

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • Contributor


Οι ομολογιούχοι της Aegean δείχνουν να είναι περισσότερο αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα της, σε σχέση με εκείνους που κατέχουν μετοχές της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας.

Αυτό τουλάχιστον πιστοποιήθηκε από τη χρηματιστηριακή συμπεριφορά που είχαν χθες οι τίτλοι ( χρεόγραφο και αξιόγραφο) της Αεροπορίας Αιγαίου. Η μετοχή δέχθηκε τα ισχυρά πλήγματα των πωλητών, με συνέπεια να κλείσει με πτώση 8,66%. Σε αντίθετη τροχιά κινήθηκε το ομόλογο της εταιρείας, που είναι επίσης διαπραγματεύσιμο στη χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας: Κλείνοντας με άνοδο της τιμής του κατά 0,61%.

Σαφώς η συναλλακτική δραστηριότητα στη μετοχή είναι υπερπολλαπλάσια σε σύγκριση με τους πολύ μικρούς τζίρους που κάνει το εταιρικό ομόλογο. Με συνέπεια, η αγορά να θεωρεί ότι το «χαρτί» της Aegean είναι εκείνο που απεικονίζει την… κεντρική ιδέα των επενδυτών, σε ότι αφορά τις εξελίξεις. Όπως εκείνοι τις βλέπουν από την πλευρά τους και τις… «ψηφίζουν» με τις καθημερινές αγοραπωλησίες.

Ωστόσο και το 7 ετές ομόλογο που εκδόθηκε πέρσι και λήγει στις 12 Μαρτίου του 2026, δεν παύει να είναι ένα εξέχον σήμαντρο. Άλλωστε η ονομαστική του αξία είναι 200 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί τώρα στο 63,2% της κεφαλαιοποίησης της Aegean. Μάλιστα κατά κανόνα οι ομολογιούχοι αντιδρούν λιγότερο παρορμητικά  από ότι οι μέτοχοι, οι οποίοι κινούνται «εν θερμώ».

Σε κάθε περίπτωση και για τις δύο πλευρές ( ομολογιούχους και μετόχους) το μείζον ζήτημα είναι το πώς θα γίνει το επόμενο βήμα της αεροπορικής εταιρείας. Δηλαδή με τι είδους και πόση κεφαλαιακή στήριξη από το κράτος.

Το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, ο Διοικητικός και μετοχικός ηγέτης της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης, μιλώντας στους αναλυτές, ανέφερε ότι η κρατική βοήθεια είναι εκείνη που θα κρίνει και το επιχειρηματικό μέγεθος της εταιρείας στο εξής. Αν δηλαδή θα παραμείνει μια υπολογίσιμη δύναμη, ή αν το «εκτόπισμά» της θα περιοριστεί δραστικά. Το ουσιώδες όμως για τον Ευτύχη Βασιλάκη είναι, όπως είπε, ότι η όποια κρατική βοήθεια δεν πρόκειται να συνδεθεί με παραχώρηση μετοχικού ποσοστού της εταιρείας  στο ελληνικό Δημόσιο. Κάτι βεβαίως που εκ των πραγμάτων θα οδηγούσε στην απίσχναση της παρουσίας των υφιστάμενων μετόχων (dilution).

Tην ημέρα της κοινοποίησης των θέσεων Βασιλάκη, η μετοχή της εταιρείας είχε κλείσει στα 5,06 ευρώ, ενισχυμένη κατά 5,42%. Στις τρεις χρηματιστηριακές συνεδριάσεις που ακολούθησαν, η μετοχή έχασε το 12,5% της αξίας της, αφού χθες βρέθηκε στα 4,43 ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα η τιμή του εταιρικού ομολόγου κινήθηκε μόλις 1% χαμηλότερα, αφού έκλεισε χθες στο 84,1135 της ονομαστικής αξίας ( που είναι στο 100). Με το εκπεμπόμενο μήνυμα να είναι εμφανώς πιο θετικό από αυτό της μετοχής.

Αισιοδοξία, αλλά και «σκληροί» όροι  από το ομόλογο

Αναμφίβολα, το γεγονός ότι το εταιρικό ομόλογο βρίσκεται 15,88% χαμηλότερα από την ονομαστική ( και πληρωτέα στη λήξη του) αξία, καταδεικνύει τη γενικότερη αβεβαιότητα για τις εξελίξεις. Παρά ταύτα, οι αρχικοί φόβοι των ομολογιούχων που είχαν θεριέψει με την επέλαση της πανδημίας και τη «σκληρή» καραντίνα, δείχνουν τώρα να έχουν περιοριστεί δραστικά. Κάτι που αποτυπώνεται παραστατικά στην ίδια την αποτίμηση του ομολόγου, που από το 54,7313 της ονομαστικής του αξίας όπου είχε βρεθεί στις 18 Μαρτίου, είναι πια…53,7% ψηλότερα.

Σε σημαντικό βαθμό η επόμενη μέρα για την Aegean, ακόμη και η κρατική της χρηματοδότηση, διασυνδέονται ευθέως με τους όρους που έχουν ενσωματωθεί στην έκδοση του 7ετούς ομολόγου, με επιτοκιακό κουπόνι 3,6% ετησίως.

 Με βάση τους όρους του ομολόγου, η διανομή μερίσματος για την περσινή εταιρική χρήση θα πρέπει μάλλον να αποκλειστεί. Γιατί  στην περίπτωση που συμβεί αυτό,  η εταιρεία οφείλει να καταθέτει στον τηρούμενο λογαριασμό εξασφάλισης του ομολογιακού δανείου, ποσό ίσο με το 25% εκείνου που θα δοθεί ώς χρηματική διανομή στους μετόχους. Πέρσι η Aegean έδωσε μέρισμα ύψους 42,85 εκατ. ευρώ προ φόρου, ενώ παράλληλα εισέφερε και το 25% αυτού του ποσού ( δηλαδή άλλα 10,7 εκατ. ευρώ) στον ειδικό λογαριασμό, με ίσης αξίας ομόλογα που είχε στο εταιρικό της χαρτοφυλάκιο.

Δεδομένου των ακραίων συνθηκών που τώρα διαμορφώνονται, θεωρείται ότι η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα, καθώς προέχει η εξοικονόμηση ρευστότητας.

 Πέραν τούτων, οι όροι του ομολογιακού καθιστούν απαγορευτική την όποια μεταβολή του μετοχικού ελέγχου της εταιρείας, με την απόκτηση από κάποιον άλλον του 33,33% συν μία μετοχή. Ενδεχομένως αυτή η παράμετρος να είναι απαγορευτική και για την απόκτηση ισχυρής θέσης από το Δημόσιο, αν υποτεθεί ότι κάτι τέτοιο θα γίνει με την παραχώρηση κρατικών κεφαλαίων ενίσχυσης της εταιρείας.

Στους όρους που συνοδεύουν όλη τη διάρκεια ζωής του εταιρικού ομολόγου των 200 εκατ. ευρώ, υπάρχουν και συγκεκριμένοι, οικονομικοί αριθμοδείκτες, που πρέπει να τηρούνται. Ήτοι, ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας να μην υπερβαίνει κατά 5 φορές τη λειτουργική της κερδοφορία (ebitda) , ενώ τα  κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αποσβέσεων , πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 φορές μεγαλύτερα από τα καθαρά της χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

Με τα σημερινά, δυσμενή δεδομένα, φαντάζει πιθανό ότι θα απαιτηθούν αναπροσαρμογές των όρων έτσι  ώστε να μην υλοποιηθούν οι «ρήτρες» αθέτησής τους. Μία από τις οποίες λέει πώς θα πρέπει να κατατεθεί στον ειδικό  λογαριασμό, το 40% της ονομαστικής αξίας του ομολόγου, όπερ εστί  εισφορά 80 εκατ. ευρώ…

Μόλις πρόσφατα η ICAP υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα (από το ΒΒ στο Β) τον πιστωτικό κίνδυνο της ομολογιακής έκδοσης, η οποία εξακολουθεί να παραμένει στην κατηγορία του χαμηλού κινδύνου. Κάτι που φαίνεται να ενστερνίζονται και οι ομολογιούχοι, όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα αποτίμηση του ομολόγου στη χρηματιστηριακή αγορά. Όπου οι δυσκολίες που έχουν ανακύψει για την Aegean λογίζονται ως «μιάς χρήσεως» και οι επιπτώσεις της πανδημίας θα αρχίσουν να εκλογικεύονται από τη νέα χρονιά. Μένει βεβαίως όλα αυτά, να πιστοποιηθούν από την ίδια τη ρέουσα πραγματικότητα.


ΣΧΟΛΙΑ