Μετοχές

Πώς ο Βασίλης Ψάλτης έκανε την ΑΣΤΑΚ να παράγει μετρητά για την Alpha Bank – Mπαίνουν στα ταμεία 41,6 εκατ. ευρώ

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Βασίλης Ψάλτης: Ισχυρή κερδοφορία και στήριξη της Οικονομίας οι στόχοι της Alpha Bank

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης


Χρυσωρυχείο για τον Βασίλη Ψάλτη αποδεικνύεται η Alpha Αστικά Ακίνητα, αφού μόλις σήμερα, με τη διανομή του γενναίου μερίσματος των 3,4 ευρώ (3,21 ευρώ καθαρό χωρίς το φόρο 5%), θα εισρεύσουν στα ταμεία της τράπεζας 41,6 εκατ. ευρώ.

Ο μετασχηματισμός του βραχίονα ακινήτων της Alpha Bank, η ΑΣΤΑΚ, από τον περασμένο Μάιο έχει εκκινήσει την διαδικασία μετασχηματισμού της, αφού μετά τη γενική συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου δρομολογήθηκε η μεταβίβαση και πώληση των ακινήτων στην μητρική τράπεζα, ενώ θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της.

Αυτό σημαίνει πως θα χάσει έσοδα 2,6 εκατ. ευρώ που είχε το 2021, αλλά θα αποκτήσει έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, η οποία έτσι κι αλλιώς δημιουργεί μεγαλύτερο τζίρο.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Η γενική συνέλευση ενέκρινε την μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που έχει στην κατοχή της, συνολικής αξίας 62,6 εκατ. ευρώ, προς εταιρείες του Ομίλου της Alpha Bank, ώστε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη δραστηριότητα διαχείρισης ακινήτων.

Παράλληλα, δρομολογείται και η πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Chardash Trading E.O.O.D., θυγατρικής της ΑΣΤΑΚ στη Βουλγαρία, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, ως μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο, ακίνητο το οποίο βρίσκεται στη Σόφια Βουλγαρίας, προς την «ALPHA GROUP REAL ESTATE LIMITED», εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank, έναντι τιμήματος Ευρώ 19,600.000.

Πλην του ακινήτου στη Βουλγαρία, όλα τα υπόλοιπα ακίνητα, θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank και, κατόπιν, οι εταιρείες αυτές θα πωληθούν στον στρατηγικό εταίρο του Project Skyline. Υπενθυμίζεται πως η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακήρυξε στις 7.2022 προτιμητέο επενδυτή την κοινοπραξία Dimand A.E. και Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., με την οποία έχει εισέλθει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας τους προσεχείς μήνες.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής αποτελεί το πλέον αποφασιστικό βήμα για τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα σε μία εταιρεία παροχής αμιγώς υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, προκειμένου να αξιοποιήσει στο έπακρο τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου του real estate.

Η εταιρεία επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αγορά υπηρεσιών για όλο τον κύκλο ζωής των ακινήτων (π.χ., εκτιμήσεις, advisory, διαχείριση, property και facility management, data analytics, έρευνα αγοράς, προώθηση, κ.λπ.). Μάλιστα, θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της εντός και εκτός Ομίλου, με έμφαση στην ενίσχυση των εργασιών προς τρίτους πελάτες, με σκοπό την αύξηση του πελατολογίου της και του αριθμού των έργων που αναλαμβάνει.

Ήδη έχει υλοποιηθεί η ενσωμάτωση στην ΑΣΤΑΚ της σχετικής δραστηριότητας της, επίσης θυγατρικής του Ομίλου, Alpha Διαχειρίσεων Ακινήτων και Επενδύσεων («AREMI»), η οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση του κύκλου εργασιών από παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων τρίτων.

Περαιτέρω, η ΑΣΤΑΚ αναμένεται να ωφεληθεί από τη σύναψη μακροπρόθεσμης σύμβασης διαχείρισης ακινήτων στο πλαίσιο της συναλλαγής Skyline, ενώ βρίσκεται σε προνομιακή θέση προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις προοπτικές που ανοίγονται από:

  • την αυξημένη ανάγκη διαχείρισης των ρευστοποιημένων εξασφαλίσεων που ανακτώνται από τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων,
  • επενδύσεις που δρομολογούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,
  • τα μεγάλα έργα αστικής ανάπλασης που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού ή υλοποίησης, όπως, ενδεικτικά, η Διπλή Ανάπλαση του Βοτανικού, και
  • τις σχεδιαζόμενες Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Στο τέλος του 2021, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν στα 80 εκατ. ευρώ περίπου.

Με το ταμείο που είχε στο τέλος του 2021 και τα κεφάλαια που θα εισπράξει από την πώληση των ακινήτων η ρευστότητα θα αγγίξει, όπως εκτιμάται τα 130 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογιστεί το έξοδο για την απόκτηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών.

Η αποτίμηση είναι στα 104,7 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Ανδρέας Μιχαλόπουλος (Performance Shipping): Δάνειο από την Alpha Bank ύψους 18,2 εκατ. δολαρίων

Goldman Sachs: Απέλυσε τουλάχιστον 25 τραπεζίτες στην Ασία

Intracom Telecom: Ανακοινώνει πρωτοποριακό σύστημα 30 Gbit/s E-Band xHaul στο MWC Las Vegas 2022ΣΧΟΛΙΑ