Μετοχές

Jumbo: Πέρασε το πακέτο μετοχών του Απόστολου Βακάκη

Jumbo Βακάκης

Απόστολος Βακάκης. Επικεφαλής Jumbo


Πέρασε, στα 14,7 ευρώ, το πακέτο μετοχών που διέθεσε ο ιδιοκτήτης της Jumbo, κ. Απόστολος Βακάκης.

Πρόκειται για 5.250.000 μετοχές ή σε ποσοστό το 3,85% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΠΕΛΑ -2,64% 14,41, αξίας 77,174 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό του κ. Βακάκη στην εταιρεία υποχωρεί οριακά κάτω του 20%.

Η πώληση του πακέτου έγινε μέσω της ελεγχόμενης Tanocerian Maritime.


ΣΧΟΛΙΑ