Μετοχές

ΔΕΗ: Περιθώριο ανόδου 104% βλέπουν οι αναλυτές της AXIA

  • NewsRoom
ΔΕΗ: Περιθώριο ανόδου 104% βλέπουν οι αναλυτές της AXIA


Σημαντική αξία στο επενδυτικό story της ΔΕΗ εξακολουθούν να βρίσκουν οι αναλυτές της AXIA Ventures, δεδομένων της βάσης των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, της καθετοποίησης και, πολύ σημαντικό, των προσπαθειών που συνεχίζει να καταβάλλει στο μέτωπο της ενεργειακής μετάβασης.

Την ίδια ώρα, όμως, όπως αναφέρουν, αναγνωρίζουν τη μεταβλητότητα και τη μειωμένη ορατότητα για την αγορά ενέργειας που συνεχίζει να επιβαρύνει τον κλάδο.

Οι αναλυτές επικαιροποιούν τις εκτιμήσεις τους για τη ΔΕΗ λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που επικρατούν στην αγορά, αλλά και τον ρυθμό με τον οποίο προχωρά το business plan της επιχείρησης, κυρίως σε σχέση με την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ.

Όπως αναφέρουν, πιστεύουν πως η αποτίμηση της ΔΕΗ πρέπει να στηρίζεται στη θεμελιώδη αξία των υφιστάμενων assets της και επίσης να λαμβάνει υπόψη τη συνεχιζόμενη μετάβαση της εταιρείας.

Η τιμή στόχος που δίνουν για τη μετοχή είναι τα 13,20 ευρώ ανά μετοχή ή 104% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα ΔΕΗ 0,28% 7,27, με σύσταση αγοράς.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της AXIA Ventures για τη ΔΕΗ
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της AXIA Ventures για τη ΔΕΗΣΧΟΛΙΑ