ΑΓΟΡΕΣ

Jumbo: “ΟΚ” από την ΕΓΣ στην έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους

Απόστολος Βακάκης, επικεφαλής Jumbo

Απόστολος Βακάκης, επικεφαλής Jumbo


Την έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 157.149.021,65, αποφάσισε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Jumbo.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 08.03.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 729 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 110.912.348 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή υπήρξε απαρτία ποσοστού 81,52% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποφάσισε την έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 157.149.021,65, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 110.912.348 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

2. Έγινε παρουσίαση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Διαβάστε επίσης:

Απ. Βακάκης (Jumbo): «Τα σκατ@σαμε ως χώρα – Από την ευτυχία στη δυστυχία, μια μέρα διαφορά»ΣΧΟΛΙΑ