ΑΓΟΡΕΣ

Goldman Sachs: Το νέο εργαλείο της ΕΚΤ μετατοπίζει υψηλότερα τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Jari Stehn, οικονομολόγος της Goldman Sachs

Jari Stehn, οικονομολόγος της Goldman Sachs


«Μετά την έκτακτη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας, αναμένουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα ανακοινώσει ένα νέο μέσο κατά του κατακερματισμού στη συνεδρίαση του Ιουλίου», εξηγεί η Goldman Sachs.

Τα πρόσφατα σχόλια της ΕΚΤ υποδηλώνουν ότι το νέο εργαλείο θα σχεδιαστεί για να αποφεύγεται ο “μη θεμελιώδης κίνδυνος κατακερματισμού” και θα συνεπάγεται ευελιξία ως προς τον τρόπο κατανομής των όποιων αγορών. Ωστόσο, ορισμένες παράμετροι του αναμενόμενου μηχανισμού στήριξης παραμένουν αβέβαιες, επισημαίνει ο Sven Jari Stehn, αναλυτής της τράπεζας.

Το πλαίσιο βιωσιμότητας του χρέους υποδηλώνει ότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στη Νότια Ευρώπη, ιδίως στην Ιταλία, έχουν μετακινηθεί στην “επικίνδυνη ζώνη” και η ad hoc συνεδρίαση της ΕΚΤ αυτή την εβδομάδα αποκαλύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αισθάνθηκε άνετα με την πρόσφατη αύξηση των κρατικών spreads. «Αναμένουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα κάνει ενεργή χρήση της ευελιξίας στις επανεπενδύσεις του PEPP για να περιορίσει τις ανοδικές πιέσεις στα spreads από εδώ και πέρα, πριν ενεργοποιήσει τυχόν αγορές στο πλαίσιο του νέου backstop», εξηγεί η Goldman Sachs.

Η πιθανή ενεργοποίηση του εργαλείου αντιμετώπισης του κατακερματισμού ενισχύει την άποψή της επενδυτικής τράπεζας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι σε θέση να αυξήσει το επιτόκιο γρήγορα χωρίς να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό σενάριο κρατικού στρες. «Διατηρούμε την πρόβλεψή μας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα αυξήσει κατά 25 μ.β. τον Ιούλιο, ακολουθούμενη από αυξήσεις κατά 50 μ.β. το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τελικό επιτόκιο 1,75%. Όμως, η πιθανή ανακοίνωση του backstop τον Ιούλιο μετατοπίζει τον κίνδυνο για τη βασική μας πορεία σύσφιξης προς τα πάνω», επισημαίνει η τράπεζα.

«Πρώτον, αναμένουμε ότι το όριο (backstop) θα είναι εκ των προτέρων απεριόριστο ως προς το μέγεθος, ώστε να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα της ανακοίνωσής του. Δεύτερον, αναμένουμε ότι το μέσο θα περιλαμβάνει μακροοικονομικούς όρους που θα συνδέονται με το υφιστάμενο πλαίσιο μακροοικονομικής εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ, πιθανότατα το Ταμείο Ανάκαμψης. Τρίτον, τυχόν αγορές στο πλαίσιο του backstop είναι πιθανό να συγκρατηθούν είτε μέσω της πλευράς του ενεργητικού (με πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού για να διατηρηθεί αμετάβλητος ο ισολογισμός) είτε, το πιθανότερο, μέσω της πλευράς του παθητικού (με μεταβολή της σύνθεσης του παθητικού για να διατηρηθεί αμετάβλητο το επίπεδο των τραπεζικών αποθεματικών)», εξηγεί η τράπεζα.

Τούτου λεχθέντος, το νέο backstop της ΕΚΤ δεν θα αμβλύνει μια σειρά από εναπομείναντες κινδύνους που αντιμετωπίζει η ζώνη του ευρώ, όπως ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και η πιθανή εκλογή μιας λαϊκιστικής κυβέρνησης που θα ακολουθήσει πολιτικές που δεν συνάδουν με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ενεργοποίηση του backstop της ΕΚΤ. Στο τελευταίο σενάριο, οι κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ θα πρέπει πιθανότατα να βρουν μια δημοσιονομική λύση για τον θεμελιώδη κίνδυνο κατακερματισμού.ΣΧΟΛΙΑ