ΑΓΟΡΕΣ

Euroxx: «Ταύρος» για όλες τις τράπεζες – Υψηλά περιθώρια ανόδου για τις μετοχές στο ταμπλό

Χρηματιστήριο: Η Euroxx απογείωσε τις τράπεζες, πωλήσεις σε Ιντρακάτ μετά την ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου

Β. Ψάλτης – Π. Μυλωνάς – Χ. Μεγάλου – Φ. Καραβίας


Η Euroxx Χρηματιστηριακή συστήνει overweight (σ.σ. αποδόσεις ανώτερες της αγοράς) και για τις τέσσερεις εγχώριες συστημικές τράπεζες με τιμές στόχους που δίνουν υψηλά περιθώρια ανόδου στο ταμπλό του ΧΑ.

Για την ΕΤΕ, η τιμή στόχος είναι τα 4,20 ευρώ και το περιθώριο ανόδου 32%, για τη Eurobank ο στόχος τιμής είναι τα 1,30 ευρώ και το περιθώριο ανόδου 36%, για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή στόχος τα 2,20 ευρώ και το περιθώριο ανόδου 126% και τέλος για την Alpha Bank η τιμή στόχος τα 1,60 ευρώ και το περιθώριο ανόδου 72%.

«Παρά τις ανησυχίες σχετικά με την επιδείνωση της συμπεριφοράς πληρωμών λόγω της ενεργειακής κρίσης και του αυξανόμενου πληθωρισμού, η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται, χάρη στις ανόργανες ενέργειες καθώς και στον αρνητικό σχηματισμό μη εξυπηρετούμενων δανείων – NPEs, οδηγώντας έτσι σε μείωση του υποκείμενου κόστους προβλέψεων (CoR). Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τα ισχυρά κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους, η οποία μπορεί να συνεχίσει να επενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις», επισημαίνει η χρηματιστηριακή.

Από πλευράς αποτίμησης, παρά την έξαρση της κρίσης στην Ουκρανία, την ενέργεια και τις ανησυχίες για επιβράδυνση της ανάπτυξης του ΑΕΠ, η Euroxx εξακολουθεί να πιστεύει ότι το ελκυστικό επενδυτικό story του κλάδου, το οποίο βασίζεται στη μεγάλη πτώση του CoR και την επιστροφή της αύξησης των χορηγήσεων, παραμένει άθικτο. Τα τρέχοντα επίπεδα τιμών – οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται τώρα στις 0,47 φορές τη φετινή λογιστική αξία – παραβλέπουν την ανάκαμψη των κερδών ανά μετοχή (EPS) του κλάδου και τις προοπτικές διανομής μερίσματος.

Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν άμεση ή ελάχιστη έκθεση στην Ουκρανία και τη Ρωσία, ωστόσο, η ενεργειακή κρίση θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τα εταιρικά κέρδη, γεγονός που θα μπορούσε να μεταβάλει την αναμενόμενη πιστωτική επέκταση και να αυξήσει τις νέες εισροές NPEs.

«Τούτου λεχθέντος, το πακέτο RRF, η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή κρίση, η μείωση της ανεργίας, η αλλαγή της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ (με όφελος άνω του 1 δισ. ευρώ για τα καθαρά έσοδα από τόκους), ο δισταγμός για την έκδοση εταιρικών ομολόγων και το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων που συσσωρεύονται στο πλαίσιο της πανδημίας θα μετριάσουν την αρνητική επίδραση του πληθωρισμού και θα στηρίξουν την αύξηση των χορηγήσεων των ελληνικών τραπεζών. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι οι στόχοι των ελληνικών τραπεζών θα επιτευχθούν», καταλήγει η χρηματιστηριακή.

Διαβάστε επίσης:

BofA: «Καμπανάκια» και πάλι για νέα διψήφια πτώση στις ευρωπαϊκές μετοχέςΣΧΟΛΙΑ