ΑΓΟΡΕΣ

Eurobank: Πώς είδαν τα αποτελέσματα οι αναλυτές

Φωκίων Καραβίας, CEO Eurobank

Φωκίων Καραβίας, CEO Eurobank


Ισχυρά, ανώτερα των προβλέψεων, ήταν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της Eurobank, σύμφωνα με τους αναλυτές, ενώ η επίσημη έγκριση του SSM για την επαναγορά των μετοχών του ΤΧΣ ανοίγουν το δρόμο για re-rating της μετοχής αλλά και του εγχώριου κλάδου, συνολικότερα.

Goldman Sachs: Σύσταση ουδέτερη με τιμή στόχο τα 1,55 ευρώ

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι τα βασικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν 20% υψηλότερα από την εκτίμηση των αναλυτών και τη δική της εκτίμηση, με προσαρμοσμένο δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 15,8%.

Η διοίκηση αναβάθμισε τις προοπτικές ROTE για το 2024 και τώρα αναμένει δείκτη στο 14% (σε σύγκριση με 13% προηγουμένως) κυρίως λόγω της υψηλότερης παραγωγής καθαρών εσόδων από τόκους (NII), εν μέσω συνεχιζόμενων αυξήσεων των επιτοκίων και αργής μετάβασης των καταθέσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις, και επίσης ισχυρότερη δημιουργία εσόδων από προμήθειες.

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι η Eurobank έχει λάβει επίσημη έγκριση από την τραπεζική ρυθμιστική αρχή (SSM) για να προχωρήσει σε μια επαναγορά του 1,4% των μετοχών της από τον στρατηγικό της μέτοχο ΤΧΣ (που αντιστοιχεί σε περίπου 15% των κερδών του 2022) και το χαρακτηρίζει ως έναν σημαντικό καταλύτη για την ελληνική τραπεζική αγορά, καθώς είναι η πρώτη έγκριση σε μια δεκαετία που χορηγείται από τη ρυθμιστική αρχή σε ελληνική τράπεζα για τη διανομή μετοχών.

Η διοίκηση της Eurobank φιλοδοξεί για ελάχιστη διανομή μερίσματος ύψους 25% από τα κέρδη του 2023, το οποίο θα πρέπει να αυξηθεί μέχρι το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, μεσοπρόθεσμα.

Συνολικά, βλέπει τον συνδυασμό: 1) κερδών, 2) αναβάθμισης των κατευθυντήριων οδηγιών και 3) έγκρισης από τη ρυθμιστική αρχή για τους μετόχους διανομής ως θετικό τόσο για τη Eurobank όσο και για την ευρύτερη ελληνική τραπεζική αγορά. Η σύσταση της Goldman Sachs είναι ουδέτερη με τιμή στόχο τα 1,55 ευρώ και περιθώριο ανόδου 8%.

JPMorgan: Βλέπει περιθώριο για επιπλέον 1% περίπου στο δείκτη ROTE

Η JPMorgan έχει την άποψη ότι η Eurobank σημείωσε ισχυρή απόδοση χάρη στη συνεχιζόμενη αύξηση του NII, με καλό κόστος διαχείρισης και καλές τάσεις στην ποιότητα του ενεργητικού.

Συνολικά, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ και καταλήγουν σε ένα σταθερό τριμηνιαίο δείκτη ROTE 16%, προκαλώντας αναβάθμιση του guidance σε 14% περίπου στο δείκτη ROTE για φέτος από 13% περίπου προηγουμένως.

Αυτό εξακολουθεί να φαίνεται συντηρητικό και η JPM βλέπει περιθώριο για επιπλέον 1% περίπου στο δείκτη ROTE στο guidance λόγω υψηλότερου NII, όσο οι άλλοι παράγοντες είναι ίδιοι. Ο όμιλος έχει πλέον λάβει έγκριση από τον SSM για να προχωρήσει με το σχέδιό του για την απόκτηση του 1,4% των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ, το οποίο σηματοδοτεί την πρώτη κεφαλαιακή έγκριση επιστροφής κεφαλαίου για μια ελληνική τράπεζα μετά την κρίση και λειτουργεί ως θετικό σημείο και για την Εθνική Τράπεζα, επίσης.

Η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 6 φορές για το 2024 και δείκτη P/TBV 0,7 φορές και η JPM είναι overweight με τιμή στόχο τα 1,60 ευρώ.

Deutsche Bank: Τιμή-στόχος για την Eurobank τα 1,7 ευρώ για τη μετοχή

H Deutsche Bank εκτιμά ότι το σταθερό τρίμηνο οδηγεί σε αναβάθμιση του δείκτη RΟTE, ενώ ή τιμή στόχος για την τράπεζα είναι τα 1,7 ευρώ για τη μετοχή και 20% περίπου περιθώριο ανόδου.

Η Eurobank σημείωσε ένα σταθερό πρώτο τρίμηνο με υπερκάλυψη των καθαρών κερδών (+6% τριμηνιαίως και +16% έναντι των προβλέψεων της DB) παρά τις αρνητικές συναλλαγές, με το NII να αποτελεί τον κύριο θετικό παράγοντα. Αυτές οι καλές τάσεις οδήγησαν την τράπεζα να αυξήσει τον στόχο της για τον δείκτη RΟTE για το έτος στο 14% (έναντι 13% προηγουμένως), με τις αμοιβές – και κυρίως το NII – να αποτελούν τις κύριες βελτιώσεις του έτους, με ανέγγιχτες τις προσδοκίες για τα κόστη και τις προβλέψεις (αν και σημείωσαν καλές επιδόσεις στο τρίμηνο).

Η συσσώρευση κεφαλαίου ήταν επίσης καλύτερη από την αναμενόμενη, με τον δείκτη εποπτικών κεφαλαίων CET1 FL να βρίσκεται ήδη στο 15,7% και συνολικά, πιστεύει ότι αυτό σηματοδοτεί καλή υγεία για την τράπεζα και ότι παρέχει διαβεβαίωση για τις συνολικά σταθερές προοπτικές της για το 2023.

Alpha Finance: Τα αποτελέσματα ενδεικτικά μιας πολύ θετικής προοπτικής για το μέλλον

Η Alpha Finance σημειώνει ότι τα αποτελέσματα ήταν ελαφρώς καλύτερα από τις εκτιμήσεις, καθώς τα ισχυρότερα του αναμενόμενου NII και οι χαμηλότερες προβλέψεις αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα ασθενέστερα μη βασικά έσοδα.

Επισημαίνει: i) την ισχυρή αύξηση των NII (+56% σε ετήσια βάση, +12% τριμηνιαίως) λόγω της βραδύτερης αναπροσαρμογής καταθέσεων έναντι δανείων παρά την επιδείνωση των υπολοίπων δανείων, ii) τα υψηλότερα έσοδα από προμήθειες (κατά 10% σε ετήσια βάση) παρά την υψηλή βάση του πρώτου τριμήνου πέρυσι, iii) τη διατήρηση των οργανικών τάσεων των NPEs παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, iv) τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες της ΝΑ Ευρώπης αυξημένα κατά 80% σε ετήσια βάση και v) τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αντανακλούν δείκτη RΟTE 15,8%. Συνολικά, τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά μιας πολύ θετικής προοπτικής για το μέλλον και υποδηλώνει περαιτέρω ανοδικό κίνδυνο για τις εκτιμήσεις της AF και της αγοράς.

Επιπλέον, η διοίκηση δήλωσε ότι ο SSM έχει δώσει την επίσημη έγκρισή του για το σχέδιό τους να αγοράσουν πίσω τις μετοχές που κατέχει το ΤΧΣ (1,4% του συνολικού αριθμού μετοχών) και προετοιμάζονται για τα επόμενα βήματα. Πρόκειται για την πρώτη τους πρωτοβουλία για την ανταμοιβή των μετόχων μετά από περισσότερο από μια δεκαετία, αντανακλώντας έναν δείκτη διανομής 15% επί των βασικών κερδών του 2022, ενώ καθοδηγεί για έναν δείκτη διανομής 25% το επόμενο έτος με στόχο να φτάσει σταδιακά στο μέσο όρο της ΕΕ. Συνεπώς, η χρηματιστηριακή βλέπει περαιτέρω άνοδο από τα τρέχοντα επίπεδα, αναμένοντας θετική αντίδραση της αγοράς στις προαναφερθείσες ανακοινώσεις.

Optima Bank: Τα ισχυρά αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις

Η άποψη της Optima είναι ότι η Eurobank παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της και η διοίκηση αναβάθμισε την πρόβλεψή της για το δείκτη RΟΤΕ σε 14% έναντι 13% προηγουμένως για τα NII και τα έσοδα από προμήθειες, εξέλιξη στα επόμενα τρίμηνα που θα καθοδηγήσει για διανομή μερίσματος τουλάχιστον 25% το 2023.

Επιπλέον, η Eurobank έλαβε την επίσημη έγκριση του SSM για την αγορά του 1,4% των μετοχών της. Σε συνέχεια των ισχυρών αποτελεσμάτων και την αναβάθμιση του δείκτη RΟTΕ, η Optima θα αναθεωρήσει αναλόγως προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της, τον στόχο τιμής και τη σύσταση.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με 0,80 φορές σε δείκτη P/TBV για το πρώτο τρίμηνο φέτος, στο ίδιο επίπεδο με τις νοτιοευρωπαϊκές ομοειδείς της τράπεζες και σε premium 26% σε σχέση με τις ελληνικές ομοειδείς της τράπεζες, το οποίο δικαιολογείται πλήρως από το υψηλότερο προφίλ RΟTE.

Axia: Στη διαδοχική αύξηση του NII αποδίδονται οι ισχυρές επιδόσεις

Η Axia εκτιμά ότι η Eurobank δημοσίευσε ένα εξαιρετικό σύνολο αποτελεσμάτων, ξεπερνώντας άνετα τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ο δείκτης RΟTE στο 15,8% ξεπέρασε σημαντικά τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Οι ισχυρές επιδόσεις θα πρέπει να αποδοθούν στη διαδοχική αύξηση του NII, ενώ οι προμήθειες αυξήθηκαν επίσης κατά +15% σε ετήσια βάση. Το κόστος ήταν +7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 λόγω του πληθωρισμού, αλλά το κόστος κινδύνου προσγειώθηκε στις 75 μ.β., καθώς ο σχηματισμός NPEs παρέμεινε ελάχιστος.

Τα δύο βασικά σημεία αναφοράς ήταν: α) η αναβάθμιση του στόχου RΟTE του ομίλου για φέτος σε 14% (από 13%), που συνεπάγεται τουλάχιστον +10% αυξήσεις στο consensus και β) η επιβεβαίωση της έγκρισης του SSM σχετικά με τη στοχευμένη επαναγορά των μετοχών του ΤΧΣ (περίπου 20 μ.β. κεφαλαίου CET1).

Σε άλλα σημαντικά σημεία, η τράπεζα κατάφερε να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της κατά 0,3 δισ. ευρώ (απόρροια από τις διεθνείς δραστηριότητες, ιδίως στη Βουλγαρία), αν και αναγνώρισε ότι η επέκταση των χορηγήσεων του ομίλου θα μπορούσε να καταλήξει 15% μικρότερη από τις προβλέψεις για φέτος.

Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί η ισχυρή συμβολή της Eurobank Κύπρου και της Postbank Βουλγαρίας (15%) που καταδεικνύει τα πρόσθετα οφέλη από τις διαφοροποιημένες δραστηριότητες του ομίλου. Η Axia επαναλαμβάνει τη θετική μακροπρόθεσμη άποψη της με σύσταση buy και αμετάβλητη τιμή στόχο στα 1,8 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:



ΣΧΟΛΙΑ