ΑΓΟΡΕΣ

Εκτός ταμπλό η Forthnet αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nova, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος


Τη διαγραφή των μετοχών της Forthnet αποφάσισε νωρίτερα τη Δευτέρα το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικότερα, κατά στη συνεδρίασή του αποφάσισε:

· Την έγκριση της αίτησης αναγνώρισης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ως Εθνικού Φορέα Εγνωσμένου Κύρους για την έκδοση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

· Tην επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής επί του χρηματοπιστωτικού μέσου υπ’ αρ. 9 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

· Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (FORTHNET Α.Ε.)» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.


ΣΧΟΛΙΑ