• ΑΓΟΡΕΣ

  Άμεση Ανάλυση: Τι συμβαίνει με χρυσό, πετρέλαιο, Optima, ΟΤΕ, APPLE και NVIDIA

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance

  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance


  Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 12-04-24

  Γενικός Δείκτης

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική (με προειδοποίηση αλλαγής σε ανοδική)

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στις 1430 μονάδες.

  Ο ΓΔ συνέχισε έντονα καθοδικά και πέτυχε την καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ30 με αποτέλεσμα να τεθεί υπό αμφισβήτηση η προειδοποίηση για αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης καθοδικής τάσης σε ανοδική.

  Παραμένει ενεργός ο καθοδικός σχηματισμός ΩΚΩ του οποίου ο καθοδικός στόχος βρίσκεται στην περιοχή των 1330 μονάδων και ακυρώνεται με υπέρβαση της Κ1.

  FTSE25

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική (με προειδοποίηση αλλαγής σε ανοδική)

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στις 3454 μονάδες.

  Ο FTSE25 συνέχισε έντονα καθοδικά και πέτυχε την καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ30 με αποτέλεσμα να τεθεί υπό αμφισβήτηση η προειδοποίηση για αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης καθοδικής τάσης σε ανοδική. Δεν υπάρχει κάποια άλλη σηματοδότηση.

  ΔΤΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική (με προειδοποίηση αλλαγής σε ανοδική)

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στις 1234 μονάδες

  Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε έντονα καθοδικά και πέτυχε την καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ30 με αποτέλεσμα να τεθεί υπό αμφισβήτηση η προειδοποίηση για αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης καθοδικής τάσης σε ανοδική.

  Cenergy (CENER)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική ανέβηκε στα 7,03€.

  Η μετοχή έκλεισε την εβδομάδα με μία έντονη καθοδική συνεδρίαση πετυχαίνοντας την διάσπαση του ΕΜΑ30.

  Χρειάζεται μόλις ένα κλείσιμο ακόμη χαμηλότερα του ΕΜΑ30 για να ενεργοποιήσει την προειδοποίηση για αντιστροφή της ανοδικής τάσης σε καθοδική ενώ και το όριο αλλαγής της τάσης δεν είναι μακριά. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια άλλη σηματοδότηση.

  OPTIMA

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 7,48€.

  Η μετοχή επιβράδυνε τον ρυθμό της ανόδου αλλά εξακολουθεί να κινείται ανοδικά πετυχαίνοντας στην τελευταία συνεδρίαση κλείσιμο πάνω στο υψηλό 120 ημερών στα 9,79€. Δεν υπάρχει κάποια άλλη σηματοδότηση.

  Η τιμή της έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από τις στηρίξεις και αυτό μπορεί να φέρει κάποια διόρθωση όμως προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για αυτό.

  Aegean Airlines (ΑΡΑΙΓ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική (με προειδοποίηση αντιστροφής σε ανοδική)

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 12,76€.

  Η τιμή της μετοχής κινήθηκε συνέχισε έντονα καθοδικά και πέτυχε την καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ30 με αποτέλεσμα να τεθεί υπό αμφισβήτηση η προειδοποίηση για αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης καθοδικής τάσης σε ανοδική. Παραμένει ενεργός ο καθοδικός σχηματισμός διπλής κορυφής που έχει στόχο στην περιοχή 11,04€-11,25€.

  Quest (ΚΟΥΕΣ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική υποχώρησε στα 5,97€ (κλείσιμο).

  Η μετοχή επιτάχυνε την καθοδική κίνησή της και διατηρεί την τιμή της υπό την πίεση των ΕΜΑ30 και ΕΜΑ200.

  Έφτασε πολύ κοντά σε βασικές στηρίξεις και αυτό μπορεί να φέρει μια ανοδική αντίδραση, Αν επαληθευθεί αυτό το ενδεχόμενο η ανοδική αντίδραση θα έχει τεχνική αξία αν η τιμή της μετοχής υπερβεί την κατερχόμενη γραμμή τάσης Κ1.

  ΟΤΕ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική (DRL) βρίσκεται στα 13,30€ .

  Η μετοχή συνέχισε ανοδικά και πέτυχε ξανά νέο υψηλό 120 ημερών στα 14,46€. Επιτεύχθηκε στα 14,37€ ο στόχος του σχηματισμού τριπλού πυθμένα ενώ παραμένει ενεργός παρά τη διόρθωση ο μεγάλος σχηματισμός ανάποδου ΩΚΩ που έχει ανοδικό στόχο στα 15,66€.

  Profile (ΠΡΟΦ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 4,53€.

  Η τιμή της μετοχής κινήθηκε έντονα καθοδικά και διέσπασε το όριο αντιστροφής της τάσης DRL με αποτέλεσμα την αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική. Επίσης διέσπασε οριακά και τον ΕΜΑ200.

  Η μετοχή από τις αρχές Μαρτίου βρίσκεται σε ένα η επιβεβαιωμένο πλαγιοκαθοδικό κανάλι τουλάχιστον ως προς το κάτω όριο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Αν επαληθευθεί το κανάλι αυτό και με τη βοήθεια της στήριξης στα 3,98€ αναμένεται η εμφάνιση μιας ανοδικής αντίδρασης προς το πάνω όριο του καναλιού.

  DAX

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Το όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στις 18492 μονάδες

  Ο γερμανικός δείκτης συνέχισε τη διόρθωση που είχε εκδηλώσει μετά την επίτευξη νέου υψηλού 120 ημερών έτους στις 18567 μονάδες και πέτυχε την διάσπαση του ΕΜΑ30 και του ορίου αλλαγής της τάσης με αποτέλεσμα η μεσοπρόθεσμη τάση να αντιστραφεί σε καθοδική.

  Αν δεν ανακτήσει άμεσα τον ΕΜΑ30 είναι πιθανή καθοδική κίνηση προς τον ΕΜΑ200.

  Dow Jones

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Το όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στις 39807 μονάδες

  Ο αμερικανικός δείκτης DJI συνέχισε καθοδικά και διατηρεί την μεσοπρόθεσμη καθοδική τάση. Ενεργοποίησε τοπικό σχηματισμό ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στις 37130 μονάδες.

  S&P 500

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 05/04/24

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Το όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στις 5117 μονάδες

  Ο δείκτης S&P500 διόρθωσε έντονα και διέσπασε καθοδικά τον ΕΜΑ30 στο κλείσιμο της εβδομάδας. Χρειάζεται μόλις μία ακόμη συνεδρίαση με τιμή κλεισίματος χαμηλότερα του ΕΜΑ30 (ακόμη και ανοδική) για να ενεργοποιήσει προειδοποίηση αντιστροφής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική.

  Στην περίπτωση που ο δείκτης συνεχίσει καθοδικά είναι πιθανή και η διάσπαση του ορίου αντιστροφής της τάσης που πλέον δεν είναι καθόλου μακριά.

  Eυρώ-Δολάριο

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Το όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική υποχώρησε στα 1,0938$.

  Η τιμή του Ευρώ έναντι του Δολαρίου συνέχισε την καθοδική του πορεία την περασμένη εβδομάδα πετυχαίνοντας και την διάσπαση της σημαντικής στήριξης στα 1,0709$. Διατηρεί την μεσοπρόθεσμη καθοδική τάση.

  Χρυσός

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Το όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 2160$.

  Η τιμή του χρυσού συνέχισε ανοδικά και την περασμένη εβδομάδα. Στην τελευταία συνεδρίαση πέτυχε ξανά νέο υψηλό 120 ημερών στα 2449$ στο υψηλό ημέρας όμως στη συνέχεια υποχώρησε έντονα κλείνοντας με αρνητικό πρόσημο.

  Δεν υπάρχει ακόμη κάποια αρνητική ένδειξη ή σηματοδότηση για αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης όμως η εικόνα της τελευταίας συνεδρίασης με τη μεγάλη πάνω σκιά προϊδεάζει για μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση.

  WTI

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Το όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική ανέβηκε στα 80,63$.

  Η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει την πλαγιοανοδική της πορεία προς τον στόχο στα 91,00$. Στην πορεία αυτή εμφανίζονται περιοδικά και κάποιες διορθώσεις όπως αυτή της περασμένης εβδομάδας χωρίς όμως να δίνουν κάποια αρνητική σηματοδότηση.

  Σε κάθε περίπτωση σηματοδότηση για ανατροπή της ανοδικής τάσης θα δοθεί με διάσπαση του ΕΜΑ30 και του ορίου αλλαγής της τάσης σε καθοδική. Μέχρι να συμβεί αυτό παραμένει ενεργός ο σχηματισμός ΩΚΩ καθώς και ο ανοδικός στόχος αυτού στην περιοχή των 91$.

  APPLE

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Το όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 178,7$.

  Η τιμή της μετοχής πέτυχε δύο διαδοχικά κλεισίματα ψηλότερα του ΕΜΑ30 και έτσι ενεργοποίησε προειδοποίηση για αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης καθοδικής τάσης σε ανοδική.

  JP MORGAN

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 200,3$.

  Η μετοχή κινήθηκε έντονα καθοδικά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και πέτυχε την διάσπαση του ΕΜΑ30 αλλά και του ορίου αλλαγής της τάσης με αποτέλεσμα την αντιστροφή της ανοδικής μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική.

  Δεν υπάρχουν κοντά στην τιμή της μετοχής στηρίξεις και έτσι υφίστανται αρκετές πιθανότητες αν δεν ανακτηθεί άμεσα ο ΕΜΑ30 να αναζητηθεί στήριξη χαμηλά στον ΕΜΑ200.

  NVIDIA

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 12/04/24

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Το όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 950,0$.

  Η μετοχή μέσα σε 5 ημέρες πέρασε σε διάφορες καταστάσεις από τεχνικής πλευράς. Αρχικά συνέχισε τη διόρθωση που είχε εκδηλώσει μετά την προσέγγιση του υψηλού 120 ημερών στα 974$ και πέτυχε την οριακή διάσπαση του ΕΜΑ30 και του ορίου αλλαγής της τάσης αντιστρέφοντας την μεσοπρόθεσμη τάση από ανοδική σε καθοδική.

  Στη συνέχεια αντέδρασε ανοδικά και ανέκτησε τον ΕΜΑ30 με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση προειδοποίησης αντιστροφής της καθοδικής τάσης σε ανοδική αυτή τη φορά.

  Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

  Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας  ΣΧΟΛΙΑ