ΑΓΟΡΕΣ

Άμεση ανάλυση: Τι συμβαίνει με Alpha Bank, Εθνική, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίο, Φουρλή και ΑΔΜΗΕ

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
Ο επικεφαλής της Vitalfinance Γιάννης Γιαπράκης

Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance


Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 24-06-22

Γενικός Δείκτης

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 841 μονάδων (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Σε αναζήτηση ισορροπίας και προσπάθεια υπέρβασης των αντιστάσεων βρίσκεται ο ΓΔ. Παραμένει χαμηλότερα των 846 μονάδων που πλέον θεωρείται επιβεβαιωμένη αντίσταση.  Όσο ο ΓΔ δεν προχωρά χαμηλότερα των 815 μονάδων εξακολουθεί να υφίσταται η πιθανότητα το καθοδικό κύμα C που βρίσκεται σε εξέλιξη να έχει ήδη ολοκληρωθεί στο χαμηλό στα μέσα του μήνα.

Γενικός Δείκτης makro

Η διόρθωση εξακολουθεί να διατηρεί πιθανότητες να εξελιχθεί είτε:

Ως τρίγωνο ABCDE οπότε και το καθοδικό κύμα C αναμένεται να ολοκληρωθεί στην Τ1 η οποία στην περίπτωση αυτή θα έχει ανοδική κλίση (όπως στο σχήμα) ή στην χειρότερη οριζόντια όπως στην check line επομένως και το κάτω όριο για το κύμα C είναι στις  788 μονάδες.

Ως ένα μεγάλο ΑΒC. Αν η τιμή του ΓΔ συνεχίσει χαμηλότερα την check line τότε είναι πιθανό το κύμα C να φτάσει στην ανερχόμενη Α, στην Τ2 ή και ακόμη χαμηλότερα.

Τα παραπάνω δύο ενδεχόμενα έχουν σχεδόν ίσες πιθανότητες επιβεβαίωσης αυτή τη στιγμή και το ποιο θα επιβεβαιωθεί θα γίνει σαφές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες με ή με τυχόν υπέρβαση του ΕΜΑ30.

FTSE25

Παρόμοια με αυτή του γενικού δείκτη παραμένει και η τεχνική εικόνα του FTSE25.

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 2028 μονάδων (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Δεν υπάρχει αλλαγή στην τεχνική εικόνα του FTSE25. Βρίσκεται σε αναζήτηση ισορροπίας σε μια περιοχή που οριοθετείται από το επίπεδο των 1995 μονάδων και της αντίστασης στις 2058 μονάδες. Στη μεσοπρόθεσμη εικόνα υφίσταται η πιθανότητα το καθοδικό κύμα C που βρίσκεται σε εξέλιξη να έχει ήδη ολοκληρωθεί στο χαμηλό στα μέσα του μήνα όπως και στο διάγραμμα του ΓΔ.

ΔΤΡ

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 546 μονάδων (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Δεν υπάρχει αλλαγή στην τεχνική εικόνα. Ο τραπεζικός δείκτης βρήκε τη στήριξη που αναζητούσε στις 517 μονάδες τουλάχιστον προς το παρόν ενώ πιέζεται από την διπλή αντίσταση των 542-46 μονάδων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί ανοδικά. Είναι πιθανό να ξαναδοκιμάσει την στήριξη στις 517 μονάδες.

ΑΔΜHΕ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική, με υπέρβαση των 2,08€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η μετοχή απέτυχε να υπερβεί οριστικά το κάτω όριου του καναλιού Κ-Κ και να επιτρέψει εντός αυτού. Θα αναζητήσει στήριξη στο πρόσφατο χαμηλό 120 ημερών (1,992). Αν δεν πετύχει νέο χαμηλό 120 ημερών και αντιδράσει ανοδικά η τεχνική εικόνα βελτιώνεται με υπέρβαση των 2,105€, όμως είναι αρκετά πιθανό να συνεχίσει χαμηλότερα με επιτάχυνση της καθόδου προς τον μακροπρόθεσμο καθοδικό στόχο στα 1,74€.

ΑΔΜHΕ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η μετοχή παραμένει υπό την πίεση του ΕΜΑ30 αλλά πλέον εκτός και χαμηλότερα του πλαγιοκαθοδικού καναλιού Κ-Κ. Την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου η μετοχή διέσπασε καθοδικά τη γραμμή λαιμού ενός αντιστρεπτικού σχηματισμού ΩΚΩ ενεργοποιώντας καθοδικό στόχο στα 1,74€.

Αν η τιμή της μετοχής δεν επιστρέψει εντός του καναλιού Κ-Κ θα επιταχυνθεί η καθοδική κίνηση και ο καθοδικός στόχος θα επιτευχθεί γρήγορα.

Η προοπτική επίτευξης του καθοδικού στόχου απομακρύνεται σε περίπτωση υπέρβασης του ΕΜΑ30.

Alpha Bank (ΑΛΦΑ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική, με υπέρβαση των 0,895€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η μετοχή συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από την πίεση του SMA50 και της κατερχόμενης Κ ενώ συνεχίζει καθοδικά επιβεβαιώνοντας παλιά επίπεδα στήριξης μετά την διάσπασή τους ως αντιστάσεις. Την περασμένη εβδομάδα σειρά είχε το επίπεδο των 0,90€. Μέχρι να υπερβεί την κατερχόμενη Κ και τον SMA50 ώστε να σηματοδοτήσει αλλαγή της τάσης θα είναι ενεργός ο καθοδικός στόχος στα 0,70€.

ΑΛΦΑ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η μετοχή διέσπασε το κάτω όριο του πλαγιοανοδικού καναλιού ενεργοποιώντας καθοδικό στόχο στα 0,70€. Ο καθοδικός στόχος εξακολουθεί να ισχύει ενώ η ανοδική προοπτική θα επιστρέψει σε περίπτωση υπέρβασης του ΕΜΑ30.

ΔΕΗ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική, με υπέρβαση των 5,625€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η μετοχή συνεχίζει την διορθωτική της πορεία παρά την ανοδική αντίδραση στην αρχή της περασμένης εβδομάδας. και πέτυχε ξανά νέο χαμηλό 120 ημερών. Δεν έχει αλλάξει η τεχνική εικόνα η οποία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η κίνηση της τιμής θα διατηρήσει την καθοδική ορμή σε περίπτωση επίτευξης νέου χαμηλού 120 ημερών διατηρώντας ακέραιες τις πιθανότητες επίτευξης του μακροπρόθεσμου στόχου στα 4,60€. Σε περίπτωση που δεν σημειωθεί νέο χαμηλό 120 ημερών η τεχνική εικόνα βελτιώνεται μόνο με υπέρβαση των 5,93€.

ΔΕΗ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Από τον Μάρτιο του 22 ενεργοποιήθηκε σχηματισμός διπλής κορυφής. Ο καθοδικός στόχος του σχηματισμού φτάνει βρίσκεται στα 4,60€

Ο καθοδικός στόχος ακυρώνεται με υπέρβαση του ΕΜΑ30 και της κατερχόμενης Κ.

Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 3,23€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Παρά την πρώτη εντύπωση ανάσχεσης της καθόδου τελικά η μετοχή δεν κατάφερε να κρατηθεί ψηλότερα από τον SMA200 και τη στήριξη στα 3,05€ με αποτέλεσμα την επιδείνωση της τεχνικής εικόνας. Πιθανή η αναζήτηση στήριξης στην επόμενη περιοχή στηρίξεων 2,56-2,66€.

ΕΤΕ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η μακροπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

Η μετοχή αφού έχασε την στήριξη του ΕΜΑ30 δοκιμάζει το κάτω όριο του καναλιού υποχωρώντας στην περιοχή των 2,85-2,95€ όπως ήταν αναμενόμενο. Η συνέχεια θα κριθεί στην προσπάθεια παραμονής της τιμής εντός του καναλιού.

Φουρλής (ΦΡΛΚ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 3,22 €.

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η μετοχή αφού σημείωσε νέο χαμηλό 120 ημερών (2,88€) στη συνέχεια αντέδρασε ανοδικά και όπως ήταν αναμενόμενο κινήθηκε μέχρι την περιοχή των 3,18€. Αναμένεται η ολοκλήρωση κάποιου αντιστρεπτικού σχηματισμού για την σηματοδότηση ανοδικής αντιστροφής.

ΦΡΛΚ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Από τον Μάρτιο του 22 διέσπασε καθοδικά το κανάλι ΑΚ-ΑΑ συνεχίζοντας την καθοδική κίνηση και αντιστρέφοντας την τάση σε καθοδική ενεργοποιώντας καθοδικό στόχο στα 3,05€ που πλέον έχει επιτευχθεί. Αναμένεται πιθανή ανοδική αντίδραση.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) έγινε καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 9,70€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη.

Παρά την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης δεν έχει χαθεί η ανοδική προοπτική αφού η μετοχή εκμεταλλεύτηκε την στήριξη στα 9,25€ για να μην υποχωρήσει περισσότερο.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική.

Τυχόν υπέρβαση του επιπέδου των 10,64€ απελευθερώνει τη μετοχή ανοδικά προς τα 15€. Αντίθετα καθοδική διάσπαση της ανερχόμενης Α δημιουργεί συνθήκες καθοδικής αντιστροφής της τάσης

Mytilineos (ΜΥΤΙΛ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 15,20€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η απώλεια του SMA50 δημιούργησε συνθήκες καθοδικής αντιστροφής και έτσι η μετοχή αναζητεί στήριξη στην περιοχή των 14,00€.

ΜΥΤΙΛ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η τιμή της μετοχής ολοκλήρωσε έναν τοπικό σχηματισμό διπλής κορυφής που έχει στόχο  στα 12,65€. Ο καθοδικός στόχος είναι ενεργός.

DAX

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 13485 μονάδων (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Ο δείκτης αφού υποχώρησε χαμηλότερα του SMA50 αναζήτησε στήριξη όπως ήταν αναμενόμενο στις 13380 μονάδες κάτι που τελικά απέτυχε. Αφού διέσπασε καθοδικά και αυτό το επίπεδο κινείται όπως ήταν αναμενόμενο προς την επόμενη στήριξη στις 12831 μονάδες η οποία δείχνει να επιδρά ήδη θετικά.

Dow Jones Index

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 29888 μονάδων (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Ο δείκτης αφού έχασε τη στήριξη στο επίπεδο των 32632 μονάδων, σχεδόν κατέρρευσε προς επίτευξη του μακροπρόθεσμου καθοδικού στόχου στην περιοχή των 29500 μονάδων σημειώνοντας φυσικά και νέο χαμηλό 120 ημερών (29653).  Στη συνέχεια όμως εκδήλωσε μια έντονη ανοδική αντίδραση με αποτέλεσμα την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης.

DJI makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Ο δείκτης έχει ολοκληρώσει ένα αντιστρεπτικό σχηματισμό ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στις 29500 μονάδες.

Ο στόχος μπορεί να θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί. Αν επιβεβαιωθεί αυτό τότε είναι πιθανό να έχει ολοκληρωθεί και η διόρθωση από το υψηλό κοντά στις 37000 μονάδες. Η αντιστροφή της μακροπρόθεσμης τάσης  σηματοδοτείται με την υπέρβαση του ΕΜΑ30.

S&P 500

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 3666 μονάδων (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Ο δείκτης αφού σχεδόν πέτυχε την επίτευξη του μακροπρόθεσμου καθοδικού στόχου στις 3575 μονάδες  εκδήλωσε μια έντονη ανοδική αντίδραση με αποτέλεσμα την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης χωρίς περαιτέρω ανοδική σηματοδότηση.

S&P 500 makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Ο δείκτης έχει ολοκληρώσει ένα αντιστρεπτικό σχηματισμό ΩΚΩ (με δύο δεξιούς ώμους) που έχει καθοδικό στόχο στις 3575 μονάδες.

Ήδη μπορεί να θεωρηθεί ότι ο καθοδικός στόχος έχει επιτευχθεί.

EUR-USD

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 1.046$  (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η ισοτιμία €/$ δεν κατάφερε να υπερβεί τον SMA50 ώστε η αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης να συνοδευτεί και από μεσοπρόθεσμη σηματοδότηση.

EUR-USD makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η ισοτιμία έχει ολοκληρώσει ένα αντιστρεπτικό σχηματισμό ΩΚΩ που είχε καθοδικό στόχο στο 1,108$, στόχος που έχει επιτευχθεί από το Μάρτιο. Η καθοδική πορεία συνεχίστηκε με αποτέλεσμα η τιμή €/$ να φτάσει σε ιστορικά χαμηλά (1,046 τον Μάρτιο του 2015 και 1,034 τον Ιανουάριο του 2017).

Από τα επίπεδα αυτά άρχισε όπως αναμενόταν μια ανοδική αντίδραση η οποία ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα η τιμή της ισοτιμίας να επιστρέψει στην περιοχή των ιστορικών χαμηλών. Είναι πιθανό να βρίσκεται υπό κατασκευή ένας αντιστρεπτικός σχηματισμός διπλού πυθμένα (γραμμή λαιμού στο 1,08) αλλά αυτό θα αποσαφηνιστεί τις επόμενες εβδομάδες.

WTI

Ανάλυση με το κλείσιμο της 24/06/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 117,59$ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Ολοκληρώθηκε, τουλάχιστον προς το παρόν, η μεσοπρόθεσμη ανοδική κίνηση αφού η πίεση της αντίστασης στα 123,7$ έφερε μια διόρθωση της τιμής με αποτέλεσμα να χαθεί οριστικά και  στήριξη του SMA50. Η διόρθωση μπορεί να συνεχιστεί προς τον SMA200 και την επόμενη στήριξη στα 94,29$ εκτός αν  ανακτηθεί άμεσα ο SMA50.

Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.ΣΧΟΛΙΑ