Uncategorized

Μαρινόπουλος: Τα μυστικά για την επιτυχία της συμφωνίας εξυγίανσης- Τι ζητούν από τους προμηθευτές που περιμένουν τα λεφτά τους

  • NewsRoom
Σκλαβενίτης

Οι κ. Γεράσιμος Σκλαβενίτης και Λεωνίδας Μαρινόπουλος


Mε την πλάτη στον τοίχο οι προμηθευτές της Μαρινόπουλος καλούνται να απαντήσουν αν αποδέχονται κατ’ αρχήν τη συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης -με στρατηγικό επενδυτή τη Σκλαβενίτης και με «κούρεμα» 50% των απαιτήσεών τους, οριζόντια- προκειμένου να προχωρήσει η υπαγωγή της εταιρείας στο άρθρο 106 β και θ. Το χρονικό περιθώριο που έχουν στη διάθεσή τους οι πιστωτές της Μαρινόπουλος για να πουν ναι ή όχι στην προτεινόμενη λύση, είναι ελάχιστο (μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου), χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη οιασδήποτε παράτασης. Η όλη διαδικασία γίνεται εν τω μεταξύ σε ένα ήδη βεβαρημένο κλίμα, με μετέωρους πρώην εργαζόμενους της Μαρινόπουλος και την αγωνία να κορυφώνεται για την επιτυχή κατάληξη της συμφωνίας εξυγίανσης.

Η αίτηση για την επικύρωση της συμφωνίας αναμένεται να υποβληθεί στο δικαστήριο το νωρίτερο στα τέλη του μήνα και το αργότερο έως τις 7 Οκτωβρίου. Αμέσως μετά την επικύρωση της κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 106β, το σχέδιο πρέπει λάβει το «πράσινο φως» τουλάχιστον από το 60% των πιστωτών της Μαρινόπουλος.

Στο πλαίσιο αυτό, απεστάλη προς τους προμηθευτές επιστολή από την PwC, που ενεργεί ως σύμβουλος της διαδικασίας.  Η PwC ανέλαβε εκ μέρους της Μαρινόπουλος την οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας με τους προμηθευτές/πιστωτές της προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά με τις βασικές αρχές της συμφωνίας εξυγίανσης, να τους εξηγήσει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και να τους παρουσιάσει το χρονικό των ενεργειών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Σκοπός της επιστολής είναι επίσης η παροχή υποστήριξης στους προμηθευτές με τη μορφή ενός helpdesk για την επίλυση αποριών και παροχή διευκρινίσεων.

Στην επιστολή παρατίθενται βασικά σημεία του Μemorandum of Understanding (MoU) που υπέγραψαν η Σκλαβενίτης, οι Τράπεζες και η Μαρινόπουλος στις 2 Σεπτεμβρίου, ερωτώνται οι πιστωτές αν συμφωνούν ή διαφωνούν στη διαδικασία εξυγίανσης, αν συμφωνούν με τα υπόλοιπα που έχει η αλυσίδα προς αυτούς την 30η Ιουνίου και αν συναινούν στο oριζόντιο «κούρεμα» των οφειλών κατά 50%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις κάτω των 100.000 ευρώ διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση έγκρισης της συμφωνίας εξυγίανσης, οι όροι διαγραφής των απαιτήσεων των πιστωτών (δηλ. το «κούρεμα» κατά 50%) θα ισχύσουν για όλους τους πιστωτές, ανεξαιρέτως ύψους υπολοίπου!

Σε περίπτωση πιστωτή που βρίσκεται σε συμφωνία factoring χωρίς αναγωγή (non-recourse), το υπόλοιπό του πιστωτή δεν κουρεύεται και επομένως ως μη θιγόμενος δεν απαιτείται η συναίνεσή του. Αν η συμφωνία factoring είναι με αναγωγή (recourse), τότε ισχύουν οι ίδιοι όροι διαγραφής (δηλ. κούρεμα 50%) και επομένως χρειάζεται η συναίνεση του πιστωτή.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζεται στο ενημερωτικό σημείωμα, βάσει των όρων του Μνημονίου Συνεννόησης (ΜοΘ) , η διαδικασία για την αποπληρωμή του 50% των οφειλών πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 14 Φεβρουαρίου 2017.

Συγκεκριμένα στην επιστολή  αναφέρεται πως τα υπόλοιπα έχουν προκύψει βάσει των ισοζυγίων 30/06/2016 των εταιρειών υπό εξυγίανση, ενώ αναφέρεται πως λόγω των πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής (όπως προαναφέρθηκε, καλούνται οι πιστωτές να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη δήλωση που περιλαμβάνεται στην επιστολή, είτε συναινούν είτε όχι σε αυτή, έως τις 26 Σεπτεμβρίου), δεν υπάρχουν περιθώρια προσαρμογής των υπολοίπων αυτών.

Στο ενημερωτικό σημείωμα υπάρχει επίσης αναφορά στο αν τα ποσά των απαιτήσεων που διαγράφονται από τους πιστωτές στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης (κούρεμα του 50%) εκπίπτουν φορολογικά.

Όπως τονίζεται από την PwC, υπάρχει γνωμοδότηση από φορολογικό σύμβουλο ότι τα ποσά απαιτήσεων που διαγράφονται από τους πιστωτές στο πλαίσιο συμφωνίας εξυγίανσης που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο, σύμφωνα με το έκτο Κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα, εκπίπτουν φορολογικά χωρίς να εξαρτάται η έκπτωση αυτή από τυχόν συναίνεση ή μη στη συμφωνία εξυγίανσης, ωστόσο -όπως επισημαίνεται- αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

 

 

Η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασικό σημείο της συμφωνίας εξυγίανσης αποτελεί η ίδρυση μιας νέας εταιρείας, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα μετέχει η Ι&Σ Σκλαβενίτης ΑΕΕ (Επενδυτής) κατά ποσοστό 100% και μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 4 εταιρειών του ομίλου Μαρινόπουλου και συγκεκριμένα των ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ Α.Ε., EXPRESS M Α.Ε., ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ Α.Ε. στη νέα εταιρεία. Στη νέα εταιρεία μεταφέρονται:

  • Όλα τα ακίνητα, άυλα περιουσιακά στοιχεία, αποθέματα και ταμειακά διαθέσιμα
  • Οι απαιτήσεις από μεταβιβαζόμενες εταιρείες, τρίτους, επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα
  • Οι προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
  • Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τραπεζικά ιδρύματα
  • Το 50% των χρεωστικών υπολοίπων προμηθευτών σε κάθε εταιρεία υπό εξυγίανση, βάσει των ισοζυγίων 30.06.2016
  • Το σύνολο των οφειλών προς εκμισθωτές ακινήτων και εταιρείες leasing για μισθώσεις ακινήτων που παραμένουν ενεργές
  • Το σύνολο των ενεργών συμβάσεων μισθώσεων και υπομισθώσεων σε εμπορικές στοές
  • Οι οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς και το ελληνικό Δημόσιο – με συγκεκριμένες ρυθμίσεις και διακανονισμούς.
  • Όλες οι ενεργές την 30.06.2016 συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις εργαζομένων αμειβόμενων με ΑΠΥ/ΤΠΥ των υπό εξυγίανση εταιρειών κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής [Ημερομηνία Μεταφοράς], συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων, με ενεργή κατά την 30.06.2016 σύμβαση.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τη μεταβίβαση στη νέα εταιρεία του ποσοστού συμμετοχής του ομίλου Μαρινόπουλου στις εταιρείες ΜΑΡΚΕΤΑ Α.Ε., της ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ Α.Ε. (μετά της 100% θυγατρικής της TOP HOUSE A.E.), της ΚΡΟΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Α.Ε., της ΖΕΥΞΗ Α.Ε. και της GUEDO (μετά της κατά 100% θυγατρικής της CHRIS CASH & CARRY).

Παράλληλα εξασφαλίζεται ενδιάμεση χρηματοδότηση για την περίοδο μέχρι και την ολοκλήρωση της συναλλαγής στην οποία θα συνεισφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται στη συμφωνία (ALPHA BANK A.E., EUROBANK ERGASIAS ΕΥΡΩΒ-0,39% A.E., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΕ-0,49% ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡ-0,69% Α.Ε.), η Σκλαβενίτης και οι μέτοχοι της Μαρινόπουλος.

Επίσης κατά την περίοδο μεταξύ της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας (02/09/2016) και της 30/11/2016 προβλέπεται χρηματοδότηση συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία των καταστημάτων, η οποία θα προέρχεται από τα πιστωτικά ιδρύματα με ποσό 55 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 15 εκατ. ευρώ είναι εγγυημένα από τη Σκλαβενίτης), τη Σκλαβενίτης με 15 εκατ. ευρώ και τους υφιστάμενους μετόχους των εταιρειών με ποσό 10 εκατ. ευρώ

Τέλος για τη χρηματοδότηση της νέας εταιρείας προβλέπεται η σύναψη νέου ομολογιακού δανείου ύψους 362 εκατ. ευρώ το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες με εγγύηση της Σκλαβενίτης και καταβολή κεφαλαίων συνολικού ύψους 125 εκατ. ευρώ από τη Σκλαβενίτης.

Όσον αφορά στις οφειλές, αν υπάρχουν εμπράγματες εγγυήσεις για τα υπόλοιπα που οφείλει η Μαρινόπουλος, με την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπεται η μεταφορά στη νέα εταιρεία μόνο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αναφέρονται στην επιστολή. Τα υπόλοιπα των πιστωτών που θα μεταφερθούν (μετά το κούρεμα 50%) θα εξοφληθούν πλήρως από τη νέα εταιρεία και κατά συνέπεια οι όποιες εμπράγματες εγγυήσεις τα αφορούν είναι άνευ αντικειμένου. Όσον αφορά τις περιπτώσεις των πιστωτών που βρίσκονται σε νομική διαμάχη με τη Μαρινόπουλος, δεν διευκρινίζεται εάν θα πρέπει ο πιστωτής να παραιτηθεί από τη δίκη και εάν η απαίτησή του θα καλυφθεί από τη νέα εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση από εξειδικευμένο συνεργάτη της PwC.

Στην επιστολή αναφέρεται τέλος πως στο χρονικό διάστημα 26/9-28/9, η τελική μορφή της Συμφωνίας Εξυγίανσης όπως θα έχει υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη θα έχει αναρτηθεί σε ασφαλή ιστοσελίδα. Σε όσους συναινέσουν στις βασικές αρχές της Συμφωνίας Εξυγίανσης, θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα τους καλεί να ενημερωθούν αναλυτικά για την τελική μορφή της συμφωνίας και στη συνέχεια να προσέλθουν σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο για την υπογραφή της, όπως αυτό απαιτείται από τον νόμο, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή των συμφωνιών εξυγίανσης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ως τις 30/9/2016.

Διαβάστε ακόμη:

http://www.mononews.gr/ti-apokalipti-sto-mononews-pigi-tou-m-sklaveniti-gia-tous-ergazomenous-pou-anamenoun-apozimiosis-apo-ti-marinopoulos/76461

http://www.mononews.gr/m-dimitrakopoulos-epistoli-sto-mononews-gia-logariasmo-tis-marinopoulos-aformi-2-dimosievmata-mas/76458


ΣΧΟΛΙΑ