• Τράπεζες

  Τράπεζα Πειραιώς: Πώς είδαν οι αναλυτές το νέο επιχειρησιακό σχέδιο – Οι πρώτες αυξήσεις στην τιμή στόχο και στις εκτιμήσεις

  Χρήστος Μεγάλου


  Το μήνυμα που έστειλε το επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας Πειραιώς στους αναλυτές ήταν αρκετά ισχυρό, με αποτέλεσμα και οι πρώτες αυξήσεις στην τιμή στόχο της μετοχής να έρθουν.

  Η Jefferies, με την ανακοίνωση του επιχειρηματικού σχεδίου 2024-2026, αύξησε τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά κέρδη κατά 9% και 14% το 2024 και 2025 αντίστοιχα. Οι αλλαγές στα κέρδη οφείλονται στα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και στις χαμηλότερες απομειώσεις, ενώ έκανε και οριακές αυξήσεις στις προβλέψεις για τα έξοδα. Ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εκτιμήσεών της για τα καθαρά κέρδη και της μετακύλισης των εκτιμήσεων για το 2026, αύξησε την τιμή-στόχο στα 5,20 ευρώ (από 4,45 ευρώ) και διατηρεί την αξιολόγηση Buy.

  Η επενδυτική τράπεζα Axia με σύσταση Buy αυξάνει την τιμή στόχο στα 5,00 ευρώ αφού «τελειοποιεί» τις εκτιμήσεις της για το 2024-2026 για να καταγράψει τις νέες τάσεις. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την αξιολόγηση Buy και αυξάνει την τιμή στόχο στα 5,0 ευρώ (από 3,7 ευρώ). Η τράπεζα δημοσίευσε ένα φιλόδοξο, αλλά κατά την άποψή της, εφικτό επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο εστιάζει κυρίως στη βιώσιμη κερδοφορία. Η Tράπεζα Πειραιώς κατατάσσεται ως η δεύτερη καλύτερη τραπεζική μετοχή της ΕΕ από την αρχή του έτους (+22%) και διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή 0,60 φορές τον δείκτη P/TE για το 2025.

  Η Goldman Sachs διατηρεί τη σύσταση Buy με τιμή στόχο τα 4,70 ευρώ, αλλά συνολικά, βλέπει: την (α) υπερκάλυψη των βασικών κερδών προ φόρων έναντι των εκτιμήσεων της και του consensus, (β) την επικαιροποιημένη καθοδήγηση, η οποία συνεπάγεται ανοδικό κίνδυνο για την πρόβλεψή της σχετικά με το δείκτη ROTE) και (γ) τις εποικοδομητικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τα μερίσματα ως θετικά για την απόδοση της μετοχής.

  Η J.P. Morgan με σύσταση οverweight και τιμή στόχο στα 5,00 ευρώ, διακρίνει ισχυρό μεσοπρόθεσμο Guidance και αποτιμήσεις που φαίνονται ελκυστικές σε 4,8 φορές για το 2025 τον δείκτη P/E και 0,64 φορές τον δείκτη P/TBV. Μέσες προσδοκίες Euribor σε 3,1%/2,4% περίπου για το 2025-2026 που φαίνονται υψηλότερες από ότι υποθέτει η ίδια σε 2,5% και 2%, ωστόσο σε άλλα σημεία, οι στόχοι για τα έσοδα από αμοιβές είναι σημαντικά υψηλότεροι από το consensus (2026 32% πάνω από την JPM), γεγονός που μπορεί να αποτελέσει αντιστάθμισμα στις πιέσεις των NII λόγω των επιτοκίων.

  Η Morgan Stanley με σύσταση οverweight και τιμή στόχο στα 4,58 ευρώ βλέπει ισχυρό τέταρτο τρίμηνο 2023, σταθερό guidance για τα έτη 2024-2026. Το guidance για καθαρά κέρδη 0,9 δισ. ευρώ το 2024 και 1 δισ. ευρώ το 2025 είναι καλύτερο από τα 0,8 δισ. ευρώ που προβλέπει η ίδια για τα έτη 2024 και 2025. Η Πειραιώς στοχεύει σε δείκτη πληρωμών 25% το 2024 και 50% το 2025 (έναντι εκτιμήσεων του consensus και της MS για 20% το 2024 και έως 35% το 2025.

  Η Deutsche Bank με σύσταση Hold και τιμή στόχο τα 3,95 ευρώ επισημαίνει ότι η καθοδήγηση για το 2024-2026 κινείται υψηλότερα από τις εκτιμήσεις του consensus. Το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο με τις προσδοκίες σε υποκείμενη βάση, αλλά με κάποια απόκλιση από τα καθαρά κέρδη. Τα ‘καλά’ νέα προήλθαν από τα επίπεδα δραστηριότητας, την ποιότητα του ενεργητικού και το κεφάλαιο. Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο ήταν το επιχειρηματικό σχέδιο 2024-26 που παρουσιάστηκε, που αντανακλά περαιτέρω εξομάλυνση, η οποία θα επιτρέψει καθαρό κέρδος +10% από το τρέχον consensus, επιπλέον σημαντική ανάκτηση κεφαλαίου και παράλληλα με υψηλότερη πληρωμή.

  H Optima Bank εκτιμά ότι οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου, σε γενικές γραμμές, είναι σύμφωνες με τις εκτιμήσεις της, ενώ υφίσταται ανοδικός κίνδυνος για την καθοδήγηση των καθαρών εσόδων από τόκους NII. Η διοίκηση στοχεύει τα καθαρά κέρδη να φθάσουν τα 900 εκατ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με την εκτίμησή της για 912 εκατ. ευρώ και να επιταχυνθούν σε 1,0 δισ. ευρώ το 2025, ελαφρώς πάνω από την εκτίμησή της για 924 εκατ. ευρώ και 1,0 δισ. ευρώ το 2026. Η σύσταση αγοράς διατηρείται με σύσταση Buy.

  Τέλος, η Euroxx Χρηματιστηριακή επίσης επαναλαμβάνει τη θετική της άποψη για την Τράπεζα Πειραιώς μετά και την ενημέρωση για τη στρατηγική. Οι στόχοι μέχρι το 2026 (περίπου 1 δισ. ευρώ κατώτατο όριο) είναι εφικτοί και χτισμένοι σε ένα λογικό σύνολο παραδοχών. Οι μετοχές επί του παρόντος διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 5,2 φορές για το 2024, ένα discount της τάξης του 20% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς εταιρείες. Αναμένει ότι αυτή η έκπτωση θα κλείσει τους επόμενους 12 μήνες και επαναλαμβάνει το στόχο των 5,3 ευρώ ανά μετοχή.

  Διαβάστε επίσης:

  Τράπεζα Πειραιώς: Μεταξύ 3,75-3,90 ευρώ ανά μετοχή θα ανοίξει το placement

  Παύλος Μυλωνάς (Εθνική): Το 2018 η τράπεζα ήταν σε οριακή κατάσταση, σήμερα αλλάξαμε σελίδα

  Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Κερδοφορία 2,9 δισ. στην ερχόμενη τριετία – Στόχος η διανομή του 50% των κερδών της χρήσης 2025 και 2026  ΣΧΟΛΙΑ