Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Αντίστροφη μέτρηση για τη μετατροπή του Coco σε μετοχές

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Η αντίστροφη μέτρηση για τη μετατροπή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Coco της τράπεζας Πειραιώς σε μετοχές ξεκινά από σήμερα.

Η μετατροπή θα πρέπει σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία μη πληρωμής του κουπονιού, δηλαδή σήμερα και όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Τράπεζας η μη πληρωμή και η μετατροπή δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις.

Στο πλαίσιο της μετατροπής που θα γίνει στην καθορισμένη τιμή των 6 ευρώ ανά μετοχή θα εκδοθούν 394 εκατ. νέες μετοχές, ανεβάζοντας το ποσοστό που κατέχει σήμερα το ΤΧΣ από το 26,4% σε 61,3%, οδηγώντας παράλληλα στην απομείωση του ποσοστού των υφιστάμενων μετόχων.

Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς προχωρά το σχέδιο μετασχηματισμού στο πλαίσιο του οποίου έχει ανακοινώσει σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 1 δις ευρώ, προκειμένου να στηρίξει μια πρόσθετη τιτλοποίηση ύψους 5-6 δισ. ευρώ. Η νέα τιτλοποίηση που δρομολογείται για το 2021, θα προστεθεί στις δύο τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ που υλοποιεί η Τράπεζα και οι οποίες θα ενταχθούν στον μηχανισμό των κρατικών εγγυήσεων, τον Ηρακλή.

Το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης με βάση τις ανακοινώσεις που έκανε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Χρήστος Μεγάλου στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, περιλαμβάνει:

• πώληση του δικτύου των POS σε ανεξάρτητη εταιρεία, ενέργεια η οποία θα της επιφέρει όφελος 300 εκατ. ευρώ

• τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ, ενέργεια μέσω της οποίας θα αποκομίσει όφελος 300 εκατ. ευρώ

• ανάθεση σε fund της διαχείρισης συμμετοχών έως 400 εκατ. ευρώ που έχει ο όμιλος σε εταιρείες που ενοποιεί στον ισολογισμό της, αποκομίζοντας όφελος 100 εκατ. ευρώ

• μη πληρωμή του κουπονιού των Cocos για τα έτη 2020-21, ενέργεια από την οποία θα εξοικονομήσει 300 εκατ. ευρώ.

Το επιχειρησιακό πλάνο της Τράπεζας προβλέπει την αναγνώριση το 2021 κερδών από ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ύψους 400 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση των κεφαλαίων με την έκδοση ομολόγων έως και 600 εκατ. ευρώ, εφόσον οι συνθήκες των αγορών το επιτρέψουν

Η Διάσπαση

Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς προχωρά επίσης το σχέδιο απόσχισης της τραπεζικής δραστηριότητας (hive down) και στο πλαίσιο αυτό έχει ανακοινώσει την πραγματοποίηση έκτακτης γενικής συνέλευσης την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο «η απόφαση της διοίκησης για τον εταιρικό μετασχηματισμό εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της επιχειρηματικής στρατηγικής της Τράπεζας, και θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του ομίλου, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της, καθώς θα διευκολύνει την επιτάχυνση της διαδικασίας αποαναγνώρισης σημαντικού ύψους μη εξυπηρετούμενων δανείων της τάξεως των 7 δις ευρώ μικτής λογιστικής αξίας από τον υφιστάμενο σήμερα ισολογισμό της Τράπεζας, και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων από το επίπεδο του 50% στο επίπεδο του 30%. O εν λόγω εταιρικός μετασχηματισμός θα διευκολύνει τη μελλοντική έκδοση κεφαλαιακών τίτλων κατηγορίας AT1 ή Τ2 από τη Διασπώμενη, ως μητρική πλέον του ομίλου.

Μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, η Διασπώμενη θα διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και δραστηριότητες που δεν αφορούν την άσκηση τραπεζικών εργασιών, θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, η επωνυμία της θα τροποποιηθεί σε «Πειραιώς Financial Holdings Ανώνυμη Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «Πειραιώς Financial Holdings», ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στη διασπώμενη θα μεταφερθεί η ζημιά των δύο τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega, ύψους 1,3 δις ευρώ.

Οι ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλου: Στα €5,4 δισ. οι χρηματοδοτήσεις έως τα τέλη του 2020

S&P για Πειραιώς: Επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Β-/Β – Σταθερό το outlook

Τράπεζα Πειραιώς: Μοντέλο Santander και Intesa με συνθετική τιτλοποίηση και πώληση του δικτύου των POS


ΣΧΟΛΙΑ