Τράπεζες

Στο φως τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των Funds – Nέα πρότυπα θέτει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Στο φως τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των Funds - Nέα πρότυπα θέτει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών


Αποφασισμένη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να φέρει στην επιφάνεια όλα τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα στις σκιώδεις τραπεζικές οντότητες. Και μέσα σε αυτές περιλαμβάνει τα χρηματοδοτικά funds που κινούνται στις αγορές χρήματος της Ευρώπης και χορηγούν με ειδικούς όρους επιχειρήσεις.

Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές πως το θέμα αποχτά ιδιαίτερη αξία και για τη χώρα μας.

Η παραπάνω πρωτοβουλία σημαίνει πως θα αναπτυχθούν σημαντικές δικλίδες ασφαλείας που δεν θα επιτρέπουν σε σκιώδη τραπεζικά ιδρύματα να ανταγωνίζονται με όρους αθέμιτους τις τράπεζες αλλά κυρίως δεν θα επιτρέπουν στα ιδρύματα αυτά να είναι υποκεφαλαιοποιημένα με κίνδυνο ορατό για τους πελάτες τους.

Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να δημιουργηθούν σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θα καθορίζουν τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των σκιωδών τραπεζικών οντοτήτων με σκοπό την αναφορά μεγάλων ανοιγμάτων.

Προς το τέλος του χρόνου και μετά τη διαβούλευση, η Αρχή θα νομοθετήσει σχετικώς, και η θεσμοθέτηση αυτή θα επηρεάσει κεφαλαιακά όλες τα ευρωπαϊκά funds και όλες τις εταιρίες που πραγματοποιούν στην Ευρώπη τραπεζικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών κεφαλαίων που κινούνται ως χρηματοδοτικά funds.

Οι οντότητες που προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες και εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες ,όπως αυτές ορίζονται στο σχετικό πλαίσιο της ΕΒΑ και που δεν ρυθμίζονται και δεν εποπτεύονται σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο εποπτείας των τραπεζών χαρακτηρίζονται ως σκιώδεις τραπεζικές οντότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των κεφαλαίων που ρυθμίζονται σύμφωνα με την οδηγία για τις συλλογικές επενδύσεις σε κινητές αξίες και την αντίστοιχη οδηγία για τους διαχειριστές κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων, ειδικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο για τα πρότυπα εποπτείας των ιδρυμάτων αυτών.

Λόγω των σοβαρών ζητημάτων ρευστότητας που επηρέασαν τις αγορές χρήματος κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και τις συνεχιζόμενες συζητήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την ενίσχυση των ρυθμίσεών τους, τα Μoney Market Funds αναγνωρίζονται ως σκιώδεις τραπεζικές οντότητες.

Τέλος, το σχέδιο των τεχνικών προτύπων εξετάζει την κατάσταση των οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και θα προβλέπει μια μεταχείριση που θα καθιστά σαφή τη διάκριση μεταξύ τραπεζών και λοιπών οντοτήτων.

Διαβάστε επίσης

Άμεσες επιχορηγήσεις μέχρι 1,8 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ΜΜΕ με τη βούλα της Κομισιόν
Τρεις άξονες προτείνει η ΕΚΤ για τη χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης – Πώς θα προσαρμοστεί η ελληνική οικονομία
JP Morgan: Οverweight για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει υψηλά περιθώρια ανόδουΣΧΟΛΙΑ