Τράπεζες

Στα 18 δισ. ευρώ τα δάνεια που έχουν μπει στον πάγο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες – Στα 9 δισ. οι αναστολές δόσεων για επιχειρήσεις

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς


Δάνεια αξίας 18 δισ. ευρώ έχουν μπει έως και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους στον «πάγο» από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες , οι οποίες έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση.

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, η ανακοίνωση των οποίων ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα. Με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για τα μορατόριουμ δανείων που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα, την τιμητική της στις αναστολές δανείων έχει η στεγαστική πίστη με δάνεια 7,5 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν παγώσει με ορίζοντα έως και τα τέλη του έτους.

Η στεγαστική πίστη αντιπροσωπεύει την πιο ευάλωτη κατηγορία δανείων στην κρίση και για αυτό οι τράπεζες έχουν δώσει προτεραιτότητα σε αυτή την κατηγορία πελατών τους, που στην παρούσα φάση υποβοηθείται και από το πρόγραμμα «Γέφυρα» που έχει ενεργοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών από τις αρχές Αυγούστου. Συμπληρωματικά για την ανακούφιση των νοικοκυριών οι τράπεζες έχουν επιστρατεύσει αναστολές δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ στην καταναλωτική πίστη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι επιχειρήσεις δεν στερούνται της γενναιοδωρίας των τραπεζών, καθώς απολαμβάνουν αναστολές για δάνεια αξίας 9 δισ.. ευρώ περίπου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι οφειλές που έχουν τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες όσο και οι πολύ μικρές που επίσης έχουν πληγεί δυσανάλογα από την οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις, η Eurobank προπορεύεται με αναστολές δανείων αξίας 5 δισ. ευρώ, από τα οποία το 47% αφορά αναστολές για τα νοικοκυριά, το 30% στο corporate χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας και το 23% στο χαρτοφυλάκιο των μικρών επιχειρήσεων. Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Eurobank ανήλθε στο τέλος του α΄ εξαμήνου στα 36,9 δισ. ευρώ, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η απο-αναγνώριση του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου Cairo από τον ισολογισμό της.

Η τράπεζα Πειραιώς πρωτοστατεί με τη σειρά της στις πρωτοβουλίες στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών με συνολικές αναστολές αξίας 4,8 δισ. ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος στα μορατόριουμ έχουν τα στεγαστικά δάνεια με αναστολές δανείων αξίας 1,6 δισ. ευρώ και ακολουθούν τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια με 900 εκατ. ευρώ δάνεια σε αναστολή πληρωμής χρεωλυσίων, τα δάνεια μικρών επιχειρήσεων με επίσης 900 εκατ. ευρώ, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με αναστολές 200 εκατ. ευρώ και η καταναλωτική πίστη με 200 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Τράπεζας – μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις – διαμορφώθηκε στο τέλος του α΄ εξαμήνου στα 37,8 δισ. ευρώ.

Σε απόσταση αναπνοής είναι η Alpha Bank, η οποία έχει κάνει αναστολές 4,7 δισ. ευρώ, στηρίζοντας 86.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα πελάτες της. Συγκεκριμένα από τα 4,7 δισ. ευρώ των αναστολών της Alpha Bank τα 2,2 δισ. ευρώ αφορούν στεγαστικά δάνεια 30.000 πελατών της στα οποία προσίθεται και άλλα 500 εκατ. ευρώ αναστολών για καταναλωτικά δάνεια. Στον επιχειρηματικό τομέα, η Alpha Bank έχει θέσει σε μορατόριουμ 2,1 δισ. ευρώ δανείων υποστηρίζοντας 10.000 επιχειρηματικούς πελάτες της. Από αυτά το 1,4 δισ. ευρώ αφορούν μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ άλλα 700 εκατ. ευρώ είναι οι αναστολές δόσεων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στις οποίες η Alpha Bank έχει ισχυρή παρουσία. Να σημειωθεί ότι η Alpha Bank είναι η Τράπεζα με το μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο, το ύψος του οποίου μετά από προβλέψεις ανήλθε στο τέλος του α’ εξαμήνου στα 39,4 δισ. ευρώ.

Η Εθνική τράπεζα με συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 28,9 δισ.. ευρώ μετά από τις προβλέψεις, έχει προχωρήσει σε αναστολές δανείων αξίας 3,5 δισ. ευρώ για 39.500 πελάτες της. Από το σύνολο των αναστολών το 1,5 δισ. ευρώ είναι στεγαστικά δάνεια, ενώ στο 1,8 δισ. ευρώ είναι η αξία των επιχειρηματικών δανείων που έχουν τεθεί σε καθεστώς αποπληρωμής μόνο τοκοχρεωλυσίων και 200 εκατ. ευρώ είναι οι αναστολές δόσεων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις πελάτες της.


ΣΧΟΛΙΑ