Τράπεζες

Στα 165 εκατ. ευρώ το κουπόνι που πλήρωσε για τα CoCos η τράπεζα Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου. CEO Τράπεζα Πειραιώς


Ποσό 165 εκατ. ευρώ κατέβαλε χθες η τράπεζα Πειραιώς στο ΤΧΣ για την πληρωμή του κουπονιού των CoCos, ικανοποιώντας τη σχετική δέσμευση που απορρέει από την κεφαλαιακή ενίσχυση του 2015 των 4,642 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,040 δισ. ευρώ αποτέλεσαν υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos).

Η έγκαιρη πληρωμή του κουπονιού των Cocos, που είχε αναβληθεί την προηγούμενη οικονομική χρήση του 2018, αποτρέπει την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας από το σημερινό επίπεδο του 26%. Η καταβολή του ποσού έγινε από τα κεφάλαια με τη μορφή μερίσματος και θα επιβαρύνει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας Πειραιώς κατά 35 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το σχετικό δείκτη από 16% σε 15,65%.

Με βάση τα αποτελέσματα του 9μήνου, η τράπεζα αύξησε τα εποπτικά κεφάλαιά της σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων και στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ο pro-forma συνολικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων της τράπεζας ανήλθε σε 16% (με σταδιακή εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων) έναντι εποπτικής απαίτησης 14%. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στο τέλος του 9μήνου στα 7,8 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 87,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Στα αποτελέσματα 9μήνου δεν έχει προσμετρηθεί το όφελος των 296 εκατ. ευρώ που κατέβαλε ο σουηδικός όμιλος Intrum στην τράπεζα στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη δημιουργία της νέας εταιρείας στην οποία μεταφέρθηκαν οι εργασίες και σημαντικός αριθμός των υπαλλήλων από τη διεύθυνση διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας (Recovery Banking Unit – RBU).

Η Intrum Hellas έχει αναλάβει χαρτοφυλάκιο ύψους 27 δισ. ευρώ και με δεδομένη την υπεραπόδοση που επιτυγχάνει ο σουηδικός όμιλος στις αγορές που δραστηριοποιείται, στόχος είναι να ενισχυθεί σημαντικά τόσο η αποτελεσματικότητα όσο και η αποδοτικότητα διαχείρισης για τη μείωση των προβληματικών δανείων της τράπεζας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μια υπεραπόδοση της τάξης του 10%, σε σχέση με τους στόχους που έχει δεσμευθεί να πετύχει η Πειραιώς στον SSM μέχρι το 2021, μπορεί να μεταφραστεί σε θετική επίπτωση της τάξης των 35-40 μονάδων βάσης στα κεφάλαια της τράπεζας.


ΣΧΟΛΙΑ