• Τράπεζες

  Νέο νομοσχέδιο υπ. Οικονομικών: Τι αλλάζει σε Εξωδικαστικό, Πτωχευτικό, servicers, σχέδιο «Ηρακλής» και Φορέα Ακινήτων

  Ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης

  Ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης


  Νέο αυστηρό πλαίσιο και κυρώσεις για τους servicers που αμελούν να ενημερώσουν με σαφήνεια τους δανειολήπτες, αλλά και μεγαλύτερο «κούρεμα» για την ρύθμιση του χρέους των οφειλετών φέρνει το νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί από τη Βουλή.

  Το βελτιωμένο νομοσχέδιο του Εξωδικαστικού φέρνει σειρά ρυθμίσεων με κύριο στόχο να περιοριστούν στο ελάχιστο τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών, κυρίως όμως να υπάρξει ολιστική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους που έχει περιέλθει στα χέρια των funds και των Εταιρειών Διαχείρισης. Ενώ εταιρείες πιστώσεων θα μπορούν να χορηγούν δάνεια.

  Ενώ νόμος του κράτους θα είναι και ο «Ηρακλής 3» με εγγυήσεις 2 δισ. ευρώ, που θα καλύψουν τα senior ομόλογα των τιτλοποιήσεων που έμειναν εκτός Ηρακλή 2, αλλά και των νέων από τις τράπεζες Attica Bank και Παγκρήτια.

  Ειδικότερα οι βελτιώσεις αφορούν:

  -Τον Εξωδικαστικό συμβιβασμό, καθώς τράπεζες, servicers και Δημόσιο θα πρέπει να κάνουν αποδεκτή την πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών που βγάζει ο αλγόριθμος της πλατφόρμας. Ωστόσο ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση.

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι βελτιώνονται οι ρυθμίσεις του αλγόριθμου για το σύνολο των οφειλετών που έχουν δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση (και όχι μόνο για τους ευάλωτους όπως συνέβαινε μέχρι τώρα). Όταν η αξία του ενέχυρου είναι μικρότερη από το ύψος του δανείου το «κούρεμα» μπορεί να φτάσει μέχρι 28%, ενώ η ρύθμιση έχει σταθερό επιτόκιο 3% για 3 χρόνια.

  -Οι Servicers θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 να παρέχουν μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας , αναλυτική και σε κατανοητή γλώσσα ενημέρωση προς τους οφειλέτες, για το ύψος της οφειλής, το ιστορικό των πληρωμών, τις δόσεις, το επιτόκιο της ρύθμισης κ.λπ. Σ αυτήν την πλατφόρμα παρόμοια με το web banking των τραπεζών, ο οφειλέτης θα εισέρχεται με τον κωδικό του και θα βλέπει τα στοιχεία που τον αφορούν.

  Για τους παραβάτες servicers, που δεν σέβονται τα δικαιώματα των δανειοληπτών προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις με χρηματικά πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, μέχρι και ανάκληση της άδειας λειτουργίας

  Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα αποκτά τα ακίνητα με έκπτωση 30% επί της εμπορικής αξίας τους ή της τιμής πρώτης προσφοράς. Από την έκπτωση αυτή θα μπορεί να επωφεληθεί στο μέλλον και ο οφειλέτης κατά την άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς. Το φορολογικό καθεστώς του Φορέα θα είναι ανάλογο με εκείνο των εταιριών που επενδύουν και διαχειρίζονται ακίνητα που παράγουν εισόδημα Σημαντικό είναι ότι παύει να ισχύει η υποχρέωση του οφειλέτη να πληρώσει τα μισθώματα των 12 ετών σε περίπτωση που ασκήσει νωρίτερα το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου του.

  -Οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων, εκτός από μικροδάνεια για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών αναγκών, θα μπορούν να χορηγούν και στεγαστικά δάνεια. Οι Εταιρείες αυτές θα αδειοδοτηθούν και θα ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα μπορούν να δανειοδοτούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αποκλείονται από το τραπεζικό σύστημα, ή να τα αναχρηματοδοτούν για να αποκτήσουν πίσω τα ακίνητα τους από τους servicers.

  -Στον Πτωχευτικό Κώδικας, απλοποιούνται οι διαδικασίες. Μεταξύ των άλλων ορίζεται πως τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη θα αναζητώνται αυτόματα από δημόσιους φορείς και τράπεζες με την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, καθώς και ότι τυχόν σφάλματα σε στοιχεία και έγγραφα μπορούν να διορθωθούν κατά τη συζήτηση της αίτησης πτώχευσης, ώστε αυτή να μην κηρύσσεται απαράδεκτη.

  -Συστήματα άμεσων πληρωμών (IRIS), πλέον οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με σύστημα άμεσων πληρωμών, και να δέχονται άμεση πληρωμή από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τους το ζητήσει. Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με άλλο φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες (ελεύθερο επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενο) δικαιούνται να ζητήσουν να γίνει η πληρωμή μέσω συστήματος άμεσων πληρωμών.

  Ο «Ηρακλής 3»

  Με εγγυήσεις 2 δις ευρώ ο νέος «Ηρακλής» έρχεται να απαλλάξει τις τράπεζες από «κόκκινα» δάνεια άνω των 5 δις ευρώ. Το νέο πρόγραμμα θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2024.

  Τα 2 δις ευρώ των εγγυήσεων του «Ηρακλή 3» θα καλύψουν τις τόσο τις προηγούμενες τιτλοποιήσεις συστημικών τραπεζών που έμειναν εκτός του «Ηρακλή 2», όσο και αυτές στις οποίες θα προχωρήσουν οι μη συστημικές τράπεζες.

  Για τις Attica Bank και Παγκρήτια Τράπεζα –που έχουν δείκτες καθυστερήσεων σημαντικά πάνω από το 60%-, οι εγγυήσεις του «Ηρακλή 3» θα είναι το «διαβατήριο» που θα τις απαλλάξει από τα βαρίδια των «κόκκινων» δανείων ώστε να προχωρήσει η συνένωσή τους που θα οδηγήσει στην δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα.

  Στον νέο «Ηρακλή» αναμένεται να ενταχθούν τρεις τιτλοποιήσεις που είχαν μείνει εκτός, όπως το Frontier II της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 1,5 δισ. ευρώ με στεγαστικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια, το Sunrise III της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 508 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά δάνεια και το Solar, που είναι η κοινή τιτλοποίηση και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Μάλιστα όπως έχουν ανακοινώσει οι τέσσερις συστημικές τράπεζες το Solar θα είναι η πρώτη περίπτωση κόκκινων δανείων που θα ενταχθεί στο νέο «Ηρακλή 3», διαδικασία που θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2024.

  Στο νέο πρόγραμμα η ελάχιστη βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, καθορίζεται πλέον σε BB+, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Αυτό συνεπάγεται αύξηση του επιτοκίου για την αποζημίωση του δημοσίου (προμήθεια με την οποία χορηγείται η εγγύηση) σε 6,5% από 4% σε συνδυασμό με το ύψος των επιτοκίων στις αγορές και του ασφαλίστρου κινδύνου CDS

  Υπενθυμίζεται ότι οι εγγυήσεις για τον «Ηρακλή 1» ήταν ύψους 11,7 δισ. ευρώ και για τον «Ηρακλή 2» διαμορφώθηκαν στα 7 δισ. ευρώ, ενώ το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων έληξε τον Οκτώβριο του 2022.

  Διαβάστε επίσης

  To placement σε ΕΤΕ και η συμφωνία Alpha-UniCredit ‘ξεκλειδώνουν’ τις μετοχές στις τράπεζες

  Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έρχεται με μειωμένα πρόστιμα το πόρισμα για τις τράπεζες  ΣΧΟΛΙΑ