• Τράπεζες

  Morgan Stanley: Κορυφαίες επιλογές Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα – Ψηλά στη λίστα και η Eurobank

  James Gorman, CEO Morgan Stanley

  James Gorman, CEO Morgan Stanley Photographer: Simon Dawson/Bloomberg


  Η αμερικανική τράπεζα Morgan Stanley παρουσιάζει ένα διαφορετικό πλαίσιο επιλογής τραπεζικών μετοχών στην περιοχή της Αναδυόμενης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EEMEA) με βάση τη θεμελιώδη και την ποσοτική ανάλυση για τον εντοπισμό μετοχών που δημιουργούν υπερβάλλουσες αποδόσεις στους μετόχους τους.

  Με βάση τη θεμελιώδη και ποσοτική ανάλυση των Ronald Ho, Nida Iqbal, James Starke και Aparna T R, οι κορυφαίες επιλογές τους είναι η τράπεζα OTP (Ουγγαρία), Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα και η κρατική τράπεζα ENBD (Dubai).

  Τέλος, οι Eurobank και η Standard Bank (Νότια Αφρική) με συστάσεις ίσης απόδοσης και οι δύο (equalweight) ξεχωρίζουν, επίσης», επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας. Συνολικά από το screening έξι παραγόντων, η Εθνική Τράπεζα είναι στη δεύτερη θέση, η Eurobank στην έκτη θέση και τέλος η Τράπεζα Πειραιώς στην ενδέκατη θέση από τη λίστα των 21 τραπεζικών μετοχών.

  Οι αναλυτές σημειώνουν ότι είναι θετικοί για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα και ειδικά για τη Eurobank η ουδέτερη αξιολόγηση οφείλεται στη σχετική προτίμηση τους για τις Εθνική και Τράπεζα Πειραιώς δεδομένης της πιο αμυντικής καταθετικής βάσης τους και ως εκ τούτου τα χαμηλότερα beta καταθέσεων.

  Στην τελευταία έκθεσή της, η Morgan Stanley θεωρεί τις ελληνικές τράπεζες ως κορυφαίες επιλογές της στον κλάδο στην περιοχή της ΕΜΕΑ, με τιμές στόχους για την Τράπεζα Πειραιώς 4,40 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα τιμή στόχο στα 8,33 ευρώ, με συστάσεις overweight.

  Για τις Αlpha Bank και Εurobank οι συστάσεις είναι ίσης απόδοσης με την αγορά (equalweight) και οι τιμές-στόχοι διαμορφώνονται στα 2,11 ευρώ και στα 2,10 ευρώ, αντίστοιχα.

  «Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τις τράπεζες σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Για παράδειγμα, οι ελληνικές τράπεζες δεν πληρώνουν επί του παρόντος μερίσματα.

  Η κρίση δημόσιου χρέους το 2011 οδήγησε σε σημαντική μεταβλητότητα για τις ελληνικές τράπεζες για παρατεταμένη περίοδο. Μετά όμως από πολλά χρόνια χωρίς να πληρώνουν μερίσματα οι ελληνικές τράπεζες, η επιτυχημένη εξυγίανση των ισολογισμών θα τους επιτρέψει να επαναλάβουν τη διανομή μερισμάτων το 2024, επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα.

  Οι έξι παράγοντες που περιλαμβάνονται στην ανάλυση της Morgan Stanley είναι οι εξής:

  1) μελλοντικός πολλαπλασιαστής τιμής προς κέρδη δώδεκα μηνών ή 12M forward P/E),

  2) ιστορικός πολλαπλασιαστής Ρ/Ε των τελευταίων 12 μηνών ή trailing P/E,

  3) μερισματική απόδοση,

  4) αναθεωρήσεις στα κέρδη ανά μετοχή των τραπεζών,

  5) αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ROE και 6) αύξηση του καθαρού εσόδου από τόκους NII.

  Η Morgan Stanley βρίσκει ότι το καλύτερο μακροπρόθεσμο μέτρο αποτίμησης για την επίτευξη υπεραπόδοσης στις τραπεζικές μετοχές είναι η σύνδεση με τα κέρδη.

  Πραγματοποιώντας back-testing φαίνεται ότι ο παράγοντας τιμής προς λογιστική αξία (P/BV) αποτυγχάνει να συλλάβει τη διαφορά στα κέρδη και στο προφίλ ανάπτυξης εντός των τραπεζών της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης, ενώ ο παράγοντας τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε trailing και forward) το επιτυγχάνει.

  Ο συνυπολογισμός της αύξησης των κερδών στις αποτιμήσεις είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς οι επενδυτές τείνουν να θεωρούν αυτές τις μετοχές ως μετοχές ανάπτυξης (growth) και όχι αξίας (value).

  H MS συμπεραίνει ότι όταν τα κέρδη αναμένεται να είναι αδύναμα (οι τράπεζες είναι κυκλικές μετοχές), τότε η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στον δείκτη P/BV. Αναφορικά με τα κέρδη ανά μετοχή, οι αναθεωρήσεις τους έχουν σημασία και τείνουν να δημιουργούν αξία για τις τράπεζες της περιοχής, λειτουργώντας ως καταλύτης για την ενίσχυση των αποδόσεων.

  Διαβάστε επίσης:

  Big deal Alpha Bank – Unicredit: Τι περιλαμβάνει η στρατηγική συμφωνία για το 9% του ΤΧΣ

  Μεγάλο deal 1 δισ. Alpha Bank με Unicredit για το 9% του ΤΧΣ, την πώληση στη Ρουμανία και την AlphaLife

  Στο 1,33 – 1,35 ευρώ ανά μετοχή η προσφορά της Unicredit για το 9% της Alpha Bank  ΣΧΟΛΙΑ