Τράπεζες

Μoody’s: Πιστωτικά θετική για τις ελληνικές τράπεζες η εκχώρηση δανείων

Moody's


Ως «θετικό πιστωτικό γεγονός» χαρακτηρίζει ο οίκος Moody’s τη συνεχιζόμενη τιτλοποίηση και πώληση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) των ελληνικών τραπεζών σε εταιρείες διαχείρισης χρέους (Credit Servicing Firms – CSFs).

Συγκεκριμένα στο πρώτο τρίμηνο το ύψος των δανείων που πέρασαν σε servicers αυξήθηκε κατά 31% ενώ όπως τονίζει οίκος σε έκθεσή του, η σταδιακή μεταφορά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς αυτούς, που έχουν εμπειρία στη διαχείριση προβληματικών δανείων, αυξάνει τις προοπτικές ανάκτησης και εκκαθάρισης των ισολογισμών των τραπεζών και βελτιώνει την ποιότητα του ενεργητικού τους.

Επιτρέπει επίσης στο management να εστιάσει στον νέο δανεισμό, κάτι που μπορεί να βελτιώσει την κερδοφορία τα επόμενα δυο με τρία χρόνια.

Σύμφωνα με την ΤτΕ τα δάνεια που έχουν μεταφερθεί σε ξένες ενδιάμεσες εταιρείες και τα διαχειρίζονται servicers αυξήθηκαν σε περίπου 30,8 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο από 23,5 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2019, όταν οι τράπεζες είχαν περίπου 68,5 δισ. ευρώ NPEs.

Η αυξημένη ανάκτηση θα βελτιώσει την “όρεξη” των επενδυτών για ελληνικά NPEs και τις τιμές τους στη δευτερογενή αγορά, κάτι που θα δώσει κίνητρο στις τράπεζες να προχωρήσουν με τις τιτλοποιήσεις και δυνητικά θα μειώσει το χτύπημα στα κεφάλαια από τη διαδικασία, εκτιμά η Moody’s.

Τα προσωπικά δάνεια αντιστοιχούν στο 53% των NPEs που εκχωρήθηκαν το πρώτο τρίμηνο. Εξ αυτών τα μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια, που είναι τα πλέον επικίνδυνα NPEs και τα πιο δύσκολα στην ανάκτηση αντιστοιχούν σε 11,8 δισ. ή 38% του συνόλου. Αλλά “επικίνδυνα” και δύσκολα στη διαχείριση δάνεια είναι αυτά προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (5,9 δισ. ευρώ), τα οποία αντιστοιχούν στο 19% του συνόλου και δάνεια προς ένα δικαιούχο (5,6 δισ.) τα οποία ανέρχονται σε 18%.

Τον Μάρτιο ο οίκος εκτίμησε ότι τα κόκκινα δάνεια φτάνουν κατά μέσο όρο στο 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Θυμίζει ότι η μείωσή τους αποτελεί την βασική πρόκληση για τον κλάδο από το 2016, όταν κορυφώθηκαν ανερχόμενα στο 49% του συνόλου των δανείων, καταναλώνοντας πολλούς πόρους, αυξάνοντας τις προβλέψεις και επηρεάζοντας αρνητικά την κερδοφορία.

Στόχος των ελληνικών τραπεζών είναι να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού τους κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων. Οι περισσότερες, με εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα, σκοπεύουν να μεταφέρουν βασικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις σε μια τραπεζική θυγατρική που θα έχει πιο καθαρό ισολογισμό.


ΣΧΟΛΙΑ