Τράπεζες

Moody’s: Αναβαθμίζει την Alpha Bank Ρουμανίας – Α3 από Baa2 για τα καλυμμένα ομόλογα

  • NewsRoom
Moody's


Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, σε σημερινή του έκθεση, αναβάθμισε σε A3 από Baa2 τα καλυμμένα ομόλογα που εξέδωσε η Alpha Bank Romania SA, στο πλαίσιο του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων ενυπόθηκων δανείων.

Η σημερινή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας ακολουθεί την απόφαση της Moody’s να διαμορφώσει το όφελος μιας μη εξασφαλισμένης απαίτησης που θα είχαν οι κάτοχοι καλυμμένων ομολόγων έναντι του εκδότη σε περίπτωση που τα συνολικά στοιχεία κάλυψης δεν επαρκούσαν για την αποπληρωμή καλυμμένων ομολόγων μετά την αθέτηση υποχρέωσης του εκδότη.

Με βάση την περαιτέρω ανάλυση του νομικού πλαισίου και τις συζητήσεις με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς, η Moody’s κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μη εξασφαλισμένη αξίωση των κατόχων ομολόγων είναι πολύ πιθανό να μοιραστεί την ίδια κατάταξη με το διατραπεζικό χρέος. Θεωρητικά, μια μη εξασφαλισμένη απαίτηση που υποβάλλεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο εκδότης δεν υπόκειται σε διαδικασία πτώχευσης θα κατατάσσεται κάτω από το διατραπεζικό χρέος που οφείλει ο εκδότης.

Ωστόσο, στην πράξη, o οίκος αναμένει ότι οποιαδήποτε μη εξασφαλισμένη αξίωση θα υποβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πτώχευσης και, ως εκ τούτου, δεν θα υποταχθεί σε διατραπεζικό χρέος.


ΣΧΟΛΙΑ