Τράπεζες

Με την έγκριση του ΤΧΣ η συμφωνία τράπεζας Πειραιώς – Intrum

Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου. Διευθύνων σύμβουλος Τρ. Πειραιώς


Πράσινο φως άναψε σήμερα το ΤΧΣ, εγκρίνοντας τη συμφωνία της τράπεζας Πειραιώς με την Intrum για την ανάθεση της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας συνολικού ύψους 27 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με τη μεταφορά των υπαλλήλων που εργάζονταν στην μονάδα διαχείρισης καθυστερήσεων (RBU). Δάνεια και προσωπικό μεταφέρονται στη νέα εταιρεία διαχείρισης, που έχει αδειοδοτηθεί από την ΤτΕ, την Alternative Financial Solutions (AFS).

Στην AFS μεταφέρθηκαν τελικώς 1.100 εργαζόμενοι, από τους οποίους οι 850 προέρχονται από τη διεύθυνση RBU και οι υπόλοιποι 250 από άλλες διευθύνσεις της τράπεζας και από θυγατρικές της. Από τους 850 υπαλλήλους της RBU, οι 600 αποτελούν μόνιμο προσωπικό ενώ οι υπόλοιποι 250 θα εργαστούν στην AFS ως δανειζόμενο προσωπικό.

Η συμφωνία με την Intrum προβλέπει ότι η AFS θα μετονομαστεί σε Intrum Hellas και θα ανήκει κατά 80% στο σουηδικό όμιλο και κατά 20% στην τράπεζα Πειραιώς. Η διάρκεια της συμφωνίας είναι 10ετής και προβλέπει ότι η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται μη εξυπηρετούμενα δάνεια και από τρίτες πηγές. Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται επίσης η δημιουργία μιας δεύτερης εταιρείας, με την ίδια μετοχική σύνθεση, η οποία θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων που έχει στην κατοχή της η τράπεζα, ύψους 1 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία έχει αποτιμηθεί στα 410 εκατ. ευρώ και το τίμημα για την απόκτηση του 80% της πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Intrum διαμορφώθηκε στα 328 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 296 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν άμεσα, ενώ τα υπόλοιπα 32 εκατ. ευρώ μετά το 2022.

Η συμφωνία εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο της διοίκησης της τράπεζας Πειραιώς για τη μείωση των κόκκινων δανείων κατά 15 δισ. ευρώ έως και το 2021. Το άμεσο κεφαλαιακό όφελος από τη συμφωνία για την τράπεζα Πειραιώς προσδιορίζεται στις 75 μονάδες βάσης, ενώ στο σκέλος της οργανικής κερδοφορίας το όφελος έχει υπολογιστεί στα 115 εκατ. ευρώ έως το 2021.


ΣΧΟΛΙΑ