Τράπεζες

Eurobank: Κάτω από το όριο του 5% το ποσοστό της Helikon επί των δικαιωμάτων ψήφου

  • NewsRoom
Eurobank


Κάτω από το όριο του 5% κατήλθε το ποσοστό της Helikon Investments επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η Eurobank, με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία «Helikon Investments Limited», το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helikon, κατήλθε στις 15.04.2021 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ»).

Με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την Helikon, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helikon, κατήλθε στις 20.04.2021 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Helikon στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 4,93%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 180.630.098 δικαιώματα ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας.


ΣΧΟΛΙΑ