Τράπεζες

Εθνική Ασφαλιστική: Όλα έτοιμα για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Παύλος Μυλωνάς, CEO Εθνικής Τράπεζας


Αύριο Τετάρτη η έκτακτη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να εγκρίνει την απόφαση και τους όρους πώλησης του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως βασικός μέτοχος της ΕΤΕ έχει εγκρίνει την αγοραπωλησία, κάτι που θα επιβεβαιώσει και αύριο.

To αμερικανικό fund CVC, ήταν ο μοναδικός ενδιαφερόμενος για την πώληση της ασφαλιστικής εταιρείας, μία διαδικασία που ξεκίνησε από το 2015.

Όπως είναι γνωστό το τίμημα έκλεισε στα 454 εκατ ευρώ για το 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής –καθώς η εταιρεία αποτιμήθηκε στα 505 εκατ ευρώ. Ενώ μέρος του τιμήματος, μέχρι και 120 εκατ ευρώ, συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026, καθώς στη συμφωνία περιλαμβάνεται και 15ετής σύμβαση για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής από την ΕΤΕ σε αποκλειστική βάση.

Ακόμα η σύμβαση περιλαμβάνει και ρήτρες για αποζημιώσεις για ορισμένα μακροπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας (παλαιά συμβόλαια υγείας), για τα οποία η δυνατότητα αύξησης των ασφαλίστρων είναι μικρή ή ανύπαρκτη. Ενώ η Εθνική Τράπεζα δεσμεύεται να αποζημιώσει το CVC για επιδείνωση των αποθεματικών, δηλαδή για Ευθύνες Βέλτιστης Εκτίμησης από το Παλαιό Χαρτοφυλάκιο Υγείας. Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης για αυτό το παλαιό χαρτοφυλάκιο Υγείας είναι περιορισμένο χρονικά (5 έως 10 χρόνια από την ολοκλήρωση της συναλλαγής).

Σε ότι αφορά τη διάθεση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων από το δίκτυο της Εθνικής Τράπεζας σύμφωνα με τη σύμβαση αγοραπωλησίας προβλέπεται:

-Διορισμός της ΕΤΕ ως ασφαλιστικού εκπροσὠπου της Εθνικής Ασφαλιστικής για χρονική διάρκεια 15 ετών με δυνατότητα 5ετούς παράτασης, υπό την προϋπόθεση της επαναδιαπραγμάτευσης και συμφωνίας αμοιβαία αποδεκτών όρων και προϋποθέσεων.

-Αμοιβαία αποκλειστικότητα τόσο για την ΕΤΕ όσο και την Εθνική Ασφαλιστική μέσα σε τυπικά όρια, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων (π.χ. για μη προσφερόμενα προϊόντα κ.λπ.)

-Δημιουργία κατάλληλης δομής διακυβέρνησης για την αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία μεταξύ των στελεχών των δύο μερών

-Οι Προμήθειες, που θα καταβάλλονται στην ΕΤΕ σε τριμηνιαία βάση για την πώληση των προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής, θα βασίζονται στα τεχνικά κέρδη των ασφαλιστικών προϊόντων που θα πωλούνται, και όχι στο ύψος των ασφαλίστρων. Τα σχετικά τεχνικά κέρδη θα προκύπτουν κατόπιν ετήσιας συμφωνίας λογαριασμών.

Το CVC με την απόκτηση του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής καθίσταται ο μεγαλύτερος παίκτης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στην Ελλάδα, καθώς η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε περίοδο αναδιάταξης, όπως σημειώνουν καλά πληροφορημένες πηγές.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία επενδύσεων CVC Capital Partners δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται είναι επενδυμένα σε πάνω από 90 επιχειρήσεις παγκοσμίως και απασχολεί πάνω από 450 χιλιάδες εργαζόμενους. Τα CVC Funds έχουν σημαντική εμπειρία επενδύσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται από το 2017 έχοντας επενδύσει περισσότερα από 750 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

-Εθνική Τράπεζα: Το σχέδιο απόφασης για την έκτακτη ΓΣ για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

-Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση 16,6% στα καθαρά κέρδη του 2020

-Εθνική Τράπεζα: Στις 21 Απριλίου η ΕΓΣ για την έγκριση πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ