Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Άμεση η επίπτωση στα κεφάλαια από τη ρύθμιση για το ΛΕΠΕΤΕ

  • Ευγενία Τζώρτζη
ΕΤΕ Εθνική Τράπεζα

Εθνική Τράπεζα


Άμεση θα είναι η επιβάρυνση που θα πρέπει να υπολογίσει στα κεφάλαιά της η Εθνική Τράπεζα, λόγω της ρύθμισης που ψήφισε η κυβέρνηση για την ένταξη των συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ στο ενιαίο επικουρικό όλων των ασφαλισμένων ΕΤΕΑΕΠ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η επίπτωση στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας θα είναι της τάξης των 70 μονάδες βάσης, μειώνοντας τον δείκτη CET1 από το 15,7% στο 15%.

Tο πλήγμα στα κεφάλαια είναι αποτέλεσμα της σωρευτικής πρόβλεψης για το σύνολο της υποχρέωσης που θα πρέπει να κάνει η Εθνική τράπεζα εντός του 2019, καθώς βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), θα πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το σύνολο της υποχρέωσης και όχι μόνο την ετήσια επιβάρυνση των 40 εκατ. ευρώ που ορίζει η ρύθμιση που πέρασε στη Βουλή.

Με δεδομένο ότι η προβλεπόμενη κερδοφορία της τράπεζας δεν επαρκεί για την κάλυψη αυτής της ζημιάς, το κόστος θα περάσει απευθείας στα κεφάλαια, ακυρώνοντας βασικές παραδοχές του αναπτυξιακού πλάνου της τράπεζας, που ανακοινώθηκε πριν από ένα περίπου μήνα.

Να σημειωθεί ότι η διοίκηση της ΕΤΕ είχε πάρει πρόβλεψη στο πλαίσιο του αναπτυξιακού πλάνου της τράπεζας για την καταβολή στο ενιαίο επικουρικό όλων των ασφαλισμένων, ΕΤΕΑΕΠ, 35 εκατ. ευρώ ετησίως, δηλαδή 165 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, αλλά το ποσό αυτό θα καταβαλλόταν ετησίως και όχι εφάπαξ.

Η σωρευτική κάλυψη του ποσού αυτού με τη μορφή πρόβλεψης στα αποτελέσματα του 2019, είναι και η βασική διαφορά που χωρίζει την κυβερνητική ρύθμιση με την πρόταση που είχε κάνει η διοίκηση της ΕΤΕ στο πλαίσιο των συζητήσεων που είχαν γίνει πριν από δύο μήνες.

Με ανακοίνωση της χθες η Εθνική τράπεζα επισημαίνει ότι αν και ο τρόπος εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης απαιτεί περαιτέρω διευκρινίσεις, η διάταξη προβλέπει μεταξύ άλλων ότι «από 1-1-2019 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) καταβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ τις αναλογούσες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εισφορές επικουρικής ασφάλισής για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ, πλέον συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς, η οποία για τα έτη 2019 έως 2023 ανέρχεται στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως».

Σημειώνεται, συνεχίζει η ανακοίνωση της ΕΤΕ, ότι η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία θεωρείται ότι έρχεται σε αντίθεση με θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις και στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συνεχίζοντας να επιδιώκει την εξεύρεση συναινετικής λύσης που θα κατοχυρώνει τα συμφέροντα της Τράπεζας, των εργαζομένων και των συνταξιούχων της».


ΣΧΟΛΙΑ