F

Τράπεζες

Δυσκολεύει τις πιστώσεις ο SSM – Με σπουδή να προσμετράται ο πιστωτικός κίνδυνος

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Αντρέα Ενρία, SSM

Αντρέα Ενρία, SSM


Αυστηρότερη μέτρηση των πιστωτικών κινδύνων ζητά ο SSM από τις τράπεζες και αυτό αποτελεί μια απτή εξήγηση γιατί οι ελληνικές τράπεζες θα δυσκολευτούν πολύ έως και πάρα πολύ να μοιράσουν το πακέτο από το Ταμείο Ανάπτυξης στις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες.

Να κάνουν διαρκείς προβολές στο μέλλον με στόχο την αξιολόγηση των πελατών τους όχι σε στατική βάση ζητά τώρα ο SSM από τις τράπεζες και τους υποδεικνύει τις καλύτερες πρακτικές για τον σκοπό αυτόν.

Προβλήματα υπάρχουν αλλά καλύπτονται

Όπως αναφέρει στο blog του SSM η κα Elizabeth McCaul, μέλος του εποπτικού βραχίονα της ECB, η τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ εισήγαγε μια σειρά μέτρων για να βοηθήσει τις τράπεζες να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και να απαλλάξει τους πολίτες από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Ο SSM παρακολουθεί τώρα στενά τον πιστωτικό κίνδυνο αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίον οι τράπεζες διαχειρίζονται στη λήξη των μορατορίων τις επικίνδυνες πιστώσεις.

Ο SSM έχει ζητήσει από τις τράπεζες να εφαρμόσουν ισχυρές πρακτικές πιστωτικού κινδύνου για να διατηρήσουν μια σαφή εικόνα της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη. Το περιβάλλον παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, τα σημαντικά μέτρα δημόσιας στήριξης και η ευελιξία που εφαρμόζονται μπορούν να καλύψουν την πραγματική πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη.

Πιστωτική ανάλυση με προβολή πρέπει να εκτελούν οι τράπεζες ώστε να μην παρασυρθούν από δεδομένα επικάλυψης που προκύπτουν λόγω επιδοτήσεων.

Τι πρέπει να ερευνούν οι τράπεζες

Πώς θα διαμορφώνεται η υποκείμενη πιστοληπτική ικανότητα των δανειστών τους όταν αποσύρονται τα μέτρα δημόσιας στήριξης; Ποια θα είναι η επίδραση στην πιστωτική απόδοση των τραπεζών μετά τη λήξη της πανδημίας; Μερικοί δανειολήπτες θα έχουν πιο μόνιμη ζημιά από την πανδημία λόγω διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία; Ήταν μερικοί δανειολήπτες ήδη αδύναμοι όταν ξεκίνησε η πανδημία και ο χρόνος δεν τους βοήθησε να βελτιώσουν τη συνολική πιστοληπτική τους ικανότητα;

Αυτό το είδος έρευνας πρέπει να ενσωματωθεί σε πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και να μεταφραστεί αμέσως σε κατάλληλες ενέργειες στάσης και ταξινόμησης.

Και όπως διαπιστώνει ο SSM κάποιες τράπεζες έχουν αρκετά ισχυρές πρακτικές πιστωτικού κινδύνου ενώ κάποιες άλλες όχι.

Ζητάμε από τις τράπεζες να ενεργήσουν τώρα για να αποφύγουν διαρκή προβλήματα στο δρόμο για να διασφαλίσουν ότι η οικονομική ανάκαμψη είναι όσο το δυνατόν ισχυρότερη λέει ο SSM.

Yπό το πρίσμα αυτό τα μέτρα χαλάρωσης των τραπεζών θα πρέπει περίπου να αποκλειστούν τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.

Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε από 3,1% τον Μάρτιο 2020 σε 2,5% τον Μάρτιο του 2021 . Ωστόσο, αυτή η πτώση συγκαλύπτει μια μικρή αύξηση του ποσού των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών της ζώνης του ευρώ, η οποία αυξήθηκε από 444 δισεκατομμύρια ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020 σε 455 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο του 2021. Η επιδείνωση που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας μπορεί να μην έχει ακόμη κορυφωθεί.

Ένα άλλο ανησυχητικό σημάδι είναι ότι ο αριθμός των πτωχεύσεων εταιριών στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε κατά 17% το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Αυτό το παράδοξο για ένα έτος κρίσηςκαι μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από τις επιπτώσεις των ισχυρών μέτρων στήριξης που έλαβαν οι φορολογικές και νομισματικές αρχές. Μπορεί επίσης να είναι ενδεικτικό του φαινομένου κάλυψης των πραγματικών προβλημάτων.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα μέτρα στήριξης ήταν απαραίτητα, καθώς και αποτελεσματικά για την παροχή πολύ αναγκαίας ανακούφισης για άμεσα ζητήματα ρευστότητας του δανειολήπτη. Αλλά έχουν επίσης το αποτέλεσμα να συμβάλλουν στο εγγύς μέλλον σε υψηλότερο χρέος και, ως εκ τούτου, στην αναβολή αντιμετώπισης πιθανών ζητημάτων φερεγγυότητας. Καθώς καταργούνται σταδιακά τα μέτρα στήριξης, υπάρχει η πιθανότητα αύξησης της αφερεγγυότητας.

Τα προκαταρκτικά δεδομένα από τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) δείχνουν ότι ενώ τα χαρτοφυλάκια πιστωτικού κινδύνου δεν εμφανίζουν ακόμη αυξημένη επιδείνωση, στους ελέγχους κινδύνου παρατηρούνται αδυναμίες.

Βέλτιστες πρακτικές

Ο SSM συνιστά μεταξύ άλλων ως βέλτιστες πρακτικές την εγκαθίδρυση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για χαρτοφυλάκια λιανικής, τη δημιουργία ειδικών δεικτών πανδημίας, τη χρήση εργαλείων μηχανικής εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης κάθε χρόνο.
Επίσης υιοθέτηση προγραμμάτων προσέγγισης πελατών για τη συλλογή σχετικών πληροφοριών όπως το καθεστώς απασχόλησης, τα μέτρα στήριξης του κοινού και ο αντίκτυπος της πανδημίας στα έσοδα.

Αύξηση της συχνότητας των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και ενσωμάτωση πελατών σε κλάδους δραστηριότητας .Εκτέλεση λεπτομερών προβλέψεων με βάση χαρτοφυλάκιο και κατάρτιση γεωγραφικού πίνακα και ανάλυσης κάθε ευάλωτου τομέα.

Διαβάστε επίσης

Αποκλειστικό: Τι καταγράφουν τα πλάνα που έστειλαν στον SSM οι ελληνικές τράπεζες


ΣΧΟΛΙΑ