Τράπεζες

DBRS: Αναβάθμισε στο B (high) την Τράπεζα Πειραιώς

  • NewsRoom
Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς


Σε σημαντική αναβάθμιση της αξιολόγησης της Τράπεζας Πειραιώς σε Β High με σταθερή προοπτική από Β, προχώρησε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης.

Η κίνηση αντανακλά την πρόσφατη ισχυρή βελτίωση στην ποιότητα ενεργητικού του ομίλου καθώς και την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης του Ομίλου, με τον οίκο να αναμένει ότι η Πειραιώς θα διατηρήσει την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίων υποστηριζόμενη από υψηλότερα περιθώρια επιτοκίων και χαμηλότερο πιστωτικό κόστος, δεδομένου του βελτιωμένου προφίλ κινδύνου.

Επισημαίνοντας πως η ποιότητα ενεργητικού του Ομίλου παραμένει αδύναμη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εκτιμά πως η Πειραιώς θα είναι σε θέση να διατηρήσει ένα ισχυρότερο προφίλ κινδύνου σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, ακόμη και όταν ενσωματώνει τις προσδοκώμενες πιέσεις εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού και την ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης απομόχλευσης και της καθαρής πιστωτικής επέκτασης καθώς και της ισχυρής κάλυψης έναντι των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).

Αναμένει επίσης πως η Πειραιώς θα διατηρήσει την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίων υποστηριζόμενη από υψηλότερα περιθώρια επιτοκίων και χαμηλότερο πιστωτικό κόστος, δεδομένου του βελτιωμένου προφίλ κινδύνου.

Για τον ίδιο λόγο προσδοκά ισχυρότερη δημιουργία λειτουργικών κερδών, αντανακλώντας τη βελτιωμένη λειτουργική απόδοση μετά από τη βαθιά αναδιάρθρωση που προηγήθηκε.

Η αξιολόγηση σύμφωνα με τον οίκο εξακολουθεί να προσμετρά το ισχυρό εγχώριο franchise της Τράπεζας στη λιανική τραπεζική και στην τραπεζική επιχειρήσεων καθώς και τη διαφοροποίηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Θεωρεί ασφαλή την χρηματοδοτική θέση και τη ρευστότητα της Τράπεζας Πειραιώς αν και όπως σημειώνει δυνητικά παραμένει ευάλωτη σε κραδασμούς,.

Η αξιολόγηση ενσωματώνει επίσης το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC) που περιλαμβάνονται στην κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου, το οποίο ο οίκος θεωρεί ποιοτικά ασθενέστερη μορφή κεφαλαίου.

Διαβάστε επίσης

Alpha Bank: Επιτυχής έκδοση ομολόγου senior preferred, ύψους 450 εκατ. ευρώΣΧΟΛΙΑ