Τράπεζες

Αθανάσιος Ψύλλος (Attica Bank) στο mononews: Να μετατραπεί η κρίση σε επιχειρηματική ευκαιρία

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Αθανάσιος Ψύλλος Chief Corporate Officer της Attica Bank


«Nέα εργαλεία που θα εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων κλάδων και ιδιαίτερα αυτών της εστίασης, του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου, που διαφαίνεται ότι θα πληγούν περισσότερο από όλους τους κλάδους, θα εφαρμόσουν οι τράπεζες μετά το τέλος των μορατόριουμ».

Αυτό επισημαίνει στη συνέντευξή του στο mononews.gr ο κ. Αθανάσιος Ψύλλος, Chief Corporate Officer της Attica Bank, υπογραμμίζοντας ότι «η παροχή χρηματοδότησης θα πρέπει να συνδέεται και με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που οφείλουν να πάρουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την περαιτέρω επιβίωση και μεγέθυνση του ισολογισμού τους για τα επόμενα χρόνια».

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια καταγράφεται δυναμική πιστωτική επέκταση των επιχειρήσεων. Πιστεύετε ότι η ρευστότητα που διοχετεύεται στην οικονομία είναι αρκετή για τη διαχείριση του δεύτερου lockdown;

Είναι αλήθεια ότι η παγκόσμια υγειονομική κρίση (Covid–19) των 10 τελευταίων μηνών, σε συνάρτηση με την εκτεταμένη οικονομική ύφεση που προκλήθηκε στις παγκόσμιες αγορές, έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία. Στη δίνη της κρίσης έχει βρεθεί το σύνολο του «επιχειρείν» και πιο πολύ οι εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και τον κινητήριο μοχλό της οικονομίας.

Η Πολιτεία, και το Τραπεζικό σύστημα εν γένει, θέλοντας να προστατεύσει και να κρατήσει υγιείς τις Ελληνικές Επιχειρήσεις συνέδραμε παρέχοντας σημαντική ρευστότητα μέσω των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

Το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα επιτελώντας τον θεσμικό του ρόλο, διέθεσε και επιπλέον ιδίους πόρους για την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Σαφέστατα και χρειάζονται περαιτέρω εργαλεία παροχής ρευστότητας μέσω νέων χρηματοδοτήσεων ή και αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων πιστοδοτήσεων. Σε κάθε περίπτωση η όποια παροχή χρηματοδότησης θα πρέπει να συνδέεται και με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που οφείλουν να πάρουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την περαιτέρω επιβίωση και μεγέθυνση του ισολογισμού τους για τα επόμενα χρόνια. 

Ποια είναι η συμμετοχή της Attica Bank στη στήριξη των επιχειρήσεων μέσω των προγραμμάτων της ΕΑΤ; Ποια είναι η ροή νέων χρηματοδοτήσεων;

Με γνώμονα την ενίσχυση του συνόλου σχεδόν των επιχειρήσεων και με διαχειριστή την ΕΑΤ, δημιουργήθηκαν το περασμένο διάστημα συγκεκριμένα Προγράμματα όπως ΤΕΠΙΧ ΙΙ και πρόγραμμα Εγγυοδοσίας από την Ελληνική Πολιτεία. 

Για την άμεση στήριξη των επιχειρήσεων δημιουργήθηκε το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19», μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προς επιχειρήσεις ΝΕΩΝ δανείων κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση ανά δάνειο από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συνεργαστούν με τράπεζα της αρεσκείας τους.

Την Attica Bank επέλεξε ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονταν τόσο υφιστάμενες συνεργασίες όσο και νέες. Αυτή η μεγάλη προσέλευση είχε σαν αποτέλεσμα το αιτούμενο ποσό να υπερκαλύψει περισσότερο από δέκα φορές το κονδύλι το οποίο είχε διατεθεί από την ΕΑΤ στην Τράπεζά μας. 

Το τέλος της πρώτης φάσης του προγράμματος μας βρίσκει να έχουμε εξαντλήσει το ποσό που μας αναλογούσε, έχοντας χρηματοδοτήσει πληγείσες επιχειρήσεις από το σύνολο σχεδόν των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Με την έναρξη της δεύτερης φάσης, η Τράπεζα είναι έτοιμη να αξιολογήσει τις νέες αιτήσεις και άμεσα να διαθέσει τον προϋπολογισμό που της έχει ανατεθεί, προκειμένου να επιτελέσουμε για μια ακόμα φορά το έργο που μας αναλογεί προς τον Έλληνα επιχειρηματία. 

Επιπλέον, αξιολογήσαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα την πλειοψηφία των αιτήσεων του προγράμματος ΤΕΠΙΧ BF-3 και BF-4 (συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Τραπεζών και ΕΑΤ) προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω με τα συγκεκριμένα εργαλεία τόσο το επιχειρείν όσο και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, πέραν των ανωτέρω προγραμμάτων διασφαλίσαμε την ομαλή χρηματοδότηση του υφιστάμενου καθώς και του νέου πελατολογίου με ιδίους πόρους, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Attica Bank.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εφαρμόσει γενικευμένα μέτρα αναστολής πληρωμής δόσεων στις επιχειρήσεις. Τι ύψους μέτρα έχει εφαρμόσει η Attica Bank;

Η Attica Bank δεν θα μπορούσε παρά να είναι αρωγός  στη νέα προσπάθεια στήριξης της πληττόμενης ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

Ειδικότερα, από το ξέσπασμα της πανδημίας μέχρι σήμερα, η Attica Bank, στο μέτρο και στον βαθμό που της αναλογεί, έχει σταθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο δίπλα στις επιχειρήσεις, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και επιλέγοντας συγκεκριμένες δράσεις:

  • Προχώρησε σε μετάθεση της εκτοκιστικής περιόδου ή και δόσεων κεφαλαίου. 
  • Συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για 5 μήνες. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
  • Προχώρησε σε τρίμηνη παράταση της διάρκειας Εγγυητικών Επιστολών πληττόμενων επιχειρήσεων, με δυνατότητα επιπλέον ενός τριμήνου,
  • Ενημέρωσε έγκαιρα τους πελάτες της για τη Διαχείριση Επιταγών Πληττόμενων Επιχειρήσεων , σύμφωνα με την ΠΝΠ 75/30.03.2020, 

Επιπλέον των δράσεων για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την πανδημία, η Attica Bank συνεχίζει να προσφέρει περαιτέρω λύσεις εκκινώντας την υλοποίηση του προγράμματος “EaSi Microfinance Guarantee” το οποίο απευθύνεται κυρίως σε αυτοαπασχολούμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις παρέχοντας δάνεια ανά επιχείρηση έως 50.000 ευρώ. 

Ποια θα είναι η διαχείριση αυτών των δανείων μετά τη λήξη των αναστολών, με δεδομένη την επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών λόγω του νέου lockdown στην οικονομία; Πιστεύετε ότι θα οδηγηθούμε σε νέα μορατόριουμ και ποια χαρακτηριστικά θα έχουν αυτά, π.χ. στοχευμένα ανά κλάδο; 

Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας που αναμένεται να προκληθεί από το νέο lockdown ενισχύει τα σενάρια για παράταση της ύφεσης ή και μακροπρόθεσμη στασιμότητα. Ενδεχομένως να κληθούμε να ενεργοποιήσουμε νέα προγράμματα αναστολής πληρωμών, προκειμένου να εξακολουθήσουν τα δάνεια αυτά να θεωρούνται εξυπηρετούμενα ώστε να αποφύγουμε τη δημιουργία  νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Είναι αυτονόητο ότι θα κληθούμε οι Τράπεζες και η Πολιτεία να σχεδιάσουμε νέα εργαλεία που θα εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων κλάδων και ιδιαίτερα αυτών της εστίασης, του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου, που διαφαίνεται ότι θα πληγούν περισσότερο από όλους τους κλάδους.

Στο νέο αυτό οικονομικό γίγνεσθαι οφείλουμε, και μπορούμε, να καλύψουμε τις νέες χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων και να στηρίξουμε τους βιώσιμους πελάτες, πάνω στους οποίους θα στηριχθεί και η επανεκκίνηση της οικονομίας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μετατραπεί η κρίση σε επιχειρηματική ευκαιρία. Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν θα είναι πολύπλευρες για το τραπεζικό σύστημα, για τις επιχειρήσεις και την οικονομία διότι επενδύοντας στην ψηφιακή μετάβαση και στην καινοτομία, θα συμβάλλουμε όλοι μας ενεργά στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, προς μια πιο «έξυπνη & πράσινη» οικονομία.

Η πανδημία βρήκε την Attica Bank εν μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης. Κατά πόσο η κρίση αναστέλλει αυτό το στόχο;

Με δεδομένο ότι η διαδικασία εξυγίανσης της Τράπεζας ολοκληρώνεται απρόσκοπτα εντός του 2020, στόχος πλέον είναι η αναπτυξιακή της πορεία και τα κρίσιμα μεγέθη του ισολογισμού της. 

Η κρίση σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει την διαδικασία εξυγίανσης , τουναντίον.

Στρατηγική κατεύθυνση της Attica Bank αποτελεί, τώρα περισσότερο από ποτέ, η ισχυρή της παρουσία στις χρηματοδοτήσεις στοχευμένων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα του κλάδου της Ενέργειας, των Υποδομών, της Φαρμακοβιομηχανίας, καθότι αποτελεί κλάδο υψηλής προστιθέμενης αξίας και των Logistics όπου με την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει τονωθεί το ενδιαφέρον για ανάπτυξη και επενδύσεις. Και τέλος του Αγροδιατροφικού τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η εξωστρέφεια του συγκεκριμένου κλάδου. 

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Attica Bank εδώ και αρκετά χρόνια έχει ανοίξει καινούργιους δρόμους στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ισχυρά ερείσματα στο χώρο αυτό, στηρίζοντας την προσπάθεια πολλών επιτυχημένων σήμερα εταιρειών, σε όλους του κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.


ΣΧΟΛΙΑ