Τράπεζες

Alpha Bank: Ξεκινά την πώληση τριών πακέτων δανείων 4,6 δισ.

Ψάλτης Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης. Διευθὐνων Σύμβουλος Alpha Bank


Την πώληση τριών πακέτων κόκκινων δανείων ύψους 4,6 δισ. ευρώ δρομολογεί τους προσεχείς μήνες η διοίκηση της Alpha Bank, συνεχίζοντας τη δυναμική του 2018, έτος κατά το οποίο η τράπεζα ολοκλήρωσε τρεις συναλλαγές μεταβίβασης χαρτοφυλακίων, η ονομαστική αξία των οποίων ήταν άνω των 3 δισ. ευρώ ή τα 7 δισ. ευρώ σε όρους συνολικών απαιτήσεων. 

Το πρώτο πακέτο αξίας 1,9 δισ. ευρώ που βγαίνει προς πώληση εντός του δεύτερου τριμήνου του 2019 φέρει την επωνυμία Orion και περιλαμβάνει στεγαστικά δάνεια, ενώ το δεύτερο με την επωνυμία Neptune περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια real estate αξίας 1,9 δισ. ευρώ επίσης.

Η τράπεζα έχει ανοίξει ήδη τη σχετική διαδικασία διερευνώντας τις διαθέσεις της αγοράς με στόχο η πώληση να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο, ενώ ο κύκλος των πωλήσεων για την Alpha Bank θα κλείσει με την πώληση ενός ακόμη πακέτου με καταναλωτικά κυρίως δάνεια ύψους 800 εκατ. ευρώ που δεν έχουν εξασφαλίσεις.

Να σημειωθεί ότι η Alpha Bank ολοκλήρωσε εντός του 2018 την πώληση τριών μεγάλων πακέτων κόκκινων δανείων και η τράπεζα κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις με τις υψηλότερες πωλήσεις  NPEs.  Πρόκειται για το πακέτα Venus, Mercury και Jupiter, ονομαστικής αξίας 2 δισ. ευρώ, 1,2 δισ. ευρώ και 1 δισ. ευρώ αντίστοιχα, που απέφεραν έσοδα 90 εκατ. ευρώ, 76 εκατ. ευρώ και 337 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Ashurst για τις προοπτικές στον τομέα των πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, η Alpha Bank βρέθηκε το 2018 στην 7η θέση στις πωλήσεις NPEs, συγκρινόμενη με τις ιταλικές και ισπανικές τράπεζες που πρωταγωνιστούν στη μείωση των κόκκινων δανείων μέσα από πωλήσεις χαρτοφυλακίων στην Ευρώπη.

Συνολικά στο πλάνο της διοίκησης, όπως αυτό υποβλήθηκε στον SSM, το χαρτοφυλάκιο των NPEs θα μειωθεί στα 16,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019 – από 21,7 δισ. ευρώ στα τέλη του 2018.

Στο τέλος της τριετίας, δηλαδή το 2021, η διοίκηση της Alpha Bank δεσμεύθηκε ότι θα περιορίσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 14,2 δισ. ευρώ, μειώνοντας το χαρτοφυλάκιο των NPEs στα 7,4 δισ. ευρώ από 8 δις ευρώ που προέβλεπε το αρχικό πλάνο που είχε υποβληθεί τον περασμένο Οκτώβριο, μείωση που αντιστοιχεί σε δείκτη NPEs κάτω από 20%.

Για την υλοποίηση της στρατηγικής της εμπροσθοβαρούς μείωσης των NPEs, η διοίκηση της τράπεζας αύξησε στα τέλη του 2018 κατά 60,6% τις προβλέψεις για 2018, στο 1,6 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ το 2017.

Το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον όμιλο ανήλθε σε 12,3 δισ. ευρώ, ενώ για την Ελλάδα ανήλθε σε 10,2 δισ. ευρώ.


ΣΧΟΛΙΑ