Top Stories

Τι εισφορές θα πληρώσουν τα μέλη και οι διαχειριστές εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.


Οδηγίες για την καταβολή εισφορών για τα μέλη και τους διαχειριστές σε εταιρείες με τη νομική μορφή Ομόρρυθμων (ΟΕ), Ετερόρρυθμων (ΕΕ), Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) καθώς και των διαχειριστών αυτών, προβλέπει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 Με το συγκεκριμένο έγγραφο, το Ταμείο παρέχει οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, των προϋποθέσεων  και του ύψους των εισφορών που αναλογούν, κατά περίπτωση. Αναλυτικά, για την υπαγωγή στην ασφάλιση ισχύουν τα εξής:

Α. Μέλη Εταιρειών 

Τα μέλη/εταίροι των ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ, εφόσον ο σκοπός των εταιρειών αυτών συνιστά δραστηριότητα επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ.

  • Ο εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ υπάγεται επίσης, υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.
  • Τα μέλη/εταίροι πολυπρόσωπων ΙΚΕ δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Μπορούν να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ.

Β. Διαχειριστές  

  • Τα μέλη/εταίροι των συγκεκριμένων εταιρειών που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία έναντι αμοιβής, για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ.

Αντίθετα, εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.  Όπως άλλωστε και εταίρος πολυπρόσωπης ΙΚΕ που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης.

Διαχειριστής ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους/εταίρου (τρίτο πρόσωπο) υπάγεται στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ.

Διαχειριστής ΙΚΕ, που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους/εταίρου και ορίστηκε με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση  του ΟΑΕΕ.

Όσον αφορά το ύψος των εισφορών, τα μέλη των ομόρρυθμων/ετερόρρυθμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του Νόμου Κατρούγκαλου, ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών των ΟΕ και ΕΕ υπολογίζονται βάσει των κερδών και επί του ποσοστού συμμετοχής τους στην εταιρεία, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών των ΕΠΕ υπολογίζονται βάσει των μερισμάτων (διανομή).

Για τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης στις εν λόγω εταιρείες διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

  1. Μέλος/Εταίρος και διαχειριστής, χωρίς αμοιβή διαχείρισης

Στην περίπτωση που τα μέλη/εταίροι ασκούν και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία, χωρίς αμοιβή, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες (άρθρο 39 όπως ισχύει).

  1. Μέλος/Εταίρος και διαχειριστής με αμοιβή διαχείρισης

Μέλη/εταίροι που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία και λαμβάνουν αμοιβή, για το ποσό της συγκεκριμένης αμοιβής διαχείρισης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτοί (άρθρο 38), ενώ ισχύουν και οι διατάξεις της παράλληλης ασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για το ποσό της αμοιβής διαχείρισης υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους (ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΟΕΚ). Επιπλέον τα πρόσωπα αυτά δεν  στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ) της Επιθεώρησης Εργασίας. Προσοχή: Ως ημερομηνία έναρξης εισφοροδότησης επί των αμοιβών διαχείρισης ορίζεται η 1/6/2018.

  1. Διαχειριστής – μη εταίρος/ Τρίτο πρόσωπο

Στην περίπτωση που για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης έχει προσληφθεί τρίτο  πρόσωπο, έναντι αμοιβής, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 (μισθωτοί) για όλους τους κλάδους ασφάλισης καθώς και τους συνεισπραττόμενους κλάδους.

Για τα μέλη ΙΚΕ, τέλος, προβλέπεται ότι οι δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, εκτός αν ασκούν καθήκοντα διαχείρισης. Σε αυτήν την περίπτωση, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

  1. Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39, ως ελεύθερος επαγγελματίας επί του αθροίσματος των εισοδημάτων που προέρχονται από την άσκηση των δυο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).
  2. Εταίρος πολυπρόσωπης ΙΚΕ που έχει οριστεί ταυτόχρονα και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει μόνο από την άσκηση της διαχείρισης, ως ελεύθερος επαγγελματίας (άρθρου 39), από την 1η/6/2018 και εφεξής.
  3. Δαχειριστής χωρίς εταιρική ιδιότητα καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39, ήτοι ως ελεύθερος επαγγελματίας.
  4. Τέλος, διαχειριστής μονοπρόσωπης ΙΚΕ, μη εταίρος καταβάλλει εισφορές  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 επί του εισοδήματος που προκύπτει από την αμοιβή διαχείρισης.

Απεικόνιση ασφάλισης – Διαδικασία 

Βάσει των εγκυκλίων, η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων, των Μελών ή Διαχειριστών Εταιρειών ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης της εταιρείας έναντι αμοιβής (άρθρο 38), θα περιλαμβάνεται στις εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.). Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες, θα συμπεριλάβουν την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν για το λοιπό απασχολούμενο προσωπικό τους.

Επιχειρήσεις που δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ θα πρέπει να προβούν σε απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων με τη συνήθη διαδικασία, στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία  της έδρας τους, προκειμένου να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) και Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ).

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των διαχειριστών που είναι είτε μέλη, είτε τρίτα πρόσωπα σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώυ Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του απασχολούμενου και τα στοιχεία ταυτότητας.

Εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει επιπροσθέτως να καταχωρούνται τα εξής:

Α. Για μέλη ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στις εταιρείες αυτές:
– Ο Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0832» με λεκτική περιγραφή: «ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟTΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ, ΤΟΥ Ν.1759/1988»

– Κωδικός Ειδικότητας «000858» με λεκτική περιγραφή: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «1106» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

 Τα στοιχεία – τιμές που πρέπει επιπλέον να δηλώνονται στα πεδία της ΑΠΔ πέραν των διακριτών Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κωδικού Πακέτου Κάλυψης είναι και τα ακόλουθα:

■ Στο πεδίο «36»: «Τύπος Αποδοχών» της Α.Π.Δ., θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο Κωδικός Τύπου Αποδοχών «01».

■ Στο πεδίο«37»: «Ημέρες Ασφάλισης», θα γίνεται καταχώρηση των ημερών απασχόλησης του προσώπου.

Β. Για τρίτο πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης στην επιχείρηση έναντι αμοιβής

Η απεικόνιση της ασφάλισής τους γίνεται κατά τα γνωστά.

Γ. Τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν σε μη μισθωτούς μετά την εφαρμογή του παρόντος θα τακτοποιηθούν μέσω της ετήσιας εκκαθαριστικής διαδικασίας.

Υποβολή ΑΠΔ – Πληρωμές εισφορές

Για τις μισθολογικές περιόδους, 6/2018 έως 3/2019 εφόσον οι ΑΠΔ, Κανονικές (01) ή Συμπληρωματικές (04), υποβληθούν έως τις 30/6/2019 με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία ΕΦΚΑ της έδρας του εργοδότη και αφορούν στην ασφάλιση των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα, θα θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ) που θα προκύψουν από την υποβολή των ανωτέρω ΑΠΔ, θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν έως τις 30/6/2019.

Οι Πράξεις Επιβολής Προσθέτων Τελών (Π.Ε.Π.Τ.) που θα προκύψουν, θα πρέπει να ακυρωθούν ή μειωθούν οίκοθεν.

Για τις μισθολογικές περιόδους από 4/2019 και εντεύθεν, η υποβολή Α.Π.Δ. και η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, θα πραγματοποιούνται κατά τα γνωστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΟΟΣΑ: Φόροι και εισφορές «καταπίνουν» πάνω από το 40% του εισοδήματος των Ελλήνων

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τι εισφορές θα πληρώσουν όσοι αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι)


ΣΧΟΛΙΑ