NewsRoomNewsRoom

Κλιματική αλλαγή, ρύπανση, κίνδυνος εξάντλησης των φυσικών πόρων, κορεσμός χώρων απόρριψης απορριμμάτων… Για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας, με επάρκεια φυσικών πόρων και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για όλους, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε νέα μοντέλα ανάπτυξης που θα περιορίζουν τα απόβλητα και, ταυτόχρονα, θα μειώνουν την ανάγκη για νέους πόρους που πρέπει να αντληθούν με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, αξιοποιώντας με πιο έξυπνους τρόπους ό,τι είναι ήδη διαθέσιμο.

Η απάντηση στις παραπάνω προκλήσεις είναι η στροφή και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, που αφήνει πίσω της το μοντέλο παίρνω-φτιάχνω-χρησιμοποιώ-απορρίπτω και επικεντρώνεται σε μια νέου τύπου ανάπτυξη, με οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία. Την ανάπτυξη μιας οικονομίας που στηρίζεται περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περιορίζει -εώς και εκμηδενίζει- απόβλητα και ρύπους, προάγοντας την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών, και συμβάλλει στην αναγέννηση των φυσικών οικοσυστημάτων, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό οικονομικό, φυσικό και κοινωνικό κεφάλαιο.

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία είναι μια τεράστια ευκαιρία για να δημιουργηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε βιώσιμη βάση. Είναι ενδεικτικό ότι η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλους τους τομείς και τις βιομηχανίες, σύμφωνα με το Έγγραφο προβληματισμού «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να παράγει καθαρό οικονομικό όφελος ύψους 1,8 τρισ. ευρώ έως το 2030, να αποφέρει περισσότερες από 1 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Γιατί, όπως επισημαίνεται, βιώσιμη είναι η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών γενεών χωρίς να υπονομεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα, βιωσιμότητα, αειφορία

Αυτός είναι και ο βασικός στόχος της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, μιας εταιρείας που επενδύει εδώ και χρόνια στην Πράσινη Οικονομία, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, προσπαθώντας συνεχώς να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και να παραμείνει πιστή στο στόχο της να εξελίσσεται με γνώμονα την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, τη βιωσιμότητα και την αειφορία.

Θέτοντας, λοιπόν, πάντα ως προτεραιότητα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, η εταιρεία επιθυμεί να προσφέρει στους καταναλωτές το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στη πιο βιώσιμη μορφή του, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να συμβάλουν με το δικό τους τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ανάπτυξη προϊόντων

Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος αναγνωρίζεται από τους πάντες ως παγκόσμια πρόκληση και ως μείζον ζήτημα που χρήζει δραστικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών από τις εταιρείες και τους καταναλωτές, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ έκανε πρώτη το μεγάλο βήμα στον κλάδο της, λανσάροντας τον Οκτώβριο του 2020 τη νέα σειρά ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN συσκευασιών από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (rPET).  

Η πρωτοβουλία της εταιρείας να κάνει την αρχή και να μειώσει το πλαστικό στις συσκευασίες της κατά 30%, δηλαδή σε ποσοστό 5% μεγαλύτερο από εκείνο που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (25%) και μάλιστα 5 χρόνια νωρίτερα, αποδεικνύει την ευθύνη που έχει αναλάβει η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ απέναντι στους πολίτες και στο περιβάλλον.

Οι πρώτοι κωδικοί της σειράς GO GREEN είναι το ΖΑΓΟΡΙ MINI 330ml, το ΖΑΓΟΡΙ ATHLETIC 750ml και το ΖΑΓΟΡΙ 750ml, ενώ αυτή την πράσινη κατεύθυνση, χρήσης ανακυκλωμένου πλαστικού υψηλής ποιότητας ακολουθεί πλέον και η σειρά ανθρακούχου Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ Sparkling, στις φιάλες και στις on pack συσκευασίες (shrink film). Μάλιστα, η εταιρεία δεσμεύεται ότι σταδιακά όλοι οι κωδικοί του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ, που είναι σε 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες, θα περιέχουν και ανακυκλωμένο πλαστικό r–PET, θα γίνουν GO GREEN. Ο λόγος που κάνει πράξη την δέσμευσή της η εταιρεία είναι γιατί κάθε φιάλη ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN έχει πολλούς κύκλους ζωής, επειδή περιέχει ανακυκλωμένο πλαστικό και είναι 100% ανακυκλώσιμη και επιλέγοντάς την διατηρούμε χαμηλό το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα!

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία στον κλάδο της πανελλαδικά  με πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την παραγωγική διαδικασία των υλικών συσκευασίας  r–PET  από τον κορυφαίο Φορέα Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων στην Ελλάδα  TÜV HELLAS  (TÜV  NORD).  Η πιστοποίηση αυτή εγγυάται πως η εταιρεία χρησιμοποιεί πιστοποιημένο ανακυκλωμένο πλαστικό r-PET υψηλής ποιότητας, ενώ διαθέτει πιστοποιήσεις για το σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας για όλα τα προϊόντα της.

Βιώσιμη Δόμηση   

Το ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN όμως δεν είναι η πρώτη και μόνη πράσινη επένδυση της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, η οποία έχει ένα συνολικό στρατηγικό πλάνο βιωσιμότητας και αιεφορίας που την καθιστά το ελληνικό green case study.  

Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου της για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και, κατ’ επέκταση, την προστασία του περιβάλλοντος, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ μειώνει συνεχώς το ενεργειακό της αποτύπωμα και ελαχιστοποιεί τις εκπομπές CO2.

Πιο συγκεκριμένα:

– Ανταποκρίνεται πλήρως σε ετήσια βάση, για κάθε φιάλη που παράγει αποδίδοντας περιβαλλοντικά τέλη

– Είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (αποβλήτων) καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη

– Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενημέρωσης και μελέτης εφαρμογής των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 904/ 2019/ ΕΕ, για τα πλαστικά μιας χρήσης

– Παρακολουθεί συνεχώς τους δείκτες ανάλωσης νερού και εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία για την Προστασία των πηγών

– Δεσμεύεται για τη συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αειφόρα χρήση πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων

– Έχει αντικαταστήσει το σύνολο του φωτισμού της με οικονομικές λάμπες led

– Εφαρμόζει τεχνολογία χρήσης υβριδικών καυσίμων για το μεταφορικό της στόλο με ταυτόχρονη μελέτη μείωσης του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα

– Έχει Πράσινο Πιστοποιητικό από την Protergia και τον Τομέα Ενέργειας της MYTILINEOS, σύμφωνα με το οποίο το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε το 2020, προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου άνθρακα.

Η οικογένεια της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ δεν σταματά να βελτιώνει τις πρακτικές της και να ενισχύει την πράσινη ταυτότητα και την υπεύθυνη περιβαλλοντική της στάση. Ως το Green Case Study της χώρας μας, αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.