The Mononews Lab

Ελληνικός Χρυσός: Προστασία του περιβάλλοντος στην πράξη – Η πράσινη ατζέντα είναι και μεταλλευτική

  • NewsRoom

Μονόδρομο για οποιαδήποτε μεταλλευτική δραστηριότητα τον 21ο αιώνα αποτελεί η υπευθυνότητα στην περιβαλλοντική διαχείριση και η προσήλωση στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μονόδρομο για την προώθηση της πράσινης ατζέντας, όμως, αποτελεί και η ενίσχυση της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Η αξιοποίηση των ορυκτών και μετάλλων αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων που προάγουν τις ήπιες πηγές ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης προς όφελος όλων. Ο ρόλος των ορυκτών πρώτων υλών είναι κομβικός για μια πράσινη βιομηχανία που θα είναι μπροστάρης στην μάχη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Δεν υφίστανται πράσινες τεχνολογίες χωρίς ορυκτά και μέταλλα ως πρώτη ύλη.

Για την προώθηση και εφαρμογή της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) απαιτείται, επομένως, ενίσχυση της εξορυκτικής και μεταλλευτικής δραστηριότητας που θα επιτρέψουν να αναπτυχθεί η βιομηχανική παραγωγή τεχνολογιών και προϊόντων που χρειάζονται για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Η σύγχρονη έρευνα και η τεχνολογία μπορούν να συμβάλουν ώστε να υπάρξει παραγωγική αξιοποίηση των πολλών ανεκμετάλλευτων κοιτασμάτων της Ευρώπης με βιώσιμο τρόπο και με υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση.

Η μεταλλευτική δραστηριότητα σήμερα αλλά και στο μέλλον, δεν μπορεί παρά να είναι βιώσιμη.

Ελληνικός Χρυσός: Η προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο

Για την Ελληνικός Χρυσός, η προστασία του περιβάλλοντος είναι στο επίκεντρο κάθε σχεδιασμού και ταυτόχρονα καθημερινή πρακτική.

Αναπτύσσει και λειτουργεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, απασχολώντας πάνω από 1.600 εργαζόμενους, σέβεται το περιβάλλον και προστατεύει το οικοσύστημα στην ΒΑ Χαλκιδική. 

Υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα για την Ελληνικός Χρυσός σημαίνει Υψηλής Ποιότητας εγκαταστάσεις και υποδομές, διαρκής προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και εφαρμογή του Προγράμματος Συνεχούς Περιβαλλοντικού Ελέγχου με μετρήσεις από 400 σημεία και 28 σταθμούς παρακολούθησης. Με βάση τα δεδομένα των μετρήσεων, εντοπίζονται και προλαμβάνονται κίνδυνοι και προσαρμόζονται οι πρακτικές της εταιρείας.

VIRTUAL TOURS ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ – VIRTUAL TOURS ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ:

Ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η πολιτική της εταιρείας για το περιβάλλον βασίζεται στη διαρκή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ξεδιπλώνεται μέσω μιας σειράς σημαντικών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται σε λίγα μεταλλεία παγκοσμίως, όπως:

  • Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Η Ελληνικός Χρυσός σχεδίασε και εφαρμόζει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, την σεισμικότητα και το οικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε προσβάσιμη από όλους ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης μετρά 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, την επίδοση των λειτουργιών της εταιρίας σε 12 περιβαλλοντικές παραμέτρους εντός και εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, καθιστώντας την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της ΒΑ Χαλκιδικής υπεύθυνη και βιώσιμη.

  • Παράλληλη Αποκατάσταση – μέριμνα για την πλήρη επαναφορά της γης με το βλέμμα στην μετα-μεταλλευτική εποχή

Δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό των έργων της εταιρείας είναι η αρχή της παράλληλης αποκατάστασης, δηλαδή, η επαναφορά της γης στην πρότερή της κατάσταση, αμέσως μετά το τέλος κάθε μεταλλευτικής εργασίας. Επιπλέον, από την πρώτη στιγμή, υπήρξε συστηματική μέριμνα για την αποκατάσταση και εξυγίανση της γης από το συνολικό αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας (περίοδος 1960-1995), προκειμένου το φυσικό τοπίο να παραδοθεί άρτιο στην τοπική κοινωνία όταν η μεταλλευτική αξιοποίηση ολοκληρωθεί. Για τον σκοπό αυτό, η Ελληνικός Χρυσός έχει διαμορφώσει ένα φυτώριο έκτασης 150.000 τ.μ. σε μία περιοχή που στο παρελθόν αποτελούσε χώρο απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, καλλιεργώντας περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών, τα οποία χρησιμοποιούνται στα έργα αποκατάστασης. Στην Ολυμπιάδα, έχουν ήδη απομακρυνθεί πάνω από 3 εκατ. τόνοι μεταλλευτικών καταλοίπων από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα ενώ ολοκληρώνεται η πλήρης εξυγίανση έκτασης 300.000 τ.μ., με τη συνολική δαπάνη να ξεπερνά τα €100 εκατ.

Δείτε περισσότερα για το έργο της περιβαλλοντικής αποκατάστασης εδώ

    • Τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης Μεταλλευτικών Καταλοίπων

Η πρωτοποριακή Τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης απαντά σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης μεταλλευτικής βιομηχανίας, που αφορά στην ασφαλέστερη και με μικρότερο αποτύπωμα διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων.

Όλα τα μεταλλεία παράγουν τέλματα, ένα μείγμα νερού και στείρων υλικών, το οποίο είναι το κατάλοιπο από την επεξεργασία του μεταλλεύματος. Παραδοσιακά, τα τέλματα αποθηκεύονταν ως είχαν, σε υγρή μορφή σε μεγάλες εγκαταστάσεις, τις γνωστές λίμνες τελμάτων. Οι σύγχρονες μέθοδοι της ξηρής απόθεσης αφαιρούν το νερό, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα αμμώδες υλικό, το οποίο κατόπιν διαστρώνεται.

Είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός ότι η ξηρή απόθεση διασφαλίζει ασφαλή αποθήκευση των μεταλλευτικών καταλοίπων, ενώ επιπλέον τέτοιες υποδομές ενσωματώνονται καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Η εισαγωγή της τεχνολογίας στην  Ελλάδα, μέσω της εφαρμογής της στον Χώρο Ξηρής Απόθεσης του Κοκκινόλακκα που ήδη λειτουργεί από την Ελληνικός Χρυσός, αποτελεί διεθνές case study, λόγω των σημαντικών περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων που διασφαλίζει, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο περιβαλλοντικής διαχείρισης στον μεταλλευτικό κλάδο.

Η ανάπτυξη και λειτουργία του χώρου αποτελεί έργο αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς σε αυτόν  εναποτίθενται όχι μόνο τα κατάλοιπα που προκύπτουν από τη λειτουργία των μεταλλείων Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου και Ολυμπιάδας (ενεργά μεταλλεία σήμερα), αλλά και των ιστορικών αποθέσεων που υπήρχαν εδώ και δεκαετίες στην περιοχή από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα. Πλέον οι παλαιοί χώροι απόθεσης καταργούνται και ενσωματώνονται στον νέο χώρο απόθεσης, αποκαθιστώντας την ευρύτερη περιοχή.

Παρακολουθείστε video για την μέθοδο της ξηρής απόθεσης εδώ

Περιηγηθείτε ψηφιακά στην state-of-the-art εγκατάσταση του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα