Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Ευποιίας