νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων έρχεται να προστεθεί στα πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου, ενεργειακής απόδοσης αλλά και στη βεβαίωση πολεοδομικής νομιμότητας που...