Καλλιμάνης ΑΕ

the wise man

Δυόμιση χρόνια για μία εταιρεία Ο λόγος για την πλατφόρμα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω αναδιάρθρωσης και ανασχεδιασμού των...