Γιώργος Περιστέρης

Η φορολογική μεταχείριση και η γραφειοκρατική συμπεριφορά του ελληνικού κράτους, η οποία παραμένει αμετάβλητη, φέρνουν τους Έλληνες επιχειρηματίες σε...