• Διαύγεια

    Αντώνης Κεφαλάς

    Αφορμή μου δίνει πρόσφατο άρθρο του κ. Γιώργου Καραμανώλη για την «Διαύγεια». Ο συγγραφέας ανήκε στην ομάδα που εργάστηκε...