απολύσεις

ebay

Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο 4% του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.