απολύσεις

ebay

Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο 4% του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Εξέλιξη που ακολουθεί σειρά κατάργησης θέσεων εργασίας από πολλά μεγάλα ονόματα του κλάδου της τεχνολογίας το τελευταίο διάστημα, με...