Αυστρία

Κρίθηκε οριστικά ως μέρος του συστήματος διεύθυνσης το σύστημα αλλαγής της γωνίας σύγκλισης των εμπρός τροχών της W11