Κοινωνία

Βρούτσης: Η συγκριτικά βελτιωμένη επίδοση στην ΕΡΓΑΝΗ Ιανουαρίου δημιουργεί προσδοκίες στην αγορά εργασίας

Yπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης

Yπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης


Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει το ισοζύγιο του μηνός Ιανουαρίου σύμφωνα με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καθώς αυξήθηκαν κατά 5.015 οι θέσεις εργασίας συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Ειδικότερα το μηνιαίο ισοζύγιο για τον Ιανουάριο 2020 (προσλήψεις-αποχωρήσεις) είναι αρνητικό κατά 17.318, αφού οι συνολικές αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 177.632 με τις συνολικές αποχωρήσεις σε 194.950, από τις οποίες οι 79.496 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 115.454 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 παρατηρείται αυξητική τάση για τον Ιανουάριο του 2020 διότι πέρσι τον Ιανουάριο οι συνολικές αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 157.141, ενώ οι συνολικές αποχωρήσεις σε 179.474, δηλαδή αρνητικό ισοζύγιο κατά 22.333 θέσεις.

Θα πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι ο μήνας Ιανουάριος παρουσίαζε πάντοτε αρνητικό ισοζύγιο από το 2001 μέχρι σήμερα, με μοναδική εξαίρεση παρουσίασης θετικού ισοζυγίου, τον Ιανουάριο του έτους 2014.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι παράλληλα, με τις ηλεκτρονικές υποβολές εντύπων προσλήψεων – απολύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» υπάρχει και ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που προέβησαν αναγκαστικά σε χειρόγραφες υποβολές εντύπων στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, λόγω είτε περιπτώσεων εκπρόθεσμων υποβολών, στις οποίες επιβάλλονται και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, είτε ειδικών ελάχιστων περιπτώσεων επιχειρήσεων που αδυνατούν να υποβάλλουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά.

Στο ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων για το διάστημα από 01.01.2020 έως και 31.01.2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, διαμορφώνεται σε -1.254 θέσεις εργασίας

Πίνακας Ισοζύγιο Ροών Ιανουαρίου

2001 -12.531
2002 -11.582
2003 -11.442
2004 -11.771
2005 -17.240
2006 -19.475
2007 -18.561
2008 -10.717
2009 -26.564
2010 -16.273
2011 -28.995
2012 -26.538
2013 -17.507
2014 6.397
2015 -9.273
2016 -9.954
2017 -29.817
2018 -16.542
2019 -22.333
2020 -17.318


ΣΧΟΛΙΑ