Κοινωνία

Το ΣτΕ «πάγωσε» το οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας

ΕΦΚΑ πλεόνασμα


Το Συμβούλιο της Επικρατείας «πάγωσε» το οργανόγραμμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) εν αναμονή της δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου για τη συνταγματικότητα ή όχι του νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό.

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ που επεξεργάστηκε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θεσπίζεται ο οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α., επισημαίνει ότι μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας, ίσως να χρειαστούν αλλαγές στο οργανόγραμμα.

Όπως αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «σε περίπτωση τυχόν αποδοχής των ανωτέρω αιτήσεων ακυρώσεως, θα πρέπει το περιεχόμενο των αντιστοίχων διατάξεων του υπό επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος, αν και όπου αυτό είναι αναγκαίο, να τροποποιηθεί αναλόγως, στο πλαίσιο της υποχρεώσεως συμμορφώσεως της διοικήσεως προς το περιεχόμενο της αποφάσεως».

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ  έκρινε νόμιμο το σχέδιο ΠΔ, κάνοντας κάποιες παρατηρήσεις και διαγραφοντας μια παράγραφο που αφορά  στη δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α.

Στην Ολομέλεια του ΣτΕ εκκρεμεί η δημοσίευση των αποφάσεων στις αιτήσεις ακύρωσης κατά πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου 4387/2016  (ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας – μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος).


ΣΧΟΛΙΑ